Problem z Strong Signal ads


(Fitompp) #1

Poprosił bym o pomoc w pozbyciu się strong signal ads. 

FRTS: http://wklej.org/id/1748354/

ADDITION: http://wklej.org/id/1748358/

SHORTCUT: http://wklej.org/id/1748363/

 

Z góry dziękuje.


(Acorus) #2

W logach brak ukośników.Umieść na wklej .org


(Fitompp) #3

Ok, już zmienione


(Acorus) #4

Odinstaluj SpyHunter 4.Otwórz notatnik systemowy i wklej:

CloseProcesses:
Task: {7F9B5CB2-305B-4715-812E-4325510DE2B1} - System32\Tasks\SpyHunter4Startup => C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\Spyhunter4.exe
HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.istartsurf.com/?type=hp&ts=1435502068&z=f00f1a37bebeaab3114680bg0z8c7w5w4eeo4e2qcb&from=cor&uid=WDCXWD5000AAKS-07A7B0_WD-WMASY291562315623
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.istartsurf.com/?type=hp&ts=1435502068&z=f00f1a37bebeaab3114680bg0z8c7w5w4eeo4e2qcb&from=cor&uid=WDCXWD5000AAKS-07A7B0_WD-WMASY291562315623
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.istartsurf.com/web/?type=ds&ts=1435502068&z=f00f1a37bebeaab3114680bg0z8c7w5w4eeo4e2qcb&from=cor&uid=WDCXWD5000AAKS-07A7B0_WD-WMASY291562315623&q={searchTerms}
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.istartsurf.com/?type=hp&ts=1435502068&z=f00f1a37bebeaab3114680bg0z8c7w5w4eeo4e2qcb&from=cor&uid=WDCXWD5000AAKS-07A7B0_WD-WMASY291562315623
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.istartsurf.com/?type=hp&ts=1435502068&z=f00f1a37bebeaab3114680bg0z8c7w5w4eeo4e2qcb&from=cor&uid=WDCXWD5000AAKS-07A7B0_WD-WMASY291562315623
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.istartsurf.com/web/?type=ds&ts=1435502068&z=f00f1a37bebeaab3114680bg0z8c7w5w4eeo4e2qcb&from=cor&uid=WDCXWD5000AAKS-07A7B0_WD-WMASY291562315623&q={searchTerms}
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKU\S-1-5-21-2485430764-958369056-3695396969-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.istartsurf.com/web/?type=ds&ts=1435502068&z=f00f1a37bebeaab3114680bg0z8c7w5w4eeo4e2qcb&from=cor&uid=WDCXWD5000AAKS-07A7B0_WD-WMASY291562315623&q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-2485430764-958369056-3695396969-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = http://www.msn.com/pl-pl/?ocid=iehp
HKU\S-1-5-21-2485430764-958369056-3695396969-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.istartsurf.com/web/?type=ds&ts=1435502068&z=f00f1a37bebeaab3114680bg0z8c7w5w4eeo4e2qcb&from=cor&uid=WDCXWD5000AAKS-07A7B0_WD-WMASY291562315623&q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-2485430764-958369056-3695396969-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.istartsurf.com/?type=hp&ts=1435502068&z=f00f1a37bebeaab3114680bg0z8c7w5w4eeo4e2qcb&from=cor&uid=WDCXWD5000AAKS-07A7B0_WD-WMASY291562315623
HKU\S-1-5-21-2485430764-958369056-3695396969-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.istartsurf.com/?type=hp&ts=1435502068&z=f00f1a37bebeaab3114680bg0z8c7w5w4eeo4e2qcb&from=cor&uid=WDCXWD5000AAKS-07A7B0_WD-WMASY291562315623
SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKLM-x32 -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.istartsurf.com/web/?type=ds&ts=1435502068&z=f00f1a37bebeaab3114680bg0z8c7w5w4eeo4e2qcb&from=cor&uid=WDCXWD5000AAKS-07A7B0_WD-WMASY291562315623&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2485430764-958369056-3695396969-1000 -> DefaultScope {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = http://www.istartsurf.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=cor&uid=WDCXWD5000AAKS-07A7B0_WD-WMASY291562315623&ts=1435502184&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2485430764-958369056-3695396969-1000 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://www.istartsurf.