Problem z Uruchomieniem Gadu Gadu

Witam wszystkich jestem tutaj pierwszy raz natym forum i bardzo proszę was o pomoc nie mogę uruchomic gadu gadu instalacja przebiegła pomyslnie. Tylko gdy chce uruchmic gg wyskakuje mi błąd o tresci gg caused an Access Violation (0xc0000005)

in module Flash9d.ocx at 001b:30001f0e.

Exception handler called in Management.cpp - AfxWinMain.

Error occurred at 9/18/2007 07:55:28.

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe, run by dell.

Operating system: Windows 2000 (5.0.2195).

1 processor(s), type 586.

81% memory in use.

254 MBytes physical memory.

48 MBytes physical memory free.

617 MBytes paging file.

390 MBytes paging file free.

2048 MBytes user address space.

1918 MBytes user address space free.

Write to location 077b8000 caused an access violation.

Context:

EDI: 0x06748548 ESI: 0x65470000 EAX: 0x00a6f5a2

EBX: 0x077b53ec ECX: 0x0032f604 EDX: 0x074889fc

EIP: 0x30001f0e EBP: 0x0032cdfc SegCs: 0x0000001b

EFlags: 0x00010202 ESP: 0x0032c9bc SegSs: 0x00000023

Bytes at CS:EIP:

89 34 0a 83 c1 04 48 75 f5 5e c2 08 00 55 8b ec

Stack Trace : 3009e430 300b42de 300b5d1b 300a10eb

: 300a103f 636efbbe 00000000 00000000

: 00000000 00000000 00000000 00000000

: 00000000 00000000 00000000 00000000

: 00000000 00000000 00000000 00000000

: 00000000 00000000 00000000 00000000

: 00000000 00000000 00000000 00000000

: 00000000 00000000 00000000 00000000

Stack:

0x0032c9bc: 077b53e8 30002191 0032c9f0 077b53ec .S{…!.0…2…S{.

0x0032c9cc: 00000004 077a2fa8 00000000 3009dfe7 …/z…0

0x0032c9dc: 0032c9f0 00000000 77f44e7d 00000000 …2…}N.w…

0x0032c9ec: 00000000 00a700a6 00a900a8 00ab015e …^…

0x0032c9fc: 0032ca74 636f5fe7 0032cab0 0032cf1c t.2…_oc…2…2.

0x0032ca0c: 04f77850 636f7a0a 0032ca90 0032cab0 Px…zoc…2…2.

0x0032ca1c: 00000000 00000000 00c10154 010200c2 …T…

0x0032ca2c: 013900c4 00c70106 00c9010c 00cb0118 …9…

0x0032ca3c: 00cd011a 010e00ce 01430110 00d30147 …C.G…

0x0032ca4c: 015000d4 00d700d6 016e0158 017000da …P…X.n…p.

0x0032ca5c: 00dd00dc 00df0162 00c10154 010200c2 …b…T…

0x0032ca6c: 00000000 00c70106 0032caa0 636f82f4 …2…oc

0x0032ca7c: 0032ca90 00000002 0032cab0 00000001 …2…2…

0x0032ca8c: 00000000 00000000 00000000 000000e6 …

0x0032ca9c: 00000021 0032cac0 636d97a4 0032cab0 !..2…mc…2.

0x0032caac: 00000001 00000000 00000000 000000e6 …

0x0032cabc: 00000021 0032cadc 636d9946 0032cacc !..2.F.mc…2.

0x0032cacc: 000000e6 00000021 000000e6 00000021 …!..!..

0x0032cadc: 0032cb48 636e3708 00000010 04f77640 H.2…7nc…@v

0x0032caec: 006b3ff0 04f73530 637dee60 006b3ff0 .?k.05…`.}c.?k.

0x0032cafc: 04f70700 00000000 000000e6 00000021 …!..

0x0032cb0c: 00000000 00000000 04f771a0 00000000 …q…

0x0032cb1c: 00000001 00000000 00000000 00000000 …

0x0032cb2c: 000000e6 00000021 00000000 00000000 …!..

0x0032cb3c: 0032cf1c 00000000 04f773a0 0032cb8c …2…s…2.

0x0032cb4c: 636e5ecf 04f77640 00000000 00000000 .^nc@v…

0x0032cb5c: 635edf18 006b3ff0 636e5e42 04f76d10 …^c.?k.B^nc.m…

0x0032cb6c: 0032ce5c 0032ce5c 000000e6 00000021 .2…2…!..

0x0032cb7c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032cb8c: 0032cca0 6374156e 04f77640 636160a8 …2.n.tc@v…`ac

0x0032cb9c: 04f73530 0000000b 0000000d 0032cbc0 05…2.

0x0032cbac: 636e4200 04f76d10 0000000b 0032ce5c .Bnc.m…2.

0x0032cbbc: 04f76d20 0032cca0 637085c7 04f76a10 m…2…pc.j…

0x0032cbcc: 0032cd0c 0032cc34 63742f85 0032ccb4 …2.4.2…/tc…2.

0x0032cbdc: 0000000d 6370cdbd 00000000 0032fa8c …pc…2.

0x0032cbec: 0032ce5c 00a700a6 00a900a8 00ab015e .2…^…

0x0032cbfc: 00ad00ac 017b00ae 00b100b0 0032cc40 …{…@.2.

0x0032cc0c: 636f7120 04f73530 0032cf1c 00bb015f qoc05…2._…

0x0032cc1c: 02dd013d 04f70724 00000000 0000000d =…$…

0x0032cc2c: 0000000d 04f70700 00000000 00000000 …

0x0032cc3c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032cc4c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032cc5c: 00000000 0032cc94 0000000c 77fb2c0c …2…,.w

0x0032cc6c: 06740000 067408c8 0000000c 077a2fa8 …t…t…/z.

0x0032cc7c: 0032cc6c 00000200 0032ce5c 77fb7e64 l.2…2.d~.w

0x0032cc8c: 77f83148 ffffffff 0032ce6c 77fcae15 H1.w…l.2…w

0x0032cc9c: 067408c8 00000000 00000058 00000000 …t…X…

0x0032ccac: 00000000 00000000 000000e6 0032cf1c …2.

