Problem z Trojanem + Log z HJT

Witam was, jestem nowym użytkownikiem tego wspaniałego forum :slight_smile:

Od kilku dni na moim komputerze zalega wirus, prawdopodobnie Trojan, który bardzo mi utrudnia życie, tj.

  1. Nie pozwala włączyć menedżera zadań ( CTRL+ALT+DELETE)[Menedżer zadań został wyłączony przez administratora]EDIT: To zostało wyleczone :))

  2. Na pulpicie mam ikonkę: “Trojan.Win32.BlackBird”, której nie da się usunąć.

  3. Bardzo zamula mi komputer (oczywiste)

  4. Na pulpicie ikonki mają “szarą obwódkę”, co nie wygląda ładnie

Bardzo proszę o “przebadanie” tego loga: ( wklejam go normalnie)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:42:57, on 2008-04-26

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Oprogramowanie\Avast\aswUpdSv.exe

D:\Oprogramowanie\Avast\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ibuhevkn\ybgdsnoj.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

D:\OPROGR~1\Avast\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\IoctlSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\WINDOWS\system32\ifkhmvkx.exe

D:\Oprogramowanie\Avast\ashWebSv.exe

D:\Oprogramowanie\Avast\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\Oprogramowanie\Avast\ashSimpl.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\Oprogramowanie\HJT\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.neostrada.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,userinit.exe

O3 - Toolbar: Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: dpevflbg - {859D10F7-0E0F-43A8-8DF7-EC0466A40301} - C:\DOCUME~1\dom\USTAWI~1\Temp\ac8zt2\dpevflbg.dll (file missing)

O4 - HKLM…\Run: [avast!] D:\OPROGR~1\Avast\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM…\Run: [e0e3ddd7] rundll32.exe “C:\WINDOWS\System32\oxstetbc.dll”,b

O4 - HKLM…\Run: [sBI] C:\Documents and Settings\dom\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\U32ZM1M7\setup_sbd_en[1].exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] “C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe” ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O4 - HKCU…\Run: [Odkurzacz-MCD] D:\Oprogramowanie\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKCU…\Run: [wgtknctw] C:\WINDOWS\system32\ifkhmvkx.exe

O4 - HKLM…\Policies\Explorer\Run: [k8vRgMz4ZA] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ibuhevkn\ybgdsnoj.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Startup: .protected

O4 - Global Startup: .protected

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C** :\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000**

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O21 - SSODL: vadokmxt - {45539B23-2082-4DF4-BE39-F855490138FC} - C:\WINDOWS\vadokmxt.dll

O21 - SSODL: wdpoefan - {15B726DF-5F88-4F5C-87E5-0C0210CC67A5} - C:\WINDOWS\wdpoefan.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Oprogramowanie\Avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Oprogramowanie\Avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Oprogramowanie\Avast\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Oprogramowanie\Avast\ashWebSv.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\System32\IoctlSvc.exe

O24 - Desktop Component 0: Privacy Protection - file:///C:\WINDOWS\privacy_danger\index.htm

End of file - 5413 bytes

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\System32\oxstetbc.dll

C:\WINDOWS\privacy_danger\index.htm

C:\WINDOWS\vadokmxt.dll

C:\Documents and Settings\dom\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\U32ZM1M7\setup_sbd_en[1].exe

C:\WINDOWS\system32\ifkhmvkx.exe


Folder::

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ibuhevkn

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Powinno się rozpocząć usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

http://wklej.org/id/d0f656e815

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\cbtetsxo.ini

C:\WINDOWS\system32\idkuqfvv.ini

C:\WINDOWS\system32\xckphhlm.ini

C:\WINDOWS\system32\aamfomwo.ini


Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"e0e3ddd7"=-

"SBI"=-

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\efcASklJ]

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Powinno się rozpocząć usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

maxols

Proszę do stosowanie się do tematu

Zasady wklejania logów na forum

Proszę zastosować się do tego Tematu i edytować własnego

posta w celu zmiany jego tytułu na konkretny .

W przeciwnym razie topic wyląduje w Śmietniku.

plik CFScript.txt powinien być trochę poszerzony

jak wykonać podał hubert

:slight_smile:

wykonałem, oto i wynik:

http://wklej.org/id/e80461ebbc

nie wszystko się wykonało więc

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako plik.reg >> wszystkie pliki >> scal z rejestrem >> restart

b57f17008275c957m.jpg

powstanie plik o takiej ikonie

062aec4c9b51c033m.jpg

w który dwa razy klikniesz potwierdzisz chęć dodania do rejestru potem restart

Pobierz i uruchom narzędzie The Avenger Zaznaczasz tekst podany do usunięcia na forum

kopiuj klikasz na Paste Script from Clipboard Execute Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.

Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\avenger.txt

potem log Combofixa uruchomiony normalnie

:slight_smile:

@Leon

nie wiem, czy wszystko dobrze zrozumiałem, wyszło coś takiego:

http://wklej.org/id/233ad4986f

Avanger usunął co trzeba

teraz daj nowy log Combofixa

:slight_smile:

sory, nie rozumiem

nowy, ale na bazie JAKICH skryptow??

tamtych poprzednich czy może jakichś nowych??

żadnych skryptów uruchom normalnie dwuklikiem

:slight_smile:

wklejam tamto, co wkleić miałem.

Przepraszam za opóźnienie, ale byłem na wyjeździe, potem trochę zapomniałem.

LOG Z COMBOFIX’A:

http://wklej.org/id/69e9d11cd9

Log wygląda na czysty

zrób optymalizacje uruchamiania http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/index.php/topic,378.0.html

usuń ręcznie folder C: \Qoobox usuń instalkę Combofix z dysku.

Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html pokaż raport stronę uruchomić przez IE

włącz przywracanie systemu

:slight_smile:

@Leon$

mam zrobić wszystko z 1 linku??

tam są podane wpisy które są zbędne podczas uruchamiania systemu i jak to zrobić

ty wyłączasz te które są zbędne u ciebie np.

NvMediaCenter

nwiz

NeroFilterCheck

to mażesz wyłączyć

w uruchamianiu pozostawia się antywira i aplikacje systemowe pozostałe można wyłączyć

:slight_smile:

Wróciłem po dłuższej nieobecności.

Wciąż mam problem z ikonką na pulpicie.

Tu jest mniej więcej ukazane, jak to wygląda.

Proszę o pomoc w jej usunięciu

http://img406.imageshack.us/img406/4051 … id8.th.png

Z góry przepraszam za małe wymiary!

Daj większy screen i opisz problem

No to tak:

Nie wiem skąd ta ikonka wzięła się na pulpicie. Po prostu jest. Może któryś z użytkowników mojego komputera przypadkiem to ściągnął… :?

Gdy próbuję to usunąć, pisze że jest aktualnie używane.

http://img377.imageshack.us/img377/6328/cossslo4.th.png

Niestety, trzeba zapisać na dysku i otworzyć.

Nie widać podaj nazwę tej ikonki