Problem z systemem

Witajcie. Od 2 dni mam problem z moim Windowsem. Komputer zachowuje się ‘nienormalnie’ tzn wolno pracuje, zawiesza się i ogólnie coś mi się w nim nie podoba. Główny problem polega na tym, że gdy włączam przeglądarkę internetową, podczas ładowania stron, komputer na chwile ‘zawiesza się’ i nie wczytuje strony, dopiero po paru sekundach zaczyna ją ładować. Kolejną wadą jaką zauważyłem jest to, że download zmiejszył się z 300 do 8 kb/s !!

Time of this report: 5/22/2011, 23:05:33

Machine name: KOMPUTER

Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Dodatek Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_gdr.101209-1647)

Language: Polish (Regional Setting: Polish)

System Manufacturer: MSI

System Model: MS-7250

BIOS: Default System BIOS

Processor: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 3600+, MMX, 3DNow (2 CPUs), ~2.0GHz

Memory: 512MB RAM

Page File: 617MB used, 630MB available

Windows Dir: C:\WINDOWS

DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)

LOG :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:07:36, on 2011-05-22

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\WINDOWS\system32\utilman.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\WINDOWS\notepad.exe

C:\WINDOWS\notepad.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\Komputer\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu_userdata\ggbho.1.dll (file missing)

O4 - HKLM…\Run: [DrvIcon] C:\Program Files\Vista Drive Icon\DrvIcon.exe

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensaver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: Funkcja Google Sidewiki - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda … 4824625580

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microso … 4826071787

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: LogonInit - logonInit.dll (file missing)

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Unknown owner - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe" -service -config "C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\jqs.conf (file missing)

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

Hej,

W obecnej chwili nie używa się już logów HJT, gdyż dostępne są lepsze narzędzia - między innymi OTL. Jak zrobić nim log, dowiesz się w temacie OTL, GMER, RSIT, DSS i inne instrukcje.

W samym zaś logu nie ma nic niebezpiecznego. Możesz zaznaczyć i zafix’ować poniższe wpisy.

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\Komputer\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu\_userdata\ggbho.1.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: LogonInit - logonInit.dll (file missing)

Pozdrawiam,

Dimatheus

W takim razie przesyłam log z OTL’a.

OTL logfile created on: 2011-05-23 08:10:23 - Run 2

OTL by OldTimer - Version 3.2.22.3 Folder = C:\Documents and Settings\Komputer\Moje dokumenty\Downloads

Windows XP Professional Edition Dodatek Service Pack 3 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 8.0.6001.18702)

Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd

511,00 Mb Total Physical Memory | 132,00 Mb Available Physical Memory | 26,00% Memory free

1,00 Gb Paging File | 1,00 Gb Available in Paging File | 59,00% Paging File free

Paging file location(s): C:\pagefile.sys 768 1536 [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\WINDOWS | %ProgramFiles% = C:\Program Files

Drive C: | 29,94 Gb Total Space | 6,70 Gb Free Space | 22,39% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive D: | 48,82 Gb Total Space | 31,91 Gb Free Space | 65,35% Space Free | Partition Type: FAT32

Drive E: | 48,82 Gb Total Space | 12,13 Gb Free Space | 24,85% Space Free | Partition Type: FAT32

Drive F: | 105,28 Gb Total Space | 18,96 Gb Free Space | 18,01% Space Free | Partition Type: NTFS

Computer Name: KOMPUTER-3QEG8W | User Name: Komputer | Logged in as Administrator.

Boot Mode: Normal | Scan Mode: Current user

Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

========== Processes (SafeList) ==========

PRC - [2011-05-22 14:58:03 | 000,580,608 | ---- | M] (OldTimer Tools) – C:\Documents and Settings\Komputer\Moje dokumenty\Downloads\OTL.exe

PRC - [2011-05-07 13:57:16 | 001,010,232 | ---- | M] (Google Inc.) – C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

PRC - [2010-11-24 16:19:50 | 000,725,344 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o.) – C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

PRC - [2010-09-24 14:07:54 | 000,515,424 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o.) – C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe

PRC - [2010-09-24 14:07:53 | 000,621,920 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o.) – C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe

PRC - [2010-09-24 14:07:44 | 000,308,136 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o.) – C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

PRC - [2010-09-24 14:06:56 | 001,101,152 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o.) – C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

PRC - [2010-05-28 08:25:04 | 000,233,472 | ---- | M] (Teruten) – C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe

PRC - [2008-04-14 22:51:18 | 001,414,144 | ---- | M] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\explorer.exe

PRC - [2006-03-03 21:03:10 | 000,069,632 | ---- | M] (HP) – C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

========== Modules (SafeList) ==========

MOD - [2011-05-22 14:58:03 | 000,580,608 | ---- | M] (OldTimer Tools) – C:\Documents and Settings\Komputer\Moje dokumenty\Downloads\OTL.exe

MOD - [2010-08-23 18:12:53 | 001,054,208 | ---- | M] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.6028_x-ww_61e65202\comctl32.dll

========== Win32 Services (SafeList) ==========

SRV - File not found [Disabled | Stopped] – -- (HidServ)

SRV - [2010-09-24 14:07:44 | 000,308,136 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o.) [Auto | Running] – C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe – (avg9wd)

SRV - [2010-06-14 15:07:14 | 000,615,936 | ---- | M] (Nokia) [On_Demand | Stopped] – C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe – (ServiceLayer)

SRV - [2010-05-28 08:25:04 | 000,233,472 | ---- | M] (Teruten) [Auto | Running] – C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe – (FsUsbExService)

SRV - [2008-04-14 22:50:46 | 000,105,472 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] – C:\WINDOWS\system32\p2pgasvc.dll – (p2pgasvc)

SRV - [2008-04-14 22:50:34 | 000,035,328 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] – C:\WINDOWS\system32\iprip.dll – (Iprip)

SRV - [2006-03-03 21:03:10 | 000,069,632 | ---- | M] (HP) [unknown | Running] – C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe – (Pml Driver HPZ12)

