Problem z testowaniem MySQL po przez CMD


(Quentin) #1

Zainstalowałem MySQL 5.0 na dysku C:_, pod nazwą _MySQL i chciałbym ją przetestować. Uruchamiam cmd , zamieniam katalog na główny katalog serwera (tj. C:\> ) i wpisuję:

C:\MySQL\bin\mysqld --install

tak jak jest to pokazane w mojej książce. Jednak pokazuje się błąd...

PS. Zmodyfikowałem też odpowiednio php.ini i skopiowałem libmysql.dll do C:\Windows\system32 lecz to nic nie pomaga :cry:


(matfeusz) #2

ale jaki błąd, podaj treść. :slight_smile:


(Quentin) #3

Jak wpisuję końcówkę mysqld --install to:

Nazwa 'mysqld' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne, program wykonywalny lub plik wsadowy.

A jak wpiszę na końcu mysql install to:

ERROR 2003 (HY000): Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061)

PS. Mam włączonego Apache (restartowałem nawet 4 razy :roll: ) i mam zainstalowane protokoły TCP/IP