Problem Z Tutorialem..:(


(Cacol89) #1

Gdzie To Jest

Select -> Modify -> Smooth

i co to jest te PPM


(artide2) #2

w jakim programie? w paincie? ;/


(Cacol89) #3

Photoshop :slight_smile:


(Michał90) #4

Jesli chodzi o PS2 to to jest to na samej górze!

A PPM oznacza skrót od prawy przycisk myszy(myszki) :smiley:


(Cds A) #5

zapewno chodzi o ps'a

zaznacz =>zmień=>wygładzanie

PPM=>prawy przycisk myszy


(Mater93) #6

Prawoklik na coś np:

PPM Komputer===>właściwości===>itd.

Klikasz prawym przyciskiem myszy na ikone komputer===>własciwości===>itd.