========== Driver Services (SafeList) ==========

DRV - [2011-05-06 09:03:28 | 000,243,152 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o.) [Kernel | System | Running] – C:\WINDOWS\system32\drivers\avgtdix.sys – (AvgTdiX)

DRV - [2011-01-29 17:00:20 | 000,020,032 | ---- | M] (Devguru Co., Ltd) [Kernel | On_Demand | Stopped] – C:\WINDOWS\system32\drivers\dgderdrv.sys – (dgderdrv)

DRV - [2010-09-24 14:07:53 | 000,029,584 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o.) [File_System | System | Running] – C:\WINDOWS\system32\drivers\avgmfx86.sys – (AvgMfx86)

DRV - [2010-09-24 14:06:58 | 000,216,400 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o.) [Kernel | System | Running] – C:\WINDOWS\system32\drivers\avgldx86.sys – (AvgLdx86)

DRV - [2010-07-06 18:26:54 | 006,088,296 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corp.) [Kernel | On_Demand | Running] – C:\WINDOWS\system32\drivers\RtkHDAud.sys – (IntcAzAudAddService) Service for Realtek HD Audio (WDM)

DRV - [2010-06-21 05:26:36 | 000,121,576 | ---- | M] (MCCI Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] – C:\WINDOWS\system32\drivers\ssadmdm.sys – (ssadmdm)

DRV - [2010-06-21 05:26:36 | 000,096,488 | ---- | M] (MCCI Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] – C:\WINDOWS\system32\drivers\ssadbus.sys – (ssadbus) SAMSUNG Android USB Composite Device driver (WDM)

DRV - [2010-06-21 05:26:36 | 000,012,776 | ---- | M] (MCCI Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] – C:\WINDOWS\system32\drivers\ssadmdfl.sys – (ssadmdfl) SAMSUNG Android USB Modem (Filter)

DRV - [2010-05-28 08:25:04 | 000,036,608 | ---- | M] () [Kernel | On_Demand | Running] – C:\WINDOWS\system32\FsUsbExDisk.Sys – (FsUsbExDisk)

DRV - [2010-04-12 10:44:34 | 000,059,388 | ---- | M] (PowerISO Computing, Inc.) [Kernel | System | Running] – C:\WINDOWS\System32\drivers\scdemu.sys – (SCDEmu)

DRV - [2010-02-26 14:32:44 | 000,022,528 | ---- | M] (Nokia) [Kernel | On_Demand | Stopped] – C:\WINDOWS\system32\drivers\ccdcmbo.sys – (nmwcdc)

DRV - [2010-02-26 14:32:44 | 000,018,176 | ---- | M] (Nokia) [Kernel | On_Demand | Stopped] – C:\WINDOWS\system32\drivers\ccdcmb.sys – (nmwcd)

DRV - [2010-02-26 14:21:22 | 000,137,344 | ---- | M] (Nokia) [Kernel | On_Demand | Stopped] – C:\WINDOWS\system32\drivers\nmwcdnsu.sys – (nmwcdnsu)

DRV - [2010-02-11 14:02:15 | 000,226,880 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | System | Running] – C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip6.sys – (Tcpip6)

DRV - [2009-11-18 07:17:00 | 001,395,800 | ---- | M] (Creative Technology Ltd.) [Kernel | On_Demand | Stopped] – C:\WINDOWS\system32\drivers\Monfilt.sys – (Monfilt)

DRV - [2009-11-18 07:16:00 | 001,691,480 | ---- | M] (Creative) [Kernel | On_Demand | Stopped] – C:\WINDOWS\system32\drivers\Ambfilt.sys – (Ambfilt)

DRV - [2008-04-14 00:26:50 | 000,012,800 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] – C:\WINDOWS\system32\drivers\usb8023.sys – (usb_rndis)

DRV - [2007-04-16 21:46:00 | 000,033,792 | ---- | M] (Advanced Micro Devices) [Kernel | System | Running] – C:\WINDOWS\system32\drivers\AmdPPM.sys – (AmdPPM)

DRV - [2006-09-11 19:45:38 | 000,019,968 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] – C:\WINDOWS\system32\drivers\nvnetbus.sys – (nvnetbus)

DRV - [2006-09-11 19:45:36 | 000,057,856 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] – C:\WINDOWS\system32\drivers\NVENETFD.sys – (NVENETFD)

DRV - [2006-08-21 18:24:28 | 000,105,344 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Kernel | Boot | Running] – C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\nvata.sys – (nvata)

DRV - [2006-01-04 21:46:42 | 001,420,288 | ---- | M] (ATI Technologies Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] – C:\WINDOWS\system32\drivers\ati2mtag.sys – (ati2mtag)

DRV - [2005-05-31 16:40:20 | 000,020,480 | ---- | M] (IVT Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] – C:\WINDOWS\system32\drivers\blueletaudio.sys – (BlueletAudio)

DRV - [2005-05-31 10:42:28 | 000,023,000 | ---- | M] (IVT Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] – C:\WINDOWS\system32\drivers\btcusb.sys – (Btcsrusb)

DRV - [2005-04-30 15:50:20 | 000,011,860 | ---- | M] () [Kernel | On_Demand | Stopped] – C:\WINDOWS\system32\drivers\vbtenum.sys – (BTHidEnum)

DRV - [2005-04-30 15:50:10 | 000,028,271 | ---- | M] (IVT Corporation) [Kernel | Boot | Running] – C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHidMgr.sys – (BTHidMgr)

DRV - [2005-04-30 15:48:58 | 000,010,804 | ---- | M] (IVT Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] – C:\WINDOWS\system32\drivers\BtNetDrv.sys – (BT)

DRV - [2005-03-25 18:18:48 | 000,082,148 | ---- | M] (IVT Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] – C:\WINDOWS\system32\drivers\VcommMgr.sys – (VcommMgr)

DRV - [2004-10-19 14:37:38 | 000,061,312 | ---- | M] (IVT Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] – C:\WINDOWS\system32\drivers\VComm.sys – (VComm)

DRV - [2001-08-17 22:51:32 | 000,018,688 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] – C:\WINDOWS\system32\drivers\irsir.sys – (irsir)

