Problem z text datami


(Jbog1) #1

Mam taki problem jeśli ściągam napisy do filmu i nie tylko,głównie chodzi o text daty,po otwarciu mam coś takiego:

Pójdziesz na konferencjê wydzia³u

Znowu s³uchaæ, jak dziekan objaœnia,|¿e kosmos jest jak piêkna kobieta

Myœlê, ¿e opuszczê.| Bêdzie zabawnie.Mogê po ciebie przyjœæ.

Nie mo¿esz. Muszê wróciæ|do swoich ekstremalnych warunków.

Komunikatora GG nie mogę używać bo jak ktoś pisze do mnie na polskiej klawiaturze to nic nie rozumie

Mam Viste Home Premium system niemiecki,brakuje mi czegoś żebym mógł widzieć normalne polskie znaki?czy muszę zmienić coś w systemie.Proszę o pomoc.


(goomish) #2

Panel sterowania -> Opcje regionalne i językowe. I tutaj poprzestawiaj wszystko co się da na polska/polski.


(Jbog1) #3

już próbowałem ale nic nie pomogło,muszę zaznaczyć ze mam niemiecka klawiaturę.