0x0032ccbc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032cccc: 00000004 04f73b80 80000000 00000000 …;…

0x0032ccdc: 0032cd20 00000001 00000000 000000e6 .2…

0x0032ccec: 0000000d 0067f022 04f73b60 000000e6 …".g.`;…

0x0032ccfc: 0000000d 00000000 04f77640 00000000 …@v

0x0032cd0c: 04f73b80 00000002 6370d3ce 00000006 .;…pc…

0x0032cd1c: 04f73b80 00000000 04f73568 00000000 .;…h5…

0x0032cd2c: 00000000 00000000 0032cd80 7fffffff …2…

0x0032cd3c: 7fffffff 80000000 80000000 0032d02c …,.2.

0x0032cd4c: 0032d030 0032cd84 0032cf70 0032ce5c 0.2…2.p.2…2.

0x0032cd5c: 00000001 018a0021 0032d0d4 636eb92d …!..2.-.nc

0x0032cd6c: 76010522 0032ce5c 00000001 0032cf90 "…v.2…2.

0x0032cd7c: 0032cf90 0032cf88 0032cf88 0032d0d4 …2…2…2…2.

0x0032cd8c: 636aa1c1 00000000 637238b3 0032fa14 …jc…8rc…2.

0x0032cd9c: 04f73530 04f7353c 00100010 00100010 05…<5…

0x0032cdac: 00100010 00100010 00100010 00100010 …

0x0032cdbc: 00100010 00840084 00840084 00840084 …

0x0032cdcc: 00840084 00840084 00100010 00000000 …

0x0032cddc: 77f44d62 15010a92 77f44e7d 00000000 bM.w…}N.w…

0x0032cdec: 00000000 00000000 00000000 00000004 …

0x0032cdfc: 0032cea8 3009e430 06748548 00000002 …2.0…0H.t…

0x0032ce0c: 000000e6 00000021 00000000 06750000 …!..u.

0x0032ce1c: 00000000 00000000 0032ce00 0000000c …2…

0x0032ce2c: 06746ba0 06746bb0 0032ce38 00000000 .kt…kt.8.2…

0x0032ce3c: 00000001 06746ba0 0032ce7c 077a2fa8 …kt.|.2…/z.

0x0032ce4c: 00000060 06746bb0 06746b90 06746b90 `…kt…kt…kt.

0x0032ce5c: 0032ce98 77fb7e64 77f81650 ffffffff …2.d~.wP…w…

0x0032ce6c: 0032cea8 3019d52d 06740000 00000000 …2.-…0…t…

0x0032ce7c: 3019d532 00000000 06750000 00000000 2…0…u…

0x0032ce8c: 06746ba0 0032ce80 30057252 0032fe8c .kt…2.Rr.0…2.

0x0032ce9c: 3019cb84 077a2fa8 15010a92 0032cf08 …0./z…2.

0x0032ceac: 300b42de 06750000 000000e6 00000021 .B.0…u…!..

0x0032cebc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032cecc: 0032cfd4 06742f70 bee9cb9c ab98ffff …2.p/t…

0x0032cedc: ffffa016 cbecffff 00000000 000000e6 …

0x0032ceec: 00000000 00000021 00000007 00000001 …!..

0x0032cefc: 0032cfb0 0032cfd4 00000001 0032cfc0 …2…2…2.

0x0032cf0c: 300b5d1b 76010522 0032cfa0 0032cfb0 .].0"…v…2…2.

0x0032cf1c: 00000001 06742f70 ffff027f ffff4020 …p/t… @…

0x0032cf2c: ffffffff 636dbf51 041d0000 a01a0350 …Q.mc…P…

0x0032cf3c: ffff0000 00000000 e1faf048 c804cb9c …H…

0x0032cf4c: f048bee9 2239e1fa bee9c7c4 bee9cb9c …H…9"…

0x0032cf5c: ab98ffff ffffa016 cbecffff e2045968 …hY…

0x0032cf6c: a00bc8ca 0000d000 f9800000 e0000032 …2…

0x0032cf7c: bee9c884 8042f520 0000c8fc 00000000 … .B…

0x0032cf8c: e6cc0000 00000000 00000000 000000e6 …

0x0032cf9c: 00000021 00000000 00000000 000000e6 !..

0x0032cfac: 00000021 00000000 00000000 000000e6 !..

0x0032cfbc: 00000021 0032d010 300a10eb 0032cfd4 !..2…0…2.

0x0032cfcc: 301acd88 0032fa14 0000003c 00000001 …0…2.<…

0x0032cfdc: ffffffff 00000000 00000000 76010522 …"…v

0x0032cfec: 06742f9c 00000000 00000001 00000000 ./t…

0x0032cffc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d00c: 00000000 0032d038 300a103f 00000001 …8.2.?..0…

0x0032d01c: ffffffff 0032fa9c 00000000 00000000 …2…

0x0032d02c: 76010522 06742f9c 00000000 0032d0e0 "…v./t…2.

0x0032d03c: 636efbbe 06743000 00000001 ffffffff …nc.0t…

0x0032d04c: 0032fa9c 00000000 76010522 76010522 …2…"…v"…v

0x0032d05c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d06c: 0032fa14 04f77640 04f7764c 00000000 …2.@v…Lv…

0x0032d07c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d08c: 00000000 00000000 00000006 00000001 …

0x0032d09c: 000000e6 00000021 00000000 000000e6 …!..

0x0032d0ac: 0200080d 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d0bc: 00000021 000000e6 00000000 00000000 !..

0x0032d0cc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d0dc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d0ec: 00000001 00000005 77fb2c0c 00000000 …,.w…

0x0032d0fc: 00000000 000000e6 00000021 00000000 …!..