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=cor&uid=WDCXWD5000AAKS-07A7B0_WD-WMASY291562315623&ts=1435502184&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2485430764-958369056-3695396969-1000 -> {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = http://www.istartsurf.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=cor&uid=WDCXWD5000AAKS-07A7B0_WD-WMASY291562315623&ts=1435502184&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2485430764-958369056-3695396969-1000 -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.istartsurf.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=cor&uid=WDCXWD5000AAKS-07A7B0_WD-WMASY291562315623&ts=1435502184&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2485430764-958369056-3695396969-1000 -> {E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C} URL = http://www.istartsurf.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=cor&uid=WDCXWD5000AAKS-07A7B0_WD-WMASY291562315623&ts=1435502184&type=default&q={searchTerms}
FF Extension: No Name - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\extensions\{82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A}.xpi [2015-06-16]
FF Extension: Filter Results - C:\Users\Henkel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vgr027sn.default\Extensions\{3277a1bc-fe6e-4340-841a-38415633f4e4}.xpi [2015-06-24]
OPR Extension: (adblockforopera) - C:\Users\Henkel\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\aobdicepooefnbaeokijohmhjlleamfj [2015-06-28]
OPR Extension: (Adguard) - C:\Users\Henkel\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bopfaehpakahokaelnomggbohfbimcia [2015-06-28]
OPR Extension: (Filter Results) - C:\Users\Henkel\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\cnplcfcahccbobajbpjjniedjgpedkkn [2015-06-24]
OPR Extension: (Strong Signal) - C:\Users\Henkel\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\odckdhimhjidiihnkmocngdngkngjjka [2015-05-20]
S2 SpyHunter 4 Service; C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SH4Service.exe [X]
S3 esgiguard; \\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [X]
2015-06-28 16:35 - 2015-06-28 16:35 - 00843240 _____ (Generic Internet Program ) C:\Users\Henkel\Downloads\Realtek-High-Definition-Audio-Codecs(21164)-dp (1).exe
2015-06-28 16:33 - 2015-06-28 16:33 - 00843240 _____ (Generic Internet Program ) C:\Users\Henkel\Downloads\Realtek-High-Definition-Audio-Codecs(21164)-dp.exe
2015-06-28 16:20 - 2015-06-28 16:20 - 00022704 _____ C:\Windows\system32\Drivers\EsgScanner.sys
2015-06-28 16:20 - 2015-06-28 16:20 - 00003344 _____ C:\Windows\System32\Tasks\SpyHunter4Startup
2015-06-28 16:20 - 2015-06-28 16:20 - 00001087 _____ C:\Users\Henkel\Desktop\SpyHunter.lnk
2015-06-28 16:20 - 2015-06-28 16:20 - 00000000 ____ D C:\Users\Henkel\AppData\Roaming\Enigma Software Group
2015-06-28 16:20 - 2015-06-28 16:20 - 00000000 ____ D C:\sh4ldr
2015-06-28 16:19 - 2015-06-28 16:19 - 03237248 _____ (Enigma Software Group USA, LLC.) C:\Users\Henkel\Downloads\SpyHunter-Installer (1).exe
2015-06-28 15:21 - 2015-06-28 17:47 - 00000000 _____ C:\autoexec.bat
2015-06-28 15:18 - 2015-06-28 15:18 - 03237248 _____ (Enigma Software Group USA, LLC.) C:\Users\Henkel\Downloads\SpyHunter-Installer.exe
2015-06-28 15:14 - 2015-06-28 15:14 - 00867736 _____ () C:\Users\Henkel\Downloads\yet_another_cleaner_sk_7164081.exe
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Fitompp) #5

Pozbyłeś się tego, reklam brak. Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam.


(Acorus) #6

Ja się pozbyłem czy Ty się pozbyłeś.Skasuj folder C:\FRST.

W AdwCleaner użyj opcji Uninstall.


(Fitompp) #7

W sumie ja, ale dzięki Tobie.


(Ewela2307) #8

Witam, to może i ja poproszę o pomoc w pozbyciu sie tego denerwującego problemu z stron signal

 

Addition http://wklej.org/id/1760920/

FRST http://wklej.org/id/1760923/


(Acorus) #9

Załóż osobny temat.