Problem z systemem


(Zdzicho 61) #1

po zaktualizowaniu programu windows xp profesjonal przeglądanie stron odbywa się w sposób nie plynny to znaczy jakby strona która czytamy przesuwajac myszką z opóznienie przesówała się z góry na dół jeśli ktoś wie o co chodzi będę wdzięczny


(matiit) #2

sterowniki do karty grafcznej są?


(adpawl) #3

zdzicho-61 , proszę konkretnie tytułować swoje posty, przeczytaj jak mądrze zadawać pytania

  • następnie użyj przycisku icon_edit.gif