0x0032d10c: 00000000 0032d130 04f77850 00000000 …0.2.Px…

0x0032d11c: 00000000 04f76a10 00000000 00000000 …j…

0x0032d12c: 0032d184 76010522 00000000 00000000 …2."…v…

0x0032d13c: 04f771a0 00000000 00000001 00000000 .q…

0x0032d14c: 00000001 0032d184 636dbc6f 00000000 …2.o.mc…

0x0032d15c: 04f77850 04f73d20 04f7764c 04f77850 Px… =…Lv…Px…

0x0032d16c: 0032fa14 00000000 00000000 00000000 …2…

0x0032d17c: 00000000 00000000 0032d4ec 636fb182 …2…oc

0x0032d18c: 0032d4e0 0032d524 04f771a0 04f77850 …2.$.2…q…Px…

0x0032d19c: 00000000 0032fa14 00000000 0032f514 …2…2.

0x0032d1ac: 04f73d20 04f77850 006c7858 00620178 =…Px…Xxl.x.b.

0x0032d1bc: 006c7858 00620178 006c7850 006c7858 Xxl.x.b.Pxl.Xxl.

0x0032d1cc: 00620178 006c7858 00620178 006c7858 x.b.Xxl.x.b.Xxl.

0x0032d1dc: 00620178 006c7850 793ee970 ffffffff x.b.Pxl.p.>y…

0x0032d1ec: 0032d238 00000000 00620000 00000910 8.2…b…

0x0032d1fc: 006c6038 006c6030 006c7858 00620178 8l.0l.Xxl.x.b.

0x0032d20c: 06740268 06740268 00000003 00000040 h.t.h.t…@…

0x0032d21c: 06740268 00000004 00000004 06740258 h.t…X.t.

0x0032d22c: 06740258 00000003 00000010 06740258 X.t…X.t.

0x0032d23c: 00000003 00000040 06740268 06740268 …@…h.t.h.t.

0x0032d24c: ffffffff 00668cb8 3018a0e4 06742ef8 …f…0…t.

0x0032d25c: 006c3ef8 77fcfca0 30207cd0 006c3ed0 .>l…w.| 0.>l.

0x0032d26c: 77fcfca0 00668cb8 302073f0 006c3f20 …w…f…s 0 ?l.

0x0032d27c: 77fcfca0 00620000 0000009b 006c3ef8 …w…b…>l.

0x0032d28c: 006c3ef0 00620168 006c3e00 00000005 .>l.h.b…>l…

0x0032d29c: 00620000 77f86775 77fcfc60 793eefcd …b.ug.w`…w…>y

0x0032d2ac: 0032d324 00000000 00000000 00000000 $.2…

0x0032d2bc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d2cc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d2dc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d2ec: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d2fc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d30c: 00000000 00000000 000000e6 00000021 …!..

0x0032d31c: 00000000 00000000 000000e6 00000021 …!..

0x0032d32c: 00000000 00000000 006797f8 77fb2c8a …g…,.w

0x0032d33c: 00620000 006797f0 006797f8 0032d33c …b…g…g.<.2.

0x0032d34c: 00620688 00000004 0032d500 0032d3b4 …b…2…2.

0x0032d35c: 0032d498 0032d3b4 0032d38c 636fda6e …2…2…2.n.oc

0x0032d36c: 0032d510 00000008 0032d3a8 0032d4e8 …2…2…2.

0x0032d37c: 00000000 0032d508 0032d3b4 00000134 …2…2.4…

0x0032d38c: 00000002 0032d3fc 636fe307 fffffebc …2…oc…

0x0032d39c: 04f771b8 0032d4e8 00000003 0032d3b0 .q…2…2.

0x0032d3ac: 00000010 000000e6 00000000 00000020 … …

0x0032d3bc: 00000021 00000020 00000000 00000001 !.. …

0x0032d3cc: 00620000 00000002 00000000 000000e6 …b…

0x0032d3dc: 301cc9d8 ffffffff 3019e001 77f8806c …0…0l…w

0x0032d3ec: 0032d370 635a73a8 00000000 00000000 p.2…sZc…

0x0032d3fc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d40c: 00000000 00000000 000000e6 00000021 …!..

0x0032d41c: 000000e6 00000021 00000000 00000000 …!..

0x0032d42c: 000000e6 00000021 00000000 00000000 …!..

0x0032d43c: 000000e6 00000021 00000000 00000000 …!..

0x0032d44c: 000000e6 00000021 00000000 00000000 …!..

0x0032d45c: 000000e6 00000021 00000000 0032d4ec …!..2.

0x0032d46c: 77f43d7f 00000000 00000023 0032d480 .=.w…#…2.

0x0032d47c: 00000010 00000001 00000002 00000004 …

0x0032d48c: 00000004 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d49c: 00000000 00004000 04f77864 635ee943 …@…dx…C.^c

0x0032d4ac: 04f77864 04f77850 636f6c62 04f77864 dx…Px…blocdx…

0x0032d4bc: 0032f514 04f73d20 00002804 0032d55c …2. =…(…2.

0x0032d4cc: 635ee803 00040000 0032d53c 636fed30 …^c…<.2.0.oc

0x0032d4dc: 0032fa14 00000000 00000000 000000e6 …2…

0x0032d4ec: 00000021 00000000 00000000 000000e6 !..

0x0032d4fc: 00000021 00000000 00000000 000000e6 !..

0x0032d50c: 00000021 6358ed00 00000000 00000000 !..Xc…

0x0032d51c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d52c: 000000e6 00000021 01900010 01000000 …!..

0x0032d53c: 637066bc 04f73d20 00000000 00000001 .fpc =…

0x0032d54c: 00000000 00000000 0000000c 0032d6cc …2.

0x0032d55c: 636f8762 04f73d20 00000000 fffffffc b.oc =…

0x0032d56c: 01000000 04f77850 03000000 04f73d20 …Px… =…

0x0032d57c: 00000001 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d58c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d59c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d5ac: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d5bc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d5cc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d5dc: 00000000 000000e6 00000021 00000000 …!..

0x0032d5ec: 00000000 000000e6 00000021 00000000 …!..

