Problem z The Settlers: Narodziny Kultur

Witam, kupiłem ostatnio grę “The Settlers: Narodziny kultur” Po odpaleniu było wszystko dobrze, ale została wyświetlona wiadomość “NxCreatePhysicsSDK failed NxCreatePhysicsSDK failed Please install PhysX drivers”. Poszukałem w internecie tego sterownika, lecz on daje mi taki komunikat:

nstalator Windows ®. V 5.0.7601.17514

msiexec /Option <parametr wymagany> [parametr opcjonalny]

Opcje instalacji
	</package | /i> <produkt.msi>
		Instaluje lub konfiguruje produkt
	/a <produkt.msi>
		Instalacja administracyjna - instaluje produkt w sieci
	/j<u|m> <produkt.msi> [/t <lista transformacji>] [/g <identyfikator języka>]
		Anonsuje produkt - m wszystkim użytkownikom, u bieżącemu użytkownikowi
	</uninstall | /x> <produkt.msi | kod_produktu>
		Dezinstaluje produkt
Opcje wyświetlania
	/quiet
		Tryb cichy bez interakcji ze strony użytkownika
	/passive
		Tryb nienadzorowany - tylko pasek postępu
	/q[n|b|r|f]
		Ustawia poziom interfejsu użytkownika
		n - bez interfejsu użytkownika
		b - podstawowy interfejs użytkownika
		r - ograniczony interfejs użytkownika
		f - pełny interfejs użytkownika (domyślnie)
	/help
		Informacje pomocy
Opcje uruchomienia ponownego
	/norestart
		Nie uruchamia ponownie po ukończeniu instalacji
	/promptrestart
		Monituje użytkownika o uruchomienie ponowne w razie potrzeby
	/forcerestart
		Zawsze uruchamia ponownie komputer po instalacji
Opcje rejestrowania
	/l[i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|x|+|!|*] <plik_dziennika>
		i - Komunikaty o stanie
		w - Ostrzeżenia niekrytyczne
		e - Wszystkie komunikaty o błędach
		a - Uruchamianie akcji
		r - Zapisywanie określonych akcji
		u - Żądania użytkownika
		c - Początkowe parametry interfejsu użytkownika
		m - Informacje o braku pamięci lub fatalnym zakończeniu
		o - Komunikaty o braku miejsca na dysku
		p - Właściwości terminalu
		v - Dane wyjściowe w trybie pełnym
		x - Dodatkowe informacje o debugowaniu
		+ - Dołącza do istniejącego pliku dziennika
		! - Czyści każdą linię w dzienniku
		* - Rejestruje wszystkie informacje, oprócz opcji v oraz x
	/log <plik_dziennika>
		Odpowiednik dla /l* <plik_dziennika>
Opcje aktualizacji
	/update <aktualizacja1.msp>[;aktualizacja2.msp]
		Stosuje aktualizacje
	/uninstall <GUID_kodu_poprawki>[;aktualizacja2.msp] /package <produkt.msi | kod_produktu>
		Usuwa aktualizacje dla produktu
Opcje naprawy
	/f[p|e|c|m|s|o|d|a|u|v] <produkt.msi | kod_produktu>
		Naprawia produkt
		p - tylko wtedy, gdy brak pliku
		o - jeśli brak pliku, lub jest zainstalowana starsza wersja (domyślnie)
		e - jeśli brak pliku, lub jest zainstalowana równorzędna albo starsza wersja
		d - jeśli brak pliku, lub jest zainstalowana inna wersja
		c - jeśli brak pliku, lub suma kontrolna nie pasuje do wyliczonej wartości
		a - wymusza ponowną instalację wszystkich plików
		u - wszystkie wymagane wpisy rejestru specyficzne dla użytkownika (domyślnie)
		m - wszystkie wymagane wpisy rejestru specyficzne dla komputera (domyślnie)
		s - wszystkie istniejące skróty (domyślnie)
		v - uruchamia ze źródła i ponownie umieszcza w pamięci podręcznej pakiet lokalny
Ustawianie właściwości publicznych
	[PROPERTY=wartość_właściwości]

Zobacz w zestawie SDK Instalatora Windows ® dodatkową dokumentację
na temat składni wiersza polecenia.

Copyright © Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Fragmenty tego oprogramowania są częściowo oparte na pracach niezależnej grupy JPEG.

Proszę o natychmiastową pomoc.

Piszę dopiero teraz, bo znalazłem przez wyszukiwarkę :slight_smile:
Problem da się obejść. Inaczej będzie do komputerów z kartami nVidia, inaczej do AMD i HD Graphics.

Opiszę krótko jak działa dla grafiki AMD i Intel. Po instalacji gry instalujemy przestarzały PhysX z 2008 który jest na płycie z grą. I gra powinna wtedy działać.

Dla nVidia, jeśli się posiada nowe sterowniki PhysX, tego przestarzałego który jest na płycie, nie zainstaluje. Napisałbym dłuższą drogę, z wyodrębnieniem pewnych plików z instalatora starej wersji plików za pomocą 7zip - ale opiszę prostszą metodę, ale bardziej inwazyjną :slight_smile:

Więc dla nVidia trzeba odinstalować nowy sterownik PhysX. Zainstalować stary z płyty, skopiować folder “v2.7.0” pod C:/Ageia Technologies/ tymczasowo na pulpit.
Odinstalować stary sterownik PhysX, zainstalować z powrotem nowy. Do nowego dokleić ten folder z Pulpitu do C:/Program Files (x86)/NVIDIA Corporation/PhysX/Engine.

Gotowe

U mnie po prostu wystarczyło zainstalowanie sterownika z płyty. Nic więcej nie musiałem kombinować