Problem Z Tutorialem..:(

Gdzie To Jest

Select -> Modify -> Smooth

i co to jest te PPM

w jakim programie? w paincie? ;/

Photoshop :slight_smile:

Jesli chodzi o PS2 to to jest to na samej górze!

A PPM oznacza skrót od prawy przycisk myszy(myszki) :smiley:

zapewno chodzi o ps’a

zaznacz =>zmień=>wygładzanie

PPM=>prawy przycisk myszy

Prawoklik na coś np:

PPM Komputer===>właściwości===>itd.

Klikasz prawym przyciskiem myszy na ikone komputer===>własciwości===>itd.