0x0032d5fc: 00000000 04f7353c 04f73530 00000000 …<5…05…

0x0032d60c: 006b4050 0032d684 6362ae9b 04f70710 P@k…2…bc…

0x0032d61c: 6360470b 00000004 636dde1a 04f73d20 .G`c…mc =…

0x0032d62c: 04f7353c 6358f1a0 00000000 00000000 <5…Xc…

0x0032d63c: 00000000 02ffffff ffffffff 00000000 …

0x0032d64c: 00000001 00000000 00000000 006c3c20 …

0x0032d65c: 00000001 04f73d88 00000001 04f73d20 …=… =…

0x0032d66c: 04f73d20 00000000 00000000 00000000 =…

0x0032d67c: 00000000 00000000 0032d6e4 636f75b2 …2…uoc

0x0032d68c: 0032d744 0032d730 04f771a0 00003000 D.2.0.2…q…0…

0x0032d69c: 0032fa14 637dee60 00000000 00000000 …2.`.}c…

0x0032d6ac: 00000000 04f73d20 00675fd0 00000000 … =…_g…

0x0032d6bc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d6cc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d6dc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d6ec: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d6fc: 00000000 00000001 04f73d88 0032d8cc …=…2.

0x0032d70c: 00000001 04f73d88 0032d8dc 04f73d20 …=…2. =…

0x0032d71c: 636f601e 04f73d88 04f73d88 0032d738 .`oc.=…=…8.2.

0x0032d72c: 0000000c 0032d8cc 04f741c0 0032d9f4 …2…A…2.

0x0032d73c: 637045bc 04f73d20 00000000 00000007 .Epc =…

0x0032d74c: 0000000c 04f741c0 00000000 63705325 …A…%Spc

0x0032d75c: 04f73d20 0032da6c 00000000 04f73d20 =…l.2… =…

0x0032d76c: 04f741c0 00000000 00000000 00000000 .A…

0x0032d77c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d78c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d79c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d7ac: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d7bc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d7cc: 00000000 000000e6 00000021 00000000 …!..

0x0032d7dc: 00000000 000000e6 00000021 00700074 …!..t.p.

0x0032d7ec: 002f003a 0061002f 00730064 00720065 :././.a.d.s.e.r.

0x0032d7fc: 00650076 002e0072 00610067 00750064 v.e.r…g.a.d.u.

0x0032d80c: 0067002d 00640061 002e0075 006c0070 -.g.a.d.u…p.l.

0x0032d81c: 0067002f 00740065 0061006d 006e0069 /.g.e.t.m.a.i.n.

0x0032d82c: 00610062 006e006e 00720065 0061002e b.a.n.n.e.r…a.

0x0032d83c: 00700073 0075003f 00640069 0033003d s.p.?.u.i.d.=.3.

0x0032d84c: 00380034 00370030 00300032 00620000 4.8.0.7.2.0…b.

0x0032d85c: 006c7858 00620178 006c7850 635a73a8 Xxl.x.b.Pxl…sZc

0x0032d86c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d87c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d88c: 000000e6 00000021 000000e6 00000021 …!..!..

0x0032d89c: 00000000 00000000 000000e6 00000021 …!..

0x0032d8ac: 00000000 00000000 000000e6 00000021 …!..

0x0032d8bc: 00000000 00000000 000000e6 00000021 …!..

0x0032d8cc: 00000000 00000000 000000e6 00000021 …!..

0x0032d8dc: 00000000 00000003 00000008 000000dd …

0x0032d8ec: 00000000 00000000 0032d904 00000000 …2…

0x0032d8fc: 77fac166 00000000 0032d988 79024964 f…w…2.dI.y

0x0032d90c: 00000000 7cb811d4 80000002 0000002c …|…,…

0x0032d91c: 00000000 00620000 0000008c 006c3f70 …b…p?l.

0x0032d92c: 006c3f68 00620168 00000001 00000064 h?l.h.b…d…

0x0032d93c: 00000000 00000007 637d8210 0032d974 …}ct.2.

0x0032d94c: 6369f435 04f7700a 0000007b 00000004 5.ic.p…{…

0x0032d95c: 00000008 0032d9f4 77fa3510 0032da6a …2…5.wj.2.

0x0032d96c: 0032d9cc 00000008 00000003 0032d980 …2…2.

0x0032d97c: 00000010 00000008 0032da18 77fa3510 …2…5.w

0x0032d98c: 0032da8e 0032d9f0 00000008 0032da8e …2…2…2.

0x0032d99c: 0032dc70 c0000004 00000008 0032da3c p.2…<.2.

0x0032d9ac: 04f741f8 635ee943 04f741f8 04f741c0 .A…C.^c.A…A…

0x0032d9bc: 636f6c62 00000023 0032d9cc 00000010 bloc#…2…

0x0032d9cc: 00000001 00000002 00000004 00000004 …

0x0032d9dc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032d9ec: 00320030 00300031 00300030 00000000 0.2.1.0.0.0…

0x0032d9fc: 02000000 0032d998 000000d7 0032fe8c …2…2.

0x0032da0c: 77fb7e64 77f81c10 00000004 04f77288 d~.w…w…r…

0x0032da1c: 00000000 00000000 000000e6 00000021 …!..

0x0032da2c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032da3c: 0032da70 04f77270 0032db88 0032dba4 p.2.pr…2…2.

0x0032da4c: 00000000 02000000 00000000 00000000 …

0x0032da5c: 0000000c 0032dbd4 636f8762 04f73d20 …2.b.oc =…

0x0032da6c: 04f74230 fffffffc 01000000 04f741c0 0B…A…

0x0032da7c: 03000000 04f73d20 00300034 00000000 … =…4.0…

0x0032da8c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032da9c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032daac: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032dabc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032dacc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032dadc: 00000000 00000000 00000000 000000e6 …

0x0032daec: 00000021 00000000 00000000 000000e6 !..

0x0032dafc: 00000021 00000000 00000000 0032f514 !..2.

0x0032db0c: 04f77270 00000001 04f77290 0032f524 pr…r…$.2.

0x0032db1c: 04c47d5c 00000002 0032db68 636fe5ff }…h.2…oc

0x0032db2c: fb3b82a4 04f73d20 04f77270 0032db68 …;. =…pr…h.2.

0x0032db3c: 636fb428 04f77274 04f73d20 636fb4f2 (.octr… =…oc

0x0032db4c: 0032db84 00000000 0032dddc 00000000 …2…2…

0x0032db5c: 00000000 000000e6 00000021 0032dbdc …!..2.

