Problem z trojan.w32.looksky

Poproszę o pomoc, dostałem komunikat, iż mój komputer zaatakował wymieniony w temacie wirus i dostaję różne wiadomości, np"spyware alert" o treści:

Trojan.W32.Looksky detected on your machine. This virus is distributed via the Internet through e-mail and Active-X objects. The worm has it's own SMTP engine which means it gathers e-mail from your local computer and re-distributes stealing passwords and personal data. This process should be removed from your system.


Type: Virus

System Affected: Windows 2000, NT, ME, XP, Vista

Security Risk(0-5):5

Recomendations: Click Yes to remove it from your PC immediately

Kaspersky ani ad-aware sobie z tym nie radzą Smuteczek Pojawiaja mi się komunikaty że mam virusa i mam ściągnąc jakis program. Na pulpicie pojawiły mi się ikonki: 1. Spyware&Malware Protection 2.Error Cleaner 3.Privacy Protector Na pasku zadań (przy zegarku) pojawia się czerwony punkt z białym X w środku jako komunikat ostrzegający o virusie. log z HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 09:57:23, on 2007-09-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\opsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\BootDSvc.exe

C:\BootDrv.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Opiekun\optray.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\Ad-Watch2007.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wmid=6010&mid=MjI6Ojg5&lid=2

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: MSVPS System - {0D5227BF-0C5B-4EA8-833C-FE09F1496F39} - C:\WINDOWS\div32.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: The advpn - {E99D4D0C-EB54-46AF-B62A-3AA1F31D53E5} - C:\WINDOWS\advpn.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [kis] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: Dodaj do Kaspersky Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\oplsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\oplsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\oplsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\oplsp.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O21 - SSODL: mssql - {98E46E8E-2FA6-4EF7-A21D-C2E2C273EC06} - C:\WINDOWS\mssql.dll

O21 - SSODL: syscore - {CDC25807-4C32-44C9-A5C5-2C37FCF23996} - C:\WINDOWS\syscore.dll

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

O23 - Service: Critical System Service BootDrv (BootDrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\BootDSvc.exe

O23 - Service: Opiekun (OpSrv) - SoftStory - C:\WINDOWS\system32\opsrv.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe


-- 

End of file - 6291 bytes

Kaspersky ani ad-aware sobie z tym nie radzą Smuteczek

Użyj -->SmitfraudFix.

Użyj go z opcji “Clean”, czyli wpisz 2 i naciśnij ENTER.

Po jego użyciu może zajść potrzeba ustawiania od nowa tapety (czyli prawoklik na ekranie>>właściwości, itd. )

Daj z niego raport z C:\SmitfraudFix.txt

Potem:

Zrób log z ComboFix (na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.(czyli skopiuj adres z paska adresów).

Potem:

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku (jeśli jeszcze będą):

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

W sumie daj:

  1. raport SmitfraudFixa

  2. log z Hijacka

  3. log z ComboFixa

jessi

Oto raporty:

http://wklej.org/id/879b6c21fe SmitFraudFix

http://wklej.org/id/a886fd6b99 ComboFix

http://wklej.org/id/2062f95694 Hijack

Nie wiedziałem czy ten wpis sfiksować. O2 - BHO: MSVPS System - {0D5227BF-0C5B-4EA8-833C-FE09F1496F39} - C:\WINDOWS\div32.dll (file missing)

Pozostałych juz nie było

Tak, ten sfiksuj.

To mogą być zarówne dobre, jak i złe pliki.

Sprawdź je na --> http://virusscan.jotti.org/

Opis, jak korzystać z JOTTI --> http://otfans.pl/forums/showthread.php?tid=552

albo na http://www.virustotal.com/en/indexf.html.

(korzysta się podobnie jak z JOTTI).

Poniższe usuwanie daję przy założeniu, że wszystkie te pliki okażą się złe.

Jeśli okażą się dobre, to usuwanie trzeba będzie skorygować.

Wklej do Notatnika :

File::

C:\WINDOWS\system32\BootDSvc.exe

C:\BootDrv.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\TS_NxGnt.sys

C:\WINDOWS\advpn.dll


Driver::

BootDrv

TS_NxGnt


Registry::

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{21275554-39a6-11dc-9b0e-00304f276a65}]

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe ) – podobnie jak na tym obrazku –> Klik

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.

I daj nowy log z ComboFixa lub napisz jaka jest sytuacja.

jessi

Są ok. To elementy programu Top secret next generation

Dotychczasowe zabiegi pomogły.

Jak narazie jest wszystko ok.

Wielkie dzieki za pomoc.

Jeśli te były dobre, to mam nadzieję, że skorygowałeś sam usuwanie.

Jeśli nie, to podaję:

Wklej do Notatnika :

File::

C:\WINDOWS\advpn.dll


Registry::

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{21275554-39a6-11dc-9b0e-00304f276a65}]

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe ) – podobnie jak na tym obrazku –> Klik

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.

Ten klucz rejestru to dotyczy infekcji na pendrive. Infekcja będzie powracać na dysk po każdym użyciu zarażonego pena.

jessi

Nie skorygowałem :oops:

Postąpiłem wg. Twoich wskazówek i poniżej podaje powstały log

http://wklej.org/id/b2fbc6a667

Czy coś jeszcze powinienem zrobić? Bo mi się jakoś dziwnie Kaspersky zachowuje, klucz jeszcze ważny, niby sie aktualizuje a wyskakują komunikaty że niezaktualizowany. A może powinienem zmienić antywirus skoro ten przepuścił? Możesz coś w tym temacie poradzić?

Log jest czysty.

Ja nie widzę poważnego powodu do zmiany Antivirusa, bo każdy Antivirus coś tam przepuści. Chodzi o to, by jak najmniej przepuszczał.

jessi