========== Standard Registry (SafeList) ==========

========== Internet Explorer ==========

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

IE - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: “ProxyEnable” = 0

========== FireFox ==========

FF - prefs.js…browser.search.defaultenginename: “Winamp Search”

FF - prefs.js…browser.search.defaultthis.engineName: “FreeSoundRecorder Customized Web Search”

FF - prefs.js…browser.search.defaulturl: “http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2704262&SearchSource=3&q={searchTerms}

FF - prefs.js…browser.search.selectedEngine: “FreeSoundRecorder Customized Web Search”

FF - prefs.js…browser.search.useDBForOrder: true

FF - prefs.js…browser.startup.homepage: “http://www.google.pl/

FF - prefs.js…extensions.enabledItems: {0b38152b-1b20-484d-a11f-5e04a9b0661f}:5.6.12.1

FF - prefs.js…extensions.enabledItems: {3f963a5b-e555-4543-90e2-c3908898db71}:9.0.0.872

FF - prefs.js…extensions.enabledItems: {CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}:6.0.21

FF - prefs.js…extensions.enabledItems: jqs@sun.com:1.0

FF - prefs.js…extensions.enabledItems: {32b29df0-2237-4370-9a29-37cebb730e9b}:2.7.1.3

FF - prefs.js…extensions.enabledItems: zacz3k@gmail.com:1.0

FF - prefs.js…keyword.URL: “http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2704262&q=

FF - prefs.js…network.proxy.type: 0

FF - HKLM\software\mozilla\Firefox\Extensions\{3f963a5b-e555-4543-90e2-c3908898db71}: C:\Program Files\AVG\AVG9\Firefox [2010-11-24 16:23:51 | 000,000,000 | —D | M]

FF - HKLM\software\mozilla\Mozilla Firefox 4.0\extensions\Components: C:\Program Files\Mozilla Firefox\components [2011-03-23 23:50:38 | 000,000,000 | —D | M]

FF - HKLM\software\mozilla\Mozilla Firefox 4.0\extensions\Plugins: C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins [2011-05-21 23:57:57 | 000,000,000 | —D | M]

[2010-09-18 17:45:12 | 000,000,000 | —D | M] (No name found) – C:\Documents and Settings\Komputer\Dane aplikacji\Mozilla\Extensions

[2011-04-29 23:16:42 | 000,000,000 | —D | M] (No name found) – C:\Documents and Settings\Komputer\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4j40jd4a.default\extensions

[2010-09-18 18:36:56 | 000,000,000 | —D | M] (Winamp Toolbar) – C:\Documents and Settings\Komputer\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4j40jd4a.default\extensions{0b38152b-1b20-484d-a11f-5e04a9b0661f}

[2010-09-24 19:20:48 | 000,000,000 | —D | M] (Microsoft .NET Framework Assistant) – C:\Documents and Settings\Komputer\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4j40jd4a.default\extensions{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}

[2011-03-23 23:37:51 | 000,000,000 | —D | M] (FreeSoundRecorder Community Toolbar) – C:\Documents and Settings\Komputer\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4j40jd4a.default\extensions{32b29df0-2237-4370-9a29-37cebb730e9b}

[2011-03-23 23:37:51 | 000,000,000 | —D | M] (Conduit Engine) – C:\Documents and Settings\Komputer\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4j40jd4a.default\extensions\engine@conduit.com

[2011-04-29 23:10:18 | 000,000,000 | —D | M] (Cooliris) – C:\Documents and Settings\Komputer\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4j40jd4a.default\extensions\piclens@cooliris.com

[2010-08-02 21:30:34 | 000,000,937 | ---- | M] () – C:\Documents and Settings\Komputer\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4j40jd4a.default\searchplugins\conduit.xml

[2010-09-18 18:42:11 | 000,001,196 | ---- | M] () – C:\Documents and Settings\Komputer\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4j40jd4a.default\searchplugins\winamp-search.xml

[2011-03-23 23:41:47 | 000,000,000 | —D | M] (No name found) – C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions

[2010-09-19 13:15:19 | 000,000,000 | —D | M] (Java Console) – C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions{CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}

[2011-03-23 23:41:47 | 000,000,000 | —D | M] (Java Console) – C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions{CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA}

File not found (No name found) –

() (No name found) – C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\KOMPUTER\DANE APLIKACJI\MOZILLA\FIREFOX\PROFILES\4J40JD4A.DEFAULT\EXTENSIONS{4176DFF4-4698-11DE-BEEB-45DA55D89593}.XPI

() (No name found) – C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\KOMPUTER\DANE APLIKACJI\MOZILLA\FIREFOX\PROFILES\4J40JD4A.DEFAULT\EXTENSIONS{89506680-E3F4-484C-A2C0-ED711D481EDA}.XPI

() (No name found) – C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\KOMPUTER\DANE APLIKACJI\MOZILLA\FIREFOX\PROFILES\4J40JD4A.DEFAULT\EXTENSIONS\TABSCOPE@XULDEV.ORG.XPI

() (No name found) – C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\KOMPUTER\DANE APLIKACJI\MOZILLA\FIREFOX\PROFILES\4J40JD4A.DEFAULT\EXTENSIONS\ZACZ3K@GMAIL.COM.XPI

[2010-09-19 13:14:31 | 000,000,000 | —D | M] (Java Quick Starter) – C:\PROGRAM FILES\JAVA\JRE6\LIB\DEPLOY\JQS\FF

[2011-03-18 20:04:29 | 000,142,296 | ---- | M] (Mozilla Foundation) – C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\browsercomps.dll

[2011-02-02 22:40:24 | 000,472,808 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) – C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npdeployJava1.dll

[2010-01-01 10:00:00 | 000,002,767 | ---- | M] () – C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\allegro-pl.xml

[2010-01-01 10:00:00 | 000,001,406 | ---- | M] () – C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\fbc-pl.xml

[2010-01-01 10:00:00 | 000,000,917 | ---- | M] () – C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\merlin-pl.xml

[2010-01-01 10:00:00 | 000,000,858 | ---- | M] () – C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\pwn-pl.xml

[2010-01-01 10:00:00 | 000,001,183 | ---- | M] () – C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\wikipedia-pl.xml

[2010-01-01 10:00:00 | 000,001,683 | ---- | M] () – C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\wp-pl.xml

O1 HOSTS File: ([2001-10-26 17:45:16 | 000,000,742 | ---- | M]) - C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

O1 - Hosts: 127.0.0.1 localhost

O2 - BHO: (AVG Safe Search) - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll (AVG Technologies CZ, s.r.o.)

