PROBLEM Z TROJAN-SPY.WIN32@mx

witam przesyłam loga do oceny bo mam troche problemu z tymi wirusami. Dziekuje za szybka odpowiedź

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:44:46, on 2007-10-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Video Add-on\icthis.exe

C:\Program Files\Video Add-on\isfmntr.exe

D:\mks_vir 2k7\bin\mkstray.exe

C:\Program Files\Video Add-on\isfmm.exe

C:\Program Files\Video Add-on\icmntr.exe

D:\mks_vir 2k7\bin\mks_mail.exe

D:\mks_vir 2k7\bin\mksregmon.exe

C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\CToolbar.exe

D:\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {CFE15135-C591-4000-A55E-A50E5F9F82BC} - C:\Program Files\Video Add-on\isfmdl.dll

O2 - BHO: (no name) - {F6104497-54FD-4688-9162-5115CC8AB0FB} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - (no file)

O3 - Toolbar: &Crawler Toolbar - {4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM…\Run: [mkstray] D:\mks_vir 2k7\bin\mkstray.exe

O4 - HKLM…\Run: [mks_mail] D:\mks_vir 2k7\bin\mks_mail.exe

O4 - HKLM…\Run: [MKSRegmon] D:\mks_vir 2k7\bin\mksregmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [spywareTerminator] “C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe”

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [QuickTime Task] “D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Policies\Explorer\Run: [some] C:\Program Files\Video Add-on\icthis.exe

O4 - HKLM…\Policies\Explorer\Run: [start] C:\Program Files\Video Add-on\isfmntr.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O8 - Extra context menu item: Crawler Search - tbr:iemenu

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\mks_vir 2k7\bin\mkslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\mks_vir 2k7\bin\mkslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\mks_vir 2k7\bin\mkslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\mks_vir 2k7\bin\mkslsp.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{9A6C0F3E-3545-4CCA-B546-CA7ABDD7D191}: NameServer = 194.24.244.3,194.24.244.4

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{DCC97D9A-5127-43F2-AEDD-E622BD5AAAEF}: NameServer = 194.24.244.3,194.24.244.4

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: tbr - {4D25FB7A-8902-4291-960E-9ADA051CFBBF} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll

O22 - SharedTaskScheduler: bosken - {d1e5ca97-235e-4ff0-9b92-7543c9d61ff4} - (no file)

O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

O23 - Service: MksFwall - MKS Sp z o.o. - D:\mks_vir 2k7\bin\MksFwall.exe

O23 - Service: MksPC - Unknown owner - D:\mks_vir 2k7\bin\MksPC.exe

O23 - Service: MksUpdate - MKS Sp. z o. o. - D:\mks_vir 2k7\bin\mksupdate.exe

O23 - Service: mks_vir file monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - D:\mks_vir 2k7\bin\mksvirmonsvc.exe

O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

O23 - Service: Softex WinRoute Service (WinRServ) - Unknown owner - C:\Program Files\Softex\winroute\WinRServ.exe

End of file - 6661 bytes

Złączono Posta : 24.10.2007 (Sro) 14:43

problemem jest wyskakujące okienko na pasku na dole o trojanie, odsyłanie do stron z antywirusami, spowolnienie kompa i połączenia z internetem. Ogólnie żle

Złączono Posta : 24.10.2007 (Sro) 14:46

to jest log zaznaczony juz tagiem…przepraszam ale nie jestem zbyt biegły

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Ściągnij -->ComboFix.

Wklej do Notatnika :

File::

C:\Program Files\Video Add-on\isfmdl.dll

C:\Program Files\Video Add-on\icthis.exe

C:\Program Files\Video Add-on\isfmntr.exe


Folder::

C:\Program Files\Video Add-on


Registry::

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler] 

"{d1e5ca97-235e-4ff0-9b92-7543c9d61ff4}"=-

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{CFE15135-C591-4000-A55E-A50E5F9F82BC}]

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku –>88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.

Daj ten log z ComboFixa.

jessi

daje loga z combo fix

Byłoby wszystko OK, gdyby nie ten powyższy wpis. :frowning: :frowning: :frowning:

Może on oznaczać zupełną katastrofę, bo to jest legalizacja usługi “JEEFO”.

a “JEEFO” zaraża wszystkie pliki o rozszerzeniu *.exe , czyli wszystkie programy i wszystkie pliki wykonywalne systemu.

Może masz szczęście, bo nie widać w logu ani tej usługi, ani związanego z nią pliku C:\WINDOWS** svchost.exe**.

Ale na wszelki wypadek, użyj szczepionki -->http://wirusy.antivirenkit.pl/pl/szczepionki/Jeefo.html.

jessi

jest juz ok co prawda komp mi sie troche zamulil ale to pewnie konsekwencje tego wszystkiego… dzieki za pomoc