0x0032db6c: 636f6639 0032dddc 636f6641 00000000 9foc…2.Afoc…

0x0032db7c: 00000000 04f741c0 00000001 00000002 …A…

0x0032db8c: 00000000 000000e6 00000000 00000010 …

0x0032db9c: 00000021 00003000 00000000 637dee60 !..0…`.}c

0x0032dbac: 00000000 00000000 00000000 0032deea …2.

0x0032dbbc: 00621f54 00621fae 00000000 0032e168 T.b…b…h.2.

0x0032dbcc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032dbdc: 00020024 00000000 0032dc18 00000045 $…2.E…

0x0032dbec: 77fb2c0c 04f73990 0032dc54 636ff4a8 .,.w.9…T.2…oc

0x0032dbfc: 04f73d20 635a73a8 00000000 00000001 =…sZc…

0x0032dc0c: 04f73d88 0032ddd4 00000001 04f73d88 .=…2…=…

0x0032dc1c: 0032dde4 04f73d20 636f601e 04f73d88 …2. =…`oc.=…

0x0032dc2c: 04f73d88 0032dc40 0000000c 0032ddd4 .=…@.2…2.

0x0032dc3c: 04f73990 0032defc 637045bc 04f73d20 .9…2…Epc =…

0x0032dc4c: 00000000 00000007 0000000c 04f73990 …9…

0x0032dc5c: 00000000 63705325 04f73d20 0032df74 …%Spc =…t.2.

0x0032dc6c: 00000000 04f73d20 04f73990 00000000 … =…9…

0x0032dc7c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032dc8c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032dc9c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032dcac: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032dcbc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032dccc: 00000000 00000000 00000000 000000e6 …

0x0032dcdc: 00000021 00000000 00000000 000000e6 !..

0x0032dcec: 00000021 00000000 00000000 00000000 !..

0x0032dcfc: 00000000 00000000 000000e6 00000021 …!..

0x0032dd0c: 000000e6 00000021 00000000 00000000 …!..

0x0032dd1c: 000000e6 00000021 00000000 00000000 …!..

0x0032dd2c: 000000e6 00000021 00000000 00000000 …!..

0x0032dd3c: 000000e6 00000021 00000000 00000000 …!..

0x0032dd4c: 000000e6 00000021 77f83148 ffffff01 …!..H1.w…

0x0032dd5c: 0000001e 00000002 00000000 00000000 …

0x0032dd6c: 00000000 635a73a8 00000000 00000000 …sZc…

0x0032dd7c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032dd8c: 00000000 00000000 000000e6 00000021 …!..

0x0032dd9c: 000000e6 00000021 ffb3b4c0 ffb3b4c0 …!..

0x0032ddac: 004c4b40 004c4b40 00000000 00000000 @KL.@KL

0x0032ddbc: 000000e6 00000021 00000000 00000000 …!..

0x0032ddcc: 000000e6 00000021 00000000 00000000 …!..

0x0032dddc: 000000e6 00000021 00000000 0032de90 …!..2.

0x0032ddec: 636ffeff 04f73d20 00000000 00000000 …oc =…

0x0032ddfc: 04f73990 77f812e8 ffffffff 0032e0b0 .9…w…2.

0x0032de0c: 77f8d301 00000000 0032e08c 77f8d562 …w…2.b…w

0x0032de1c: 77fce748 77f8d514 7942886c 00000000 H…w…wl.By…

0x0032de2c: 00000000 7ffde000 00000000 00730079 …y.s.

0x0032de3c: 7ffde000 0033006d 00000000 00430043 …m.3…C.C.

0x0032de4c: 0032df26 0000003c 00320033 00000000 &.2.<…3.2…

0x0032de5c: 0054004e 004c0044 04f739c8 635ee943 N.T.D.L…9…C.^c

0x0032de6c: 04f739c8 04f73990 636f6c62 04f739c8 .9…9…bloc.9…

0x0032de7c: 00000003 0032de88 00000010 0032de78 …2…x.2.

0x0032de8c: 00003f00 0032e068 77fb7e64 77f83148 .?..h.2.d~.wH1.w

0x0032de9c: ffffffff 0032e078 77fcae15 00620778 …x.2…wx.b.

0x0032deac: 07e80608 00000000 04f739c8 635ee943 …9…C.^c

0x0032debc: 04f739c8 04f73990 636f6c62 00000023 .9…9…bloc#…

0x0032decc: 0032ded4 00000010 00000001 00000002 …2…

0x0032dedc: 00000004 00000004 00000000 00000000 …

0x0032deec: 00000000 00000000 04f741c0 636fb544 …A…D.oc

0x0032defc: 0032e034 04f73990 63700c41 04f73990 4.2…9…A.pc.9…

0x0032df0c: 0032e034 04f73d20 04f741c0 04f73990 4.2. =…A…9…

0x0032df1c: 63704a6d 04f741c0 00000000 00000000 mJpc.A…

0x0032df2c: 000000e6 00000021 00000000 00000000 …!..

0x0032df3c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032df4c: 00000000 00000000 00000001 02000000 …

0x0032df5c: 00000000 00000000 0000000c 0032e0dc …2.

0x0032df6c: 636f8762 04f73d20 04f741c0 fffffffc b.oc =…A…

0x0032df7c: 04f741c0 04f73990 04f73d20 04f73d20 .A…9… =… =…

0x0032df8c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032df9c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032dfac: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032dfbc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032dfcc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032dfdc: 00000000 00000000 00000000 ffb3b4c0 …

0x0032dfec: ffb3b4c0 004c4b40 004c4b40 ffb3b4c0 …@KL.@KL

0x0032dffc: ffb3b4c0 004c4b40 004c4b40 00000000 …@KL.@KL

0x0032e00c: 00000000 00000020 00000000 00000000 … …

0x0032e01c: 000000e6 00000021 00000000 000000e6 …!..

