Problem z sygate


(Adampigan) #1

Gdy wciskam ctrl+alt+delete i wyskakuje mi okienko z uruchomionymi programami, przy procesie tego firewalla jest napis nie odpowiada choć pracuje w trayu.Wiecie o co biega aha windows 98


(Damian) #2

Zawsze tak masz??

Wyłącz go w procesach i włącz ręcznie, powiedz czy sie coś zmieniło po tym.


(Adampigan) #3

Niestety zrobiłem tak jak mówiłeś i dalej jest tak samo, reinstal nie pomaga, a innego firewalla nie chce.mam przez ten proces tak ze czasem mi sie komp wiesza


(Damian) #4

W takim razie, spróbuj dać loga z Hijacka, może tam coś siedzi.

Jeśli nic nie znajdziemy, usuń Sygate całkowcie, przeczyść rejestr programem jv16 PowerTools 1.3.0.195 i zainstaluj firewalla ponownie.


(Adampigan) #5

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:18:38, on 05-07-18

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\P2P NETWORKING\P2P NETWORKING.EXE

C:\PROGRAM FILES\SKYPE\PHONE\SKYPE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\ICQLITE\ICQLITE.EXE

C:\PROGRAM FILES\SYGATE\SPF\SMC.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [avast! Web Scanner] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

O4 - HKLM..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM..\Run: [P2P NETWORKING] C:\WINDOWS\SYSTEM\P2P NETWORKING\P2P NETWORKING.EXE /AUTOSTART

O4 - HKLM..\Run: [smcService] C:\PROGRA~1\SYGATE\SPF\SMC.EXE -startgui

O4 - HKLM..\Run: [iCQ Lite] C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe -minimize

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [smcService] C:\PROGRAM FILES\SYGATE\SPF\SMC.EXE

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\RunOnce: [iCQ Lite] C:\PROGRAM FILES\ICQLITE\ICQLITE.EXE -trayboot

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: Webmail - {1462651F-F4BA-4C76-A001-C4284D0FE16E} - http://webmail.neostrada.pl (file missing) (HKCU)

O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -


(Damian) #6

Szukasz w Dodaj/usuń P2P NETWORKING i kasujesz.

Potem wchodzisz w program files i kasujesz folder P2P NETWORKING

Następnie fixujesz w Hijacku:

O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -

Usunięcie w/w raczej nie pomoże, wiec w drugiej kolejności zrób to co radziłem wyżej.


(Adampigan) #7

Tak tez zrobiłem i dalej lipa :? firewall działa normalnie tylko wkurza mnie ten wpis ze program nie odpowiada


(Damian) #8

Jeśli nie ma problemu z aplikacją, to myśle, że nie ma sensu robić z igły widły :slight_smile: