Problem z smview , proźba o sprawdzenie loga


(Dorota) #1

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 18:52:22, on 2005-02-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Programy\Awast\aswUpdSv.exe

D:\Programy\Awast\ashServ.exe

D:\Programy\Awast\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\svcnet.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\Programy\Awast\ashMaiSv.exe

D:\Programy\E-mule\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Pobierania\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [avast!] D:\Programy\Awast\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [shell API32] svcnet.exe

O4 - HKCU..\Run: [shell API32] svcnet.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\Office\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {18506D80-9B80-11D4-82C2-0080C8D7ED4A} (GameDesire Roulette) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/roulette_2_0_0_15.cab

O16 - DPF: {4539348E-01D7-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 90th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots90_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/poker_2_0_0_36.cab

O16 - DPF: {A6212120-01D4-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 70th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots70_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {ECEAD8AE-01D6-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 80th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots80_2_0_0_21.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{4DC1DED6-3485-4C31-9A33-9F4F9B1D09B2}: NameServer = 192.168.0.254

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = 192.168.0.254

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{4DC1DED6-3485-4C31-9A33-9F4F9B1D09B2}: NameServer = 192.168.0.254

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = 192.168.0.254


(Damian) #2

Usuń ręcznie:

C:\WINDOWS\system32\svcnet.exe

O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file) Unnecessarily

O16 - DPF: {18506D80-9B80-11D4-82C2-0080C8D7ED4A} (GameDesire Roulette) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/roulette_2_0_0_15.cab

O16 - DPF: {4539348E-01D7-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 90th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots90_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/poker_2_0_0_36.cab

O16 - DPF: {A6212120-01D4-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 70th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots70_2_0_0_21.ca

O16 - DPF: {ECEAD8AE-01D6-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 80th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots80_2_0_0_21.cab

Wejdź w start>>>uruchom>>>msconfig>>>uruchamianie

odznaczasz:

O4 - HKLM..\Run: [shell API32] svcnet.exe

O4 - HKCU..\Run: [shell API32] svcnet.exe


(Musg) #3

BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file

O3 - Toolbar: (no name) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file

-prawidlowe ???????????????????????????

Do wywalenia pozostalosci po flashget.


(Xiao19) #4

po 1 :o :o najpierw sie sprawdza potem karze usuwac

jak sie za cos bierzesz to rob to dobrze !!

BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file

O3 - Toolbar: (no name) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file

-prawidlowe

INFO:

http://www.sysinfo.org/bholist.php?filt ... 10577473F7

http://www.sysinfo.org/bholist.php?filt ... 9027A5CD4F

a to kto usunie

O4 - HKLM..\Run: [shell API32] svcnet.exe

[Added by the TIBICK WORM!]

DELETE - TIBICK WORM!

1.) Wylaczasz przywracanie systemu

(Disable System Restore (Windows Me/XP).)

2.) UPDATE robisz antywira

3.) skanujesz antywirem (skanerami AV) caly dysk/i

4.) czyscisz rejestr systemowy

AD.2)

skan skanerami AV

--Symantec (Norton)--

http://security.symantec.com

--F-Secure--

http://support.f-secure.com/enu/home/ols.shtml

lub

--GeCAD (RAV)--

http://www.ravantivirus.com/scan/

na koniec poprawka tym

--GFI Trojan--

http://www.windowsecurity.com/trojanscan/

AD.4)

klikasz Start Uruchom

regedit

click OK

a)

odnajdujesz ta wartosc klucza

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

a1)

kasujesz ten wpis; z tym plikem "svcnet.exe"

"System Restore" = "svcnet.exe"

b)

odnajdujesz ta wartosc klucza

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

b1)

kasujesz ten wpis; z tym plikem "svcnet.exe"

"System Restore" = "svcnet.exe"

EXIT

WAZNE!!

na koniec zamykasz porty /ALL/

tym softem

http://www.firewallleaktester.com/tools/wwdc.exe

resetujesz kompa

i

THE END

pozdro


(Dorota) #5

Wielkie dzięki..........


(Kuz5) #6

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove