Problem z trojanami

Witam

Ostatnio dopadł mój komputer nie jeden trojan , przeskanowałęm go programem antywirusowym, antyspyware i antytrojanem dysk. Napotkał kilka trojanów i usunął je, jednak niepokoi mnie to, że Kerio Personal Firewall

co kilka sekund w logach pokazuje mi “Unopened port” gdzie lokalny punkt najczęściej zaczyna się 192.168.1.5:(jakiś port) , a za zdalny punkt czasami widać czasami jakiś inny serwer - co to może być ? Zauwałyłem też, że nie mam w ogóle możliwości uruchomienia wyszukiwarki w Windows ! nie widać jej , widać tylko tą maskotkę co jest na dole pod formularzem do wyszukiwania! Wiecie może co powinienem zrobić w takiej sytuacji żeby poradzić sobei z tym problemem ? :frowning:

Zamieszczam też plik logu:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:10, on 2006-01-31

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Mouse Driver\MouseDrv.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\Adam\Moje dokumenty\tlen\tlen.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Adam\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Własny tekst na belce IE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CreativeMouse] C:\Program Files\Mouse Driver\MouseDrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [THGuard] "C:\Program Files\TrojanHunter 4.2\THGuard.exe"

O4 - Startup: Tlen komunikator.lnk = C:\Documents and Settings\Adam\Moje dokumenty\tlen\tlen.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - Unknown owner - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\NetMonSv.exe (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ArcaVir Monitor (ArcaMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE (file missing)

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: Alias Maya 5.0 PLE Help Server (Maya5PLEHelpServer) - Unknown owner - D:\Program Files\AliasWavefront\Maya 5.0 Personal Learning Edition\docs\Wrapper.exe" -s "D:\Program Files\AliasWavefront\Maya 5.0 Personal Learning Edition\docs/Wrapper.conf (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe (file missing)

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

Ales nabił antywirusowych programów -

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz ArcaBit NetMonitor, ArcaVir Monitor, Symantec Network Drivers Service i Symantec Core LC a potem usuń ręcznie w trybie awaryjnym foldery zaznaczone na czerwono

Ale zanim to zrobisz jakiego antywirusa sobie zostawiłeś?