0x0032e02c: 00000021 04f73d20 00000000 00000000 !.. =…

0x0032e03c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032e04c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032e05c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032e06c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032e07c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032e08c: ffb3b4c0 ffb3b4c0 004c4b40 004c4b40 …@KL.@KL.

0x0032e09c: ffb3b4c0 ffb3b4c0 004c4b40 00003000 …@KL…0…

0x0032e0ac: 01000000 637dee60 00000000 00000000 …`.}c…

0x0032e0bc: 00000000 04f73d20 04f73990 04f73d20 … =…9… =…

0x0032e0cc: 04f73d20 00000021 000000e6 00000021 =…!..!..

0x0032e0dc: ffb3b4c0 ffb3b4c0 004c4b40 004c4b40 …@KL.@KL.

0x0032e0ec: 00000000 00000000 000000e6 00000021 …!..

0x0032e0fc: 00000000 00000000 000000e6 00000021 …!..

0x0032e10c: 00000000 00000000 000000e6 00000021 …!..

0x0032e11c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032e12c: 00000000 0032f110 636fb6d6 00004000 …2…oc.@…

0x0032e13c: 0000001e 04f741c0 04f73990 0032e1e4 …A…9…2.

0x0032e14c: 636fbaad 04f73d20 04f741c0 00000007 …oc =…A…

0x0032e15c: 00000000 00000000 04f73d20 00000000 … =…

0x0032e16c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032e17c: 0032f518 77f43d7f 00000000 00000000 …2…=.w…

0x0032e18c: 00000001 00000001 77f454e7 76010522 …T.w"…v

0x0032e19c: 3c040aa4 00000005 04f73d98 0032f514 …<…=…2.

0x0032e1ac: 04f73d20 00ca5220 00000000 00000000 =… R…

0x0032e1bc: 636a8a14 637d8210 636a8a1e 637e4020 …jc…}c…jc @~c

0x0032e1cc: 04f77270 637d8210 04f77000 0032f524 pr…}c.p…$.2.

0x0032e1dc: 636f62e2 04f73990 0032f524 636fc90a .boc.9…$.2…oc

0x0032e1ec: 04f73d20 00000000 006b3ff0 006b41a0 =…?k…Ak.

0x0032e1fc: 00000001 00000001 00000000 00000000 …

0x0032e20c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032e21c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032e22c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032e23c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032e24c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032e25c: ffb3b4c0 ffb3b4c0 004c4b40 004c4b40 …@KL.@KL.

0x0032e26c: ffb3b4c0 ffb3b4c0 004c4b40 004c4b40 …@KL.@KL.

0x0032e27c: 00000000 00000000 0032e600 00000000 …2…

0x0032e28c: 0067602c 7ffde000 727902f7 7ffde000 ,`g…yr…

0x0032e29c: 7ffde000 00000094 00000000 7ffdebf8 …

0x0032e2ac: 0032e201 00000003 00622e28 006c98a0 …2…(.b…l.

0x0032e2bc: 727815c4 00676020 00000000 000a0009 …xr `g…

0x0032e2cc: 00000000 006c98b0 006c98b0 0032e570 …l…l.p.2.

0x0032e2dc: 77fb7e64 77f812d8 ffffffff 77f8d562 d~.w…w…b…w

0x0032e2ec: 77fce748 77f8d514 00000000 00000000 H…w…w…

0x0032e2fc: 0069ac18 7ffde000 7ffde000 0032e301 …i…2.

0x0032e30c: 7ffde000 0032e294 f0010101 0032e5b0 …2…2.

0x0032e31c: 00621eac 006ec0a8 ffffffff 0032e370 …b…n…p.2.

0x0032e32c: 003a0043 0057005c 004e0049 0054004e C.:..W.I.N.N.T.

0x0032e33c: 0073005c 00730079 00000000 0033006d .s.y.s…m.3.

0x0032e34c: 005c0032 00640064 00610072 00650077 2..d.d.r.a.w.e.

0x0032e35c: 002e0078 006c0064 0000006c 7cd74f48 x…d.l.l…HO.|

0x0032e36c: 00000000 00000000 006ec068 00000000 …h.n…

0x0032e37c: 00000001 00000000 00000000 00000000 …

0x0032e38c: 00000000 00b60004 e7ffffff 00000000 …

0x0032e39c: 00000000 02020e0a 00620000 006c89d8 …b…l.

0x0032e3ac: 000000d8 77fcb0ff 00620000 77fcb4be …w…b…w

0x0032e3bc: 00000000 000006b8 00010000 00000008 …

0x0032e3cc: 0032e6a0 7cd74f30 0032e3c8 7ce4f650 …2.0O.|…2.P…|

0x0032e3dc: 0032fe8c 79422160 00000000 00000000 …2.`!By…

0x0032e3ec: 0032e40c 7cde00ff 0032e6a0 00000003 …2…|…2…

0x0032e3fc: 0032e6a0 7cddd019 0032e6a0 00000000 …2…|…2…

0x0032e40c: 7cde642b 006ed4fc 00000003 006ece48 +d.|…n…H.n.

0x0032e41c: 006f1718 006ed4f0 80004005 00000000 …o…n…@…

0x0032e42c: 00000040 00440039 00000000 7942c618 @…9.D…By

0x0032e43c: 00620000 0032e474 00000009 77fb2c0c …b.t.2…,.w

0x0032e44c: 00620000 00620838 00000009 00000000 …b.8.b…

0x0032e45c: 00000000 00000000 0032e63c 77fb7e64 …<.2.d~.w

0x0032e46c: 77f83148 77fcb0ff 00620000 77fcb4be H1.w…w…b…w

0x0032e47c: 77fcb618 0032e8c8 0032e6a0 7ce4f608 …w…2…2…|

0x0032e48c: 77fb7e64 0069ac40 77fb6690 0032e54c d~.w@.i…f.wL.2.

0x0032e49c: 793f931e 0069ac40 7942b480 000000b8 …?y@.i…By…

0x0032e4ac: 00000000 006c89e0 0032e6a0 006646f0 …l…2…Ff.

