Problem z uruchomieniem antywirusa

Witam. Mam prośbę, nie chce mi się uruchomić antywirus NOD32. Więc tak włączam NOD"a32 A TU TAKI KOMUNIKAT: Operacja została anulowana ze względu na ograniczenia nałożone na ten komputer. Skontaktuj się z administratorem systemu. Wiem że były już podobne tematy ale o NODZIE32 nie było nic. PROSZĘ O SZYBKĄ ODP. AAA miałem problem z usunięciem Probrably Security coś takiego nie pamiętam dobrze nazwy i zainstalowałem to i od tego czasu nie moge uruchomić każdego antywirusa (instalowałem: Microsoft Essentials, Kaspersky i teraz NOD32).

Dodane 23.12.2010 (Cz) 19:13

Tutaj log z: HiJackThis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:12:47, on 2010-12-23

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\acs.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\HiJackThis\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

O4 - HKLM…\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [egui] “C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe” /hide /waitservice

O4 - HKCU…\Run: [AlcoholAutomount] “C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\AxAutoMntSrv.exe” -automount

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O8 - Extra context menu item: Download all by FlashGet3 - C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\FlashGetBHO\GetAllUrl.htm

O8 - Extra context menu item: Download by FlashGet3 - C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\FlashGetBHO\GetUrl.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office12\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{C6272139-667B-4B25-BCEB-190456F0932B}: NameServer = 192.168.1.1,194.204.152.34

O23 - Service: TP-LINK Configuration Service (ACS) - Atheros - C:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - cFos Software GmbH - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

End of file - 3103 bytes