O4 - HKLM…\Run: [DrvIcon] File not found

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: HonorAutoRunSetting = 1

O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - C:\WINDOWS\System32\GPhotos.scr (Google Inc.)

O15 - HKCU…Trusted Domains: microsoft.com ([support] http in Zaufane witryny)

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 (Windows Genuine Advantage Validation Tool)

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} http://update.microsoft.com/windowsupda … 4824625580 (WUWebControl Class)

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} http://www.update.microsoft.com/microso … 4826071787 (MUWebControl Class)

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinsta … s-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_24)

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinsta … s-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_24)

O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinsta … s-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_24)

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 192.168.1.1

O18 - Protocol\Handler\linkscanner {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll (AVG Technologies CZ, s.r.o.)

O18 - Protocol\Handler\skype4com {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files\Common Files\Skype\Skype4COM.dll (Skype Technologies)

O20 - HKLM Winlogon: Shell - (Explorer.exe) - C:\WINDOWS\explorer.exe (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\AtiExtEvent: DllName - Ati2evxx.dll - C:\WINDOWS\System32\ati2evxx.dll (ATI Technologies Inc.)

O20 - Winlogon\Notify\avgrsstarter: DllName - avgrsstx.dll - C:\WINDOWS\System32\avgrsstx.dll (AVG Technologies CZ, s.r.o.)

O20 - Winlogon\Notify\LogonInit: DllName - logonInit.dll - File not found

O24 - Desktop Components:0 (Moja bieżąca strona główna) - About:Home

O24 - Desktop WallPaper: C:\Documents and Settings\Komputer\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp

O24 - Desktop BackupWallPaper: C:\Documents and Settings\Komputer\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp

O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1

O32 - AutoRun File - [2010-09-18 17:24:56 | 000,000,000 | ---- | M] () - C:\AUTOEXEC.BAT – [NTFS]

O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *) - File not found

O35 - HKLM…comfile [open] – “%1” %*

O35 - HKLM…exefile [open] – “%1” %*

O37 - HKLM…com [@ = comfile] – “%1” %*

O37 - HKLM…exe [@ = exefile] – “%1” %*

========== Files/Folders - Created Within 30 Days ==========

[2011-05-22 23:03:02 | 000,000,000 | —D | C] – C:\Program Files\HijackThis

[2011-05-22 15:07:02 | 000,000,000 | —D | C] – C:\Documents and Settings\Komputer\Dane aplikacji\Malwarebytes

[2011-05-22 15:06:45 | 000,038,224 | ---- | C] (Malwarebytes Corporation) – C:\WINDOWS\System32\drivers\mbamswissarmy.sys

[2011-05-22 15:06:45 | 000,000,000 | —D | C] – C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Malwarebytes’ Anti-Malware

[2011-05-22 15:06:44 | 000,000,000 | —D | C] – C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Malwarebytes

[2011-05-22 15:06:39 | 000,020,952 | ---- | C] (Malwarebytes Corporation) – C:\WINDOWS\System32\drivers\mbam.sys

[2011-05-22 00:53:40 | 000,000,000 | -H-D | C] – C:\WINDOWS\System32\GroupPolicy

[2011-05-22 00:47:30 | 000,105,472 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\win32spl.dll

[2011-05-22 00:47:30 | 000,074,752 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\msw3prt.dll

[2011-05-22 00:17:28 | 000,015,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\smierrsm.dll

[2011-05-22 00:17:28 | 000,010,240 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\snmpstup.dll

[2011-05-22 00:17:28 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\smimsgif.dll

[2011-05-22 00:17:28 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\smierrsy.dll

[2011-05-22 00:17:26 | 000,137,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsclntr.dll

[2011-05-22 00:17:26 | 000,112,128 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxscfgwz.dll

[2011-05-22 00:17:26 | 000,031,744 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsroute.dll

[2011-05-22 00:17:26 | 000,011,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxssend.exe

[2011-05-22 00:13:47 | 000,065,536 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_mailmsg.dll

[2011-05-22 00:13:47 | 000,057,856 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_scripto.dll

[2011-05-22 00:13:47 | 000,043,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_fcachdll.dll

[2011-05-22 00:13:47 | 000,038,912 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_ntfsdrv.dll

[2011-05-22 00:13:47 | 000,023,040 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_regtrace.exe

[2011-05-22 00:13:47 | 000,012,800 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_smtpctrs.dll

[2011-05-22 00:13:47 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_snprfdll.dll

[2011-05-22 00:13:47 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_adsiisex.dll

[2011-05-22 00:13:29 | 000,074,240 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\w3ext.dll

[2011-05-22 00:13:29 | 000,009,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\wamps51.dll

[2011-05-22 00:13:29 | 000,009,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\iwrps.dll

[2011-05-22 00:13:28 | 000,053,248 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\nextlink.dll

[2011-05-22 00:13:28 | 000,033,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\controt.dll

[2011-05-22 00:13:28 | 000,031,744 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\pagecnt.dll

[2011-05-22 00:13:28 | 000,026,624 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\mdsync.dll

[2011-05-22 00:13:28 | 000,020,992 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\permchk.dll

[2011-05-22 00:13:28 | 000,020,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\counters.dll

[2011-05-22 00:13:28 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\iiscrmap.dll

[2011-05-22 00:13:28 | 000,016,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\status.dll

[2011-05-22 00:13:28 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\isapips.dll

[2011-05-22 00:13:28 | 000,006,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\iissync.exe

[2011-05-22 00:13:27 | 000,050,176 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\adrot.dll

[2011-05-22 00:13:27 | 000,045,568 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\browscap.dll

[2011-05-22 00:13:27 | 000,029,184 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\asptxn.dll

[2011-05-22 00:13:27 | 000,009,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\authfilt.dll

