Problem z spoolsvv.exe!


(Edyta Ola) #1

Witam!

jestem użytkownikiem internetu wraz z dwiema współlokatorkami. Wszystkie mamy osobne komputery,ale jeden serwer. Odłączono nam internet,bo Toya zauważyła u nas na serwerze wirusa. A mnie od jakiegoś czasu wyskakuje okienko,że mam problem z spoolsvv.exe i jakiś program się zamyka,ale ja tego nie widzę, nie zauważam zmian. Internet nie chodzi za szybko, spowolnił się bardzo. Przesyłam Wam mojego loga. proszę, sprawdźcie, czy z moim komputerem jest wszystko w porządku.

Bardzo proszę,bo nie wiem,co robić.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:01:41, on 2006-09-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\srshost.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\yidytutrfyi\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [msbb] c:\program files\search assistant\msbb.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [Microsoft Windows System] syshost.exe

O4 - HKLM..\Run: [spoolsvv] C:\WINDOWS\system32\spoolsvv.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Microsoft Windows System] syshost.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [stonedrv] c:\windows\system32\stonedrv.exe

O4 - HKCU..\Run: [srshost.exe] C:\WINDOWS\system32\srshost.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [WinMedia] C:\DOCUME~1\YIDYTU~1\USTAWI~1\Temp\update1.exe2560.exe

O4 - HKCU..\Run: [Winsvr] C:\DOCUME~1\YIDYTU~1\USTAWI~1\Temp\update1.exe5632.exe

O4 - HKCU..\Run: [Windows update loader] C:\Windows\xpupdate.exe

O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: artm_newreg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\artm_new.dll

O20 - Winlogon Notify: winsys2freg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\winsys2f.dll

O21 - SSODL: SysTray.Exbt - {5368D5FC-6F6C-4f5b-B564-E67214F67552} - C:\WINDOWS\system32\mgmmbkkl.dll (file missing)


(Bbieniol) #2

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (jeżeli jakieś znaczki są żółte, to niech takie zostaną). Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

Użyj narzędzia --> SmitFraudFix

Start -> uruchom -> regsvr32 /u artm_new.dll

Start -> uruchom -> regsvr32 /u winsys2f.dll

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Wyczyść folder TEMP (w trybie awaryjnym), czyli Start --> uruchom --> cmd i wpisujesz:

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners


(Gutek) #3

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222