Problem z uruchamianiem programów. Zawirusowany laptop

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 08:22:37, on 2010-08-08

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18904)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

D:\Programs\PerfectDisk10\PDAgentS1.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynAsus.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

D:\Programs\Gadu-Gadu 8\gg.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

D:\Programs\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Programs\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

D:\Programs\HijackThis\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.asus.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.atropia.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - D:\Programs\IDM 5.18\IDMIECC.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] "C:\Program Files\ATKOSD2\ATKOSD2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programs\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: PDAgent - Raxco Software, Inc. - D:\Programs\PerfectDisk10\PDAgent.exe

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - D:\Programs\PerfectDisk10\PDEngine.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - D:\Programs\TuneUp Utilities 2010\TuneUpDefragService.exe

Wklej loga z OTL http://helpc.eu/otl-t2153.html i napisz co się dzieje z komputerem

Proszę zmienić temat na konkretny, opcja EDYTUJ i popraw.JNJN

Tak więc np GG albo DAEMON Tools nie chce mi się uruchamiać. W menedżerze mam aż 65/66 procesów w tym wiele duplikatów svchost , taskegn i wiele innych procesów których nie znam…

LOG OTL - http://wklej.org/id/374049/

LOG Extras - http://wklej.org/id/374050/

Dodane 08.08.2010 (N) 19:56

Pomoże ktoś ? zależy mi na czasie bo jutro już mnie nie będzie a chciałbym jakoś wywalić ten syf…

Dodane 08.08.2010 (N) 21:50

Sprawdzi ktoś logi ?