[2011-05-22 00:13:27 | 000,004,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\w3ctrs51.dll

[2011-05-22 00:13:26 | 000,010,240 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\aspperf.dll

[2011-05-22 00:13:26 | 000,007,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\inetmgr.exe

[2011-05-22 00:13:26 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\w3svapi.dll

[2011-05-22 00:13:25 | 000,095,744 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\certmap.ocx

[2011-05-22 00:13:25 | 000,015,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\iisreset.exe

[2011-05-22 00:13:25 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\iisrstap.dll

[2011-05-22 00:13:23 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\ftpsapi2.dll

[2011-05-22 00:13:22 | 000,171,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\iisui.dll

[2011-05-22 00:13:22 | 000,060,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\iisclex4.dll

[2011-05-22 00:13:22 | 000,022,016 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\logscrpt.dll

[2011-05-22 00:13:22 | 000,019,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\inetsloc.dll

[2011-05-22 00:13:22 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\wamregps.dll

[2011-05-22 00:13:22 | 000,003,584 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\iismui.dll

[2011-05-22 00:13:21 | 000,056,832 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\convlog.exe

[2011-05-22 00:13:21 | 000,008,704 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\infoctrs.dll

[2011-05-22 00:13:21 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\admxprox.dll

[2011-05-21 23:14:36 | 000,000,000 | —D | C] – C:\WINDOWS\IIS Temporary Compressed Files

[2011-05-21 23:14:13 | 000,000,000 | —D | C] – C:\WINDOWS\System32\Cache

[2011-05-21 23:13:17 | 000,045,056 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_aqadmin.dll

[2011-05-21 23:13:17 | 000,026,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_seos.dll

[2011-05-21 23:12:43 | 000,018,944 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\simptcp.dll

[2011-05-21 23:12:43 | 000,018,944 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\simptcp.dll

[2011-05-21 23:12:17 | 000,000,000 | —D | C] – C:\Inetpub

[2011-05-21 23:11:21 | 001,817,687 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\bckgres.dll

[2011-05-21 23:11:21 | 000,082,501 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\bckg.dll

[2011-05-21 23:11:21 | 000,042,577 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\bckgzm.exe

[2011-05-21 23:11:20 | 002,178,131 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\shvlres.dll

[2011-05-21 23:11:20 | 001,175,635 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\hrtzres.dll

[2011-05-21 23:11:20 | 000,781,397 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\chkrres.dll

[2011-05-21 23:11:20 | 000,753,236 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\rvseres.dll

[2011-05-21 23:11:20 | 000,066,113 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\shvl.dll

[2011-05-21 23:11:20 | 000,057,409 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\hrtz.dll

[2011-05-21 23:11:20 | 000,048,706 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\rvse.dll

[2011-05-21 23:11:20 | 000,042,575 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\chkrzm.exe

[2011-05-21 23:11:20 | 000,042,574 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\rvsezm.exe

[2011-05-21 23:11:20 | 000,042,573 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\shvlzm.exe

[2011-05-21 23:11:20 | 000,042,573 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\hrtzzm.exe

[2011-05-21 23:11:20 | 000,040,515 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\chkr.dll

[2011-05-21 23:11:19 | 001,041,491 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\cmnresm.dll

[2011-05-21 23:11:19 | 000,113,222 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\zoneclim.dll

[2011-05-21 23:11:19 | 000,041,029 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\zcorem.dll

[2011-05-21 23:11:19 | 000,032,339 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\uniansi.dll

[2011-05-21 23:11:19 | 000,013,894 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\zonelibm.dll

[2011-05-21 23:11:19 | 000,004,677 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\zeeverm.dll

[2011-05-21 23:11:18 | 000,217,160 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\cmnclim.dll

[2011-05-21 23:11:18 | 000,036,937 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\zclientm.exe

[2011-05-21 23:11:18 | 000,029,760 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\znetm.dll

[2011-05-21 23:11:18 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\write.exe

[2011-05-21 23:11:18 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\write.exe

[2011-05-21 23:11:10 | 000,231,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\avtapi.dll

[2011-05-21 23:11:10 | 000,231,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\avtapi.dll

[2011-05-21 23:11:10 | 000,139,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\sndvol32.exe

[2011-05-21 23:11:10 | 000,139,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\sndvol32.exe

[2011-05-21 23:11:10 | 000,073,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\avwav.dll

[2011-05-21 23:11:10 | 000,073,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\avwav.dll

[2011-05-21 23:11:10 | 000,044,544 | ---- | C] (Hilgraeve, Inc.) – C:\WINDOWS\System32\hticons.dll

[2011-05-21 23:11:10 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\avmeter.dll

[2011-05-21 23:11:10 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\avmeter.dll

[2011-05-21 23:11:10 | 000,013,312 | ---- | C] (Hilgraeve, Inc.) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\htrn_jis.dll

[2011-05-21 23:11:09 | 000,035,328 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\winchat.exe

[2011-05-21 23:11:09 | 000,035,328 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\winchat.exe

[2011-05-21 23:11:03 | 000,605,696 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\getuname.dll

[2011-05-21 23:11:03 | 000,605,696 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\getuname.dll

[2011-05-21 23:11:03 | 000,115,200 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\calc.exe

[2011-05-21 23:11:03 | 000,115,200 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\calc.exe

[2011-05-21 23:11:03 | 000,080,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\charmap.exe

[2011-05-21 23:11:03 | 000,080,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\charmap.exe

[2011-05-21 23:11:02 | 000,128,000 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\mshearts.exe

[2011-05-21 23:11:02 | 000,128,000 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\mshearts.exe

[2011-05-21 23:11:02 | 000,119,808 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\winmine.exe

[2011-05-21 23:11:02 | 000,119,808 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\winmine.exe

[2011-05-21 23:11:02 | 000,057,344 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\sol.exe

[2011-05-21 23:11:02 | 000,057,344 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\sol.exe

[2011-05-21 23:11:02 | 000,055,808 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\freecell.exe

[2011-05-21 23:11:02 | 000,055,808 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\dllcache\freecell.exe