0x0032e4bc: 006c9098 72785278 72785230 00000000 …l.xRxr0Rxr…

0x0032e4cc: 00000000 0032e51c 00000000 00000000 …2…

0x0032e4dc: 00000004 72780000 72785268 72785278 …xrhRxrxRxr

0x0032e4ec: 0032e588 00000001 00000000 727800c8 …2…xr

0x0032e4fc: 0032e4ec 0032e584 0032e5e0 00000001 …2…2…2…

0x0032e50c: 0032e52c 77fabdb6 72780000 00000000 ,.2…w…xr…

0x0032e51c: 0032e5f0 77f8db62 00000000 0032e58a …2.b…w…2.

0x0032e52c: 0032e500 0032e5cc 0032e59a 006201e8 …2…2…2…b.

0x0032e53c: 006201e8 00000001 00000040 006201e8 …b…@…b.

0x0032e54c: 00000000 00000000 006c98a0 7ffde000 …l…

0x0032e55c: 0214003a 0032e32c 00620000 006c98a0 :…,.2…b…l.

0x0032e56c: 006c98b0 0032e61c 00000002 00000080 …l…2…

0x0032e57c: 00620230 00620230 0032e6a0 006524f0 0.b.0.b…2…$e.

0x0032e58c: 0066a320 6f6c6e55 6f4e6461 00740077 .f.UnloadNow.t.

0x0032e59c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032e5ac: 00b60004 ffffffff 00000000 00000000 …

0x0032e5bc: 02020e91 00000000 00000000 00000000 …

0x0032e5cc: 02020e1a 00000000 00000005 0032e544 …D.2.

0x0032e5dc: 0000000f 7ce4f5d0 00653188 0032e600 …|.1e…2.

0x0032e5ec: 7ce2d950 00000000 7ce4f5d0 7ce4f5d0 P…|…|…|

0x0032e5fc: 7ce2d082 7ce4f5dc 7ce2d0ad 7ce4f5ec …|…|…|…|

0x0032e60c: 00000000 7ce4f5d0 00000000 0032e890 …|…2.

0x0032e61c: 00000000 7ce4f5d0 00000000 0032e890 …|…2.

0x0032e62c: 7ce4f5d0 0065325a 34fd9000 7ce2d743 …|Z2e…4C…|

0x0032e63c: 00000000 00000000 0032e8a8 7ce4f5d0 …2…|

0x0032e64c: 7cdddb2e 0032e890 0066a4d4 0032e918 …|…2…f…2.

0x0032e65c: 0032e918 0066a508 7ce2d3b3 7ce4f5dc …2…f…|…|

0x0032e66c: 7cdb96e2 00000001 7cddd9db 000006b8 …|…|…

0x0032e67c: 00652658 7ce4f5d0 00000000 00000000 X&e…|…

0x0032e68c: 00000000 7cddcfae 7ce4f5d0 0032e950 …|…|P.2.

0x0032e69c: 80004005 003a0043 0057005c 0032e6dc .@…C.:…W…2.

0x0032e6ac: 00000006 77fb2c0c 00000000 00000000 …,.w…

0x0032e6bc: 00000006 006ed718 0032e6b4 00001c80 …n…2…

0x0032e6cc: 0032e8a4 77fb7e64 77f83148 ffffffff …2.d~.wH1.w…

0x0032e6dc: 0032e8b4 77fcae15 006207a8 00000000 …2…w…b…

0x0032e6ec: 00000000 00000000 00000001 00656fc8 …oe.

0x0032e6fc: 00656fc8 00000002 00000000 006ed4f4 .oe…n.

0x0032e70c: 7cd75870 00000018 000004aa 0032e768 pX.|…h.2.

0x0032e71c: 00000040 00000000 00000000 00000000 @…

0x0032e72c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032e73c: 02020e02 00000000 00000000 00686d18 …mh.

0x0032e74c: 7901f3fe 00686d18 000004a6 7905d760 …y.mh…`…y

0x0032e75c: 7901eaa5 7901eab4 7905d764 793db305 …y…yd…y…=y

0x0032e76c: 0032e79c 7ce2d3b3 7ce4f6fc 00000000 …2…|…|…

0x0032e77c: 00000000 793db305 006ed4f4 0032e7e4 …=y…n…2.

0x0032e78c: 00100000 793ef4e6 0032eabc 00000000 …>y…2…

0x0032e79c: 0032eabc 7cd74f30 00000000 00000000 …2.0O.|…

0x0032e7ac: 77fb2c0c 00620000 00621378 00000045 .,.w…b.x.b.E…

0x0032e7bc: 006221c8 0032e7b0 00000200 0032e9a0 .!b…2…2.

0x0032e7cc: 77fb7e64 77f83148 ffffffff 0032e9b0 d~.wH1.w…2.

0x0032e7dc: 77fcae15 00621378 0000020a 0000021a …wx.b…

0x0032e7ec: 00000000 00000045 00000000 0032e7e8 …E…2.

0x0032e7fc: 00000200 0032e9d8 77fb7e64 77f83148 …2.d~.wH1.w

0x0032e80c: ffffffff 0032e9e8 77fcae15 00621378 …2…wx.b.

0x0032e81c: 00000000 00000000 00000000 0032ea00 …2.

0x0032e82c: 77fcae15 00621378 0000020a 0000021a …wx.b…

0x0032e83c: 00000000 7ce4f5d0 000006b8 0032e880 …|…2.

0x0032e84c: 00000200 000004a6 00000000 00620000 …b.

0x0032e85c: 7ce4f5d0 7ce4f5d0 00653188 0032e880 …|…|.1e…2.

0x0032e86c: 00000000 00000006 7ce4f5d0 0032e950 …|P.2.

0x0032e87c: 00653188 0032e950 00653188 7ce4f5d0 .1e.P.2…1e…|

0x0032e88c: 00653188 006ed718 00000000 00000000 .1e…n…

0x0032e89c: 72781140 72781140 77f893a1 00000018 @.xr@.xr…w…

0x0032e8ac: 00000000 00000000 00000000 0032e8d8 …2.

0x0032e8bc: 00090028 00000000 00000000 00000000 (…

0x0032e8cc: 00000000 00000000 00020024 00000000 …$…

0x0032e8dc: 00000000 00000000 00000000 00380036 …6.8.

