Problem z szybkością nowego kompa

Nowy komputer, nowy system a powolny w stosunku do poprzedniego :? .

Proszę o sprawdzenie loga:

http://wklejto.pl/17019

Podaj log z Combofix

Dziwią mnie te wpisy w hijackthis:

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_01] cmd.exe /c md "%USERPROFILE%\Ustawienia lokalne\Temp" (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_03] cmd.exe /c md "%SystemRoot%\System32\dllcache" (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_04] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_05] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,nLiteReg (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_06] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,S (User 'USŁUGA LOKALNA')

Po ich usunięciu w hijackthis pojawiają się ponownie.

Poniżej przedstawiam loga z combofix:

http://wklejto.pl/17028

Proszę o pomoc

Czy logi są czyste ??