[2011-05-21 23:00:00 | 000,123,888 | ---- | C] (Sonic Solutions) – C:\WINDOWS\System32\pxcpyi64.exe

[2011-05-21 22:59:58 | 000,126,448 | ---- | C] (Sonic Solutions) – C:\WINDOWS\System32\pxinsi64.exe

[2011-05-21 22:59:53 | 000,059,888 | ---- | C] (Sonic Solutions) – C:\WINDOWS\System32\pxwma.dll

[2011-05-21 21:52:18 | 000,000,000 | —D | C] – C:\Documents and Settings\Komputer\Pulpit\Nowy folder (2)

[2011-05-21 15:28:05 | 000,000,000 | —D | C] – C:\Documents and Settings\Komputer\Pulpit\ZDJĘCIA KRYSTYNY

[2011-05-21 07:08:13 | 000,000,000 | —D | C] – C:\Documents and Settings\Komputer\Pulpit\Nowy folder

[2011-05-20 22:26:36 | 000,000,000 | —D | C] – C:\Documents and Settings\Komputer\Pulpit\yyy Krynica

[2011-05-19 22:13:49 | 000,000,000 | —D | C] – C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\ElfBot NG

[2011-05-19 22:08:11 | 000,000,000 | —D | C] – C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\VentriloMIX

[2011-05-19 22:08:06 | 000,000,000 | —D | C] – C:\Program Files\VentriloMIX

[2011-05-18 13:29:48 | 000,404,640 | ---- | C] (Adobe Systems Incorporated) – C:\WINDOWS\System32\FlashPlayerCPLApp.cpl

[2011-05-16 23:08:22 | 000,000,000 | —D | C] – C:\Program Files\Pando Networks

[2011-05-16 08:22:35 | 000,000,000 | —D | C] – C:\Documents and Settings\Komputer\Moje dokumenty\Emicsoft Studio

[2011-05-16 08:21:24 | 000,000,000 | —D | C] – C:\Program Files\Emicsoft Studio

[2011-05-16 08:07:35 | 000,000,000 | —D | C] – C:\videooutput

[2011-05-11 08:48:19 | 000,000,000 | —D | C] – C:\Documents and Settings\Komputer\Pulpit\KAMIL

[2011-05-11 06:50:29 | 000,018,976 | ---- | C] (Microsoft Corporation) – C:\WINDOWS\System32\spmsg.dll

[2011-05-09 23:16:11 | 000,000,000 | —D | C] – C:\Documents and Settings\Komputer\Dane aplikacji\ViStart

[2011-05-09 23:09:19 | 000,000,000 | —D | C] – C:\Documents and Settings\Komputer\Dane aplikacji\ViGlance

[2011-05-09 23:04:26 | 000,000,000 | —D | C] – C:\WINDOWS\System32\VITrans

[2011-05-09 23:04:22 | 000,094,208 | ---- | C] (Sysinternals - www.sysinternals.com) – C:\WINDOWS\System32\pskill.exe

[2011-05-09 23:04:22 | 000,000,000 | —D | C] – C:\VTPFiles

[2011-05-04 11:19:11 | 000,000,000 | —D | C] – C:\Documents and Settings\Komputer\Pulpit\INTERNET Rąblowska

[2011-05-01 15:57:26 | 000,000,000 | —D | C] – C:\Documents and Settings\Komputer\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Opera

[2011-05-01 15:57:26 | 000,000,000 | —D | C] – C:\Documents and Settings\Komputer\Dane aplikacji\Opera

[2011-05-01 15:56:47 | 000,000,000 | —D | C] – C:\Program Files\Opera

[2011-04-29 23:10:32 | 000,000,000 | —D | C] – C:\Documents and Settings\Komputer\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Cooliris

[2011-04-24 11:40:47 | 000,000,000 | —D | C] – C:\Documents and Settings\Komputer\Dane aplikacji\OwnRooms

[4 C:\WINDOWS*.tmp files -> C:\WINDOWS*.tmp ->]

[3 C:\WINDOWS\System32*.tmp files -> C:\WINDOWS\System32*.tmp ->]

========== Files - Modified Within 30 Days ==========

[2011-05-23 08:10:00 | 000,000,482 | -H-- | M] () – C:\WINDOWS\tasks\User_Feed_Synchronization-{6E3E470D-60F4-4F33-BB09-77E91EDE33D7}.job

[2011-05-23 08:09:17 | 000,001,040 | ---- | M] () – C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

[2011-05-23 08:09:05 | 000,000,468 | -H-- | M] () – C:\WINDOWS\tasks\User_Feed_Synchronization-{FB2D15FB-A600-4EF9-93C8-DD9D788FC124}.job

[2011-05-23 08:03:17 | 000,001,036 | ---- | M] () – C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

[2011-05-23 08:03:17 | 000,000,284 | ---- | M] () – C:\WINDOWS\tasks\RealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-1547161642-73586283-839522115-1003.job

[2011-05-23 08:03:06 | 000,002,048 | --S- | M] () – C:\WINDOWS\bootstat.dat

[2011-05-22 19:19:45 | 076,414,746 | ---- | M] () – C:\WINDOWS\System32\drivers\Avg\incavi.avm

[2011-05-22 15:06:47 | 000,000,444 | ---- | M] () – C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\Malwarebytes’ Anti-Malware.lnk

[2011-05-22 14:09:59 | 000,358,732 | ---- | M] () – C:\WINDOWS\System32\perfh009.dat

[2011-05-22 14:09:59 | 000,055,134 | ---- | M] () – C:\WINDOWS\System32\perfc009.dat

[2011-05-22 14:09:59 | 000,034,168 | ---- | M] () – C:\WINDOWS\System32\perfh015.dat

[2011-05-22 14:09:59 | 000,017,272 | ---- | M] () – C:\WINDOWS\System32\perfc015.dat

[2011-05-22 10:31:54 | 000,001,533 | ---- | M] () – C:\Documents and Settings\Komputer\Pulpit\Internet Explorer.lnk

