Problem z systemem,oraz nagrywarka DVD LG nie nagrywa


(Wit 67j) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:47:12, on 2006-04-26

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\wpabaln.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2FD8CF1F-9C6A-4533-B7AC-007184DAC323}: NameServer = 193.110.120.5,212.77.102.200

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2FD8CF1F-9C6A-4533-B7AC-007184DAC323}: NameServer = 193.110.120.5,212.77.102.200

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{2FD8CF1F-9C6A-4533-B7AC-007184DAC323}: NameServer = 193.110.120.5,212.77.102.200

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

[

Prosze o sprawdzenie loga


(lazikar) #2

OTy kosz.

Zamiast pisac głupoty edytuj posta. Przeniesiono tez do odpowiedniego działu.


(Gblade) #3

Skasuj w hjt:

Przydał by się SP2


(Gutek) #4

możesz coś więcej?

Zastosuj się do tego Tematu - opisz dokładnie problem


(Wit 67j) #5

Problem jest w tym ze płyty cdrw nagrywa a cd-r i dvd nie chociaz niby sie nagrywa na koncu pojawia sie napis nagrywanie ukonczone sukcesem ale na płycie nic niema, jest pusta nie ma zadnej ikony mam nero 6.6.0.16 i ForceAspi zainstalowalem

Złączono Posta : 27.04.2006 (Czw) 15:32

Czy to usunie tez problem z błedem Wystąpił problem z aplikacją explorer.exe i zostanie ona zamknięta.Pojawia sie tylko gdy otwieram jeden folder na dysku F po chwili znika wszystko z pulpitu i powraca do normalnego stanu.


(Gutek) #6

mam nero 6.6.0.16 uaktualnij wersję ze strony producenta i zobacz jak masz ustawione nagrywanie, odznacz Nero Image Recorder