[2011-05-22 01:08:30 | 002,084,860 | ---- | M] () – C:\WINDOWS\iis6.BAK

[2011-05-22 01:08:30 | 000,010,629 | ---- | M] () – C:\WINDOWS\imsins.BAK

[2011-05-22 00:45:44 | 000,002,262 | ---- | M] () – C:\WINDOWS\System32\wpa.dbl

[2011-05-22 00:37:50 | 000,000,057 | ---- | M] () – C:\WINDOWS\System32\mapisvc.inf

[2011-05-19 22:14:05 | 000,000,341 | ---- | M] () – C:\Documents and Settings\Komputer\Pulpit\ElfBot NG.lnk

[2011-05-19 22:08:15 | 000,000,810 | ---- | M] () – C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\VentriloMIX.lnk

[2011-05-18 13:29:48 | 000,404,640 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) – C:\WINDOWS\System32\FlashPlayerCPLApp.cpl

[2011-05-16 08:37:47 | 000,035,840 | ---- | M] () – C:\Documents and Settings\Komputer\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini

[2011-05-15 13:53:22 | 000,000,529 | ---- | M] () – C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\Tibia.lnk

[2011-05-11 00:29:25 | 000,278,152 | ---- | M] () – C:\WINDOWS\System32\FNTCACHE.DAT

[2011-05-10 23:36:38 | 000,023,392 | ---- | M] () – C:\WINDOWS\System32\nscompat.tlb

[2011-05-10 23:36:38 | 000,016,832 | ---- | M] () – C:\WINDOWS\System32\amcompat.tlb

[2011-05-10 23:32:39 | 000,316,640 | ---- | M] () – C:\WINDOWS\WMSysPr9.prx

[2011-05-09 23:19:33 | 000,000,211 | RHS- | M] () – C:\boot.ini

[2011-05-09 23:09:30 | 006,912,054 | ---- | M] () – C:\WINDOWS\clwcp.bmp

[2011-05-08 17:09:40 | 000,000,592 | ---- | M] () – C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\AIMP3.lnk

[2011-05-06 09:03:28 | 000,243,152 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o.) – C:\WINDOWS\System32\drivers\avgtdix.sys

[2011-05-05 20:01:03 | 000,000,292 | ---- | M] () – C:\WINDOWS\tasks\RealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-1547161642-73586283-839522115-1003.job

[2011-05-04 21:04:18 | 001,833,654 | ---- | M] () – C:\Documents and Settings\Komputer\Moje dokumenty\kamyczki.bmp

[2011-04-28 14:55:00 | 000,000,127 | ---- | M] () – C:\WINDOWS\P.100

[2011-04-24 20:27:59 | 004,449,625 | ---- | M] () – C:\Documents and Settings\Komputer\Pulpit\Andrzej Cierniewski - Zaufanie.mp3

[4 C:\WINDOWS*.tmp files -> C:\WINDOWS*.tmp ->]

[3 C:\WINDOWS\System32*.tmp files -> C:\WINDOWS\System32*.tmp ->]

========== Files Created - No Company Name ==========

[2011-05-22 15:06:47 | 000,000,444 | ---- | C] () – C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\Malwarebytes’ Anti-Malware.lnk

[2011-05-22 14:09:48 | 000,000,819 | ---- | C] () – C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Windows Messenger.lnk

[2011-05-22 01:08:04 | 000,000,738 | ---- | C] () – C:\Documents and Settings\Komputer\Menu Start\Programy\Outlook Express.lnk

[2011-05-22 01:08:03 | 000,000,803 | ---- | C] () – C:\Documents and Settings\Komputer\Menu Start\Programy\Internet Explorer.lnk

[2011-05-22 00:17:29 | 000,000,057 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\mapisvc.inf

[2011-05-21 23:11:05 | 000,065,832 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\Stiuk z Santa Fe.bmp

[2011-05-21 23:11:05 | 000,009,522 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\Indiański pled.bmp

[2011-05-21 23:11:04 | 000,065,978 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\Bąbelki.bmp

[2011-05-21 23:11:04 | 000,065,954 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\Pod mikroskopem.bmp

[2011-05-21 23:11:04 | 000,026,680 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\Wachlarze.bmp

[2011-05-21 23:11:04 | 000,026,582 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\Nefryt.bmp

[2011-05-21 23:11:04 | 000,017,362 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\Rododendron.bmp

[2011-05-21 23:11:04 | 000,017,336 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\Na rybkach.bmp

[2011-05-21 23:11:04 | 000,017,062 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\Kawa.bmp

[2011-05-21 23:11:04 | 000,016,730 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\Puch.bmp

[2011-05-21 23:11:04 | 000,001,272 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\Niebieska koronka 16.bmp

[2011-05-20 00:39:10 | 000,000,468 | -H-- | C] () – C:\WINDOWS\tasks\User_Feed_Synchronization-{FB2D15FB-A600-4EF9-93C8-DD9D788FC124}.job

[2011-05-20 00:37:09 | 000,001,533 | ---- | C] () – C:\Documents and Settings\Komputer\Pulpit\Internet Explorer.lnk

[2011-05-19 22:14:05 | 000,000,341 | ---- | C] () – C:\Documents and Settings\Komputer\Pulpit\ElfBot NG.lnk

[2011-05-19 22:08:15 | 000,000,810 | ---- | C] () – C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\VentriloMIX.lnk

[2011-05-10 23:32:24 | 000,023,392 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\nscompat.tlb

[2011-05-10 23:32:24 | 000,016,832 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\amcompat.tlb

[2011-05-09 23:09:30 | 006,912,054 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\clwcp.bmp

[2011-05-09 23:04:22 | 000,517,120 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\CLWCP.exe

[2011-05-09 23:04:22 | 000,111,104 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\Uharc.exe

[2011-05-09 23:04:22 | 000,069,632 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\moveex.exe

[2011-05-09 23:04:22 | 000,008,636 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\modifype.exe

[2011-05-04 21:03:14 | 001,833,654 | ---- | C] () – C:\Documents and Settings\Komputer\Moje dokumenty\kamyczki.bmp

[2011-04-28 11:17:20 | 000,000,127 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\P.100

[2011-04-24 20:27:59 | 004,449,625 | ---- | C] () – C:\Documents and Settings\Komputer\Pulpit\Andrzej Cierniewski - Zaufanie.mp3

[2011-04-13 21:12:33 | 000,053,248 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\CommonDL.dll

[2011-04-13 21:12:33 | 000,002,413 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\lgAxconfig.ini

[2011-04-07 22:09:51 | 000,160,472 | ---- | C] () – C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\FontCache3.0.0.0.dat

[2011-03-23 22:12:30 | 000,002,528 | ---- | C] () – C:\Documents and Settings\Komputer\Dane aplikacji$_hpcst$.hpc

[2011-03-08 15:41:04 | 000,974,848 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\cis-2.4.dll

[2011-03-08 15:41:04 | 000,081,920 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\issacapi_bs-2.3.dll

[2011-03-08 15:41:04 | 000,065,536 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\issacapi_pe-2.3.dll

[2011-03-08 15:41:04 | 000,057,344 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\issacapi_se-2.3.dll

[2011-02-19 14:00:12 | 000,137,176 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\drivers\PnkBstrK.sys

[2011-02-19 13:59:52 | 000,268,952 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\PnkBstrB.exe

[2011-02-19 13:58:36 | 000,075,136 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\PnkBstrA.exe

[2011-02-06 19:46:40 | 000,000,000 | ---- | C] () – C:\Documents and Settings\Komputer\Dane aplikacji\AVSMediaPlayer.m3u

[2011-01-29 17:00:24 | 000,030,568 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\MusiccityDownload.exe

[2010-12-14 21:12:41 | 000,013,304 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\drivers\BTNetFilter.sys

[2010-12-14 21:12:40 | 000,011,860 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\drivers\vbtenum.sys

[2010-12-14 21:04:31 | 000,110,592 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\FsUsbExDevice.Dll

[2010-12-14 21:04:31 | 000,036,608 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\FsUsbExDisk.Sys

[2010-12-01 14:46:03 | 000,000,600 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\Rtcw.INI

[2010-11-29 07:56:27 | 000,000,000 | ---- | C] () – C:\Program Files\Common Files\userInit.dll

[2010-10-31 16:33:20 | 000,354,816 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\psisdecd.dll

[2010-09-27 19:16:24 | 000,000,056 | -H-- | C] () – C:\WINDOWS\System32\ezsidmv.dat

[2010-09-19 14:10:09 | 000,125,925 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\HPHins12.dat

[2010-09-19 14:10:09 | 000,014,916 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\hphmdl12.dat

[2010-09-19 14:09:46 | 000,077,824 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\hpzids01.dll

[2010-09-18 21:01:14 | 000,035,840 | ---- | C] () – C:\Documents and Settings\Komputer\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini

[2010-09-18 20:16:10 | 000,165,376 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\unrar.dll

[2010-09-18 20:16:10 | 000,000,038 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\avisplitter.ini

[2010-09-18 20:16:09 | 000,139,264 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\xvidvfw.dll

[2010-09-18 20:16:09 | 000,108,032 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\ff_vfw.dll

[2010-09-18 18:58:45 | 000,524,288 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\xvidcore.dll

[2010-09-18 18:58:45 | 000,258,048 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\libFLAC.dll

[2010-09-18 18:21:22 | 000,000,133 | ---- | C] () – C:\Documents and Settings\Komputer\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\fusioncache.dat

[2010-09-18 18:14:35 | 000,520,192 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\ati2sgag.exe

[2010-09-18 18:14:26 | 000,112,425 | R— | C] () – C:\WINDOWS\System32\atiicdxx.dat

[2010-09-18 18:06:58 | 000,004,293 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\ODBCINST.INI

[2010-09-18 18:06:11 | 000,278,152 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\FNTCACHE.DAT

[2010-09-18 17:48:33 | 000,001,428 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\drivers\nvphy.bin

[2010-09-18 17:45:10 | 000,000,000 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\nsreg.dat

[2010-09-18 17:26:32 | 000,002,048 | --S- | C] () – C:\WINDOWS\bootstat.dat

[2010-09-18 17:22:44 | 000,021,856 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\emptyregdb.dat

[2004-08-02 14:20:40 | 000,004,569 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\secupd.dat

[2001-10-26 19:30:20 | 000,001,804 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\dcache.bin

[2001-10-26 19:29:36 | 000,006,656 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\msidle.dll

[2001-10-26 18:15:16 | 000,313,828 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\perfi015.dat

[2001-10-26 18:15:16 | 000,034,990 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\perfd015.dat

[2001-10-26 18:15:16 | 000,034,168 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\perfh015.dat

[2001-10-26 18:15:16 | 000,017,272 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\perfc015.dat

[2001-08-23 15:00:00 | 013,107,200 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\oembios.bin

[2001-08-23 15:00:00 | 000,004,463 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\oembios.dat

[2001-08-17 23:30:24 | 000,358,732 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\perfh009.dat

[2001-08-17 23:30:24 | 000,272,128 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\perfi009.dat

[2001-08-17 23:30:24 | 000,028,626 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\perfd009.dat

[2001-08-17 23:30:22 | 000,055,134 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\perfc009.dat

[2001-08-17 23:15:38 | 000,046,258 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\mib.bin

[2001-07-22 00:36:48 | 000,218,003 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\dssec.dat

[2001-07-22 00:36:04 | 000,673,088 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\mlang.dat

[2001-07-22 00:24:16 | 000,000,741 | ---- | C] () – C:\WINDOWS\System32\noise.dat

========== Alternate Data Streams ==========

@Alternate Data Stream - 231 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\TEMP:6BE50C2B

< End of report >

Hej,

Skan miał być wykonany zgodnie z instrukcjami podanymi w linku - brak w powyższym dodatkowych opcji skanowania. To raz. A dwa - brak drugiego raportu - wklejamy zarówno OTL.txt, jak i Extras.txt. Kwestię wstawiania rozwiążę inaczej…

Pozdrawiam,

Dimatheus

joker951 ,

Proszę zapoznać się z tematem TYTUŁOWANIE TEMATÓW DOTYCZĄCYCH LOGÓW i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zamieszczenie logów na forum - przeczytaj i zastosuj się do zaleceń.

Zignorowanie zaleceń będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.