0x0032e8ec: 77f86775 77fcfc60 77f86f37 77f86f30 ug.w`…w7o.w0o.w

0x0032e8fc: 00000208 0000021a 006221c8 00000000 …!b…

0x0032e90c: 00000000 00000000 00000000 00000001 …

0x0032e91c: 0000001b 00000002 77f86775 77fcfc60 …ug.w`…w

0x0032e92c: 00000000 77f86f30 00000208 0000021a …0o.w…

0x0032e93c: 00000000 77fcfc43 0032ea18 00000036 …C…w…2.6…

0x0032e94c: 00000208 77f92813 727d0000 0032f2f8 …(.w…}r…2.

0x0032e95c: 00000000 00380036 0032f024 77f92800 …6.8.$.2…(.w

0x0032e96c: 00000043 0032ea1a 00000000 00000000 C…2…

0x0032e97c: 00000036 00000036 00000000 00000000 6…6…

0x0032e98c: 7ffde000 7ffde000 0032ec48 77fb7e64 …H.2.d~.w

0x0032e99c: 77f81168 ffffffff 0032ec58 0000021a h…w…X.2…

0x0032e9ac: 00000008 0032ec58 77f86775 77fcfc60 …X.2.ug.w`…w

0x0032e9bc: 77f86754 77f8670c 0032f024 00000212 Tg.w.g.w$.2…

0x0032e9cc: 00000000 00000000 00000000 ffffffff …

0x0032e9dc: 0032ec90 00000002 003a0043 0057005c …2…C.:…W.

0x0032e9ec: 004e0049 0054004e 0073005c 00730079 I.N.N.T..s.y.s.

0x0032e9fc: 00000000 00000000 005c0032 00440044 …2…D.D.

0x0032ea0c: 00410052 002e0057 006c0064 0000006c R.A.W…d.l.l…

0x0032ea1c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032ea2c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032ea3c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032ea4c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032ea5c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032ea6c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032ea7c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032ea8c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032ea9c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032eaac: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032eabc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032eacc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032eadc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032eaec: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032eafc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032eb0c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032eb1c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032eb2c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032eb3c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032eb4c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032eb5c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032eb6c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032eb7c: 00000000 0032ebb0 006221c8 77fb2c8a …2…!b…,.w

0x0032eb8c: 00620000 006221c0 006221c8 77f893a1 …b…!b…!b…w

0x0032eb9c: 00000018 00000000 00000000 00000000 …

0x0032ebac: 0032ebcc 00090028 00000000 00000000 …2.(…

0x0032ebbc: 00000000 00000000 00000000 00020024 …$…

0x0032ebcc: 00000000 00000000 00000000 0032f024 …$.2.

0x0032ebdc: 00000000 00000000 77fcfc60 77f86f37 …`…w7o.w

0x0032ebec: 77f86f30 0032f024 00000212 00697f28 0o.w$.2…(.i.

0x0032ebfc: 006221c8 00020024 00000000 0032ec3c .!b.$…<.2.

0x0032ec0c: 00000045 77fb2c0c 00620000 00621378 E…,.w…b.x.b.

0x0032ec1c: 00000045 006221c8 0032ec14 00000200 E…!b…2…

0x0032ec2c: 00000000 77fb7e64 77f83148 ffffffff …d~.wH1.w…

0x0032ec3c: 0032ee14 77fcae15 00621378 0000020a …2…wx.b…

0x0032ec4c: 0000021a 00000000 00000000 00000000 …

0x0032ec5c: 7ffdec18 00622ac4 00622a40 7714a200 …*b.@*b…w

0x0032ec6c: 00622b50 7ffdebf8 00000036 f0010101 P+b…6…

0x0032ec7c: 00000003 00622b50 00622b8c 0032ef60 …P+b…+b.`.2.

0x0032ec8c: 77fcfd48 77f8b649 7ffdec14 00622b7c H…wI…w…|+b.

0x0032ec9c: 00622afc 7905809c 00000000 7ffdebf8 .*b…y…

0x0032ecac: 00000000 00000000 0032ecc8 00622e28 …2.(.b.

0x0032ecbc: 00622e64 0032ef98 77fcfcf0 77f8b649 d.b…2…wI…w

0x0032eccc: 00000000 00000000 00622dda 727902a0 …-b…yr

0x0032ecdc: 7ffdebf8 00000000 00000000 00000000 …

0x0032ecec: 0032ed00 006f1f20 00621e9c 0032efd0 …2. .o…b…2.

0x0032ecfc: 006ec098 77f8b756 0032edba 77f893a1 …n.V…w…2…w

0x0032ed0c: 00000018 00000000 00000000 00000000 …

0x0032ed1c: 00000000 00090028 00000000 00000000 …(…

0x0032ed2c: 00000000 00000000 00000000 00020024 …$…

0x0032ed3c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032ed4c: 00220020 77f86775 77fcfc60 77f86f37 .".ug.w`…w7o.w

0x0032ed5c: 77f86f30 00000208 0000021a 006221c8 0o.w…!b.

0x0032ed6c: 00690a7a 00000000 0032f360 00000000 z.i…`.2…

0x0032ed7c: 0032ef01 00000010 00000002 0057005c …2…W.

0x0032ed8c: 004e0049 00000000 00000000 00730079 I.N…y.s.

0x0032ed9c: 00650074 00000000 005c0043 0032ee58 t.e…C…X.2.

0x0032edac: 00000020 002e0057 00000003 00000000 …W…

0x0032edbc: 00000000 00000000 00220020 0065ba10 … ."…e.

0x0032edcc: 00000000 00000043 0032ee5a 00000000 …C…Z.2…

0x0032eddc: 00000000 00000020 00000000 00000000 … …

0x0032edec: 00000000 7ffde000 7ffde000 0032f0ac …2.

0x0032edfc: 77fb7e64 77f81168 ffffffff 0032f0bc d~.wh…w…2.

0x0032ee0c: 00000000 77f89121 0032ee5a 77f86775 …!..wZ.2.ug.w

0x0032ee1c: 77fcfc60 77f86754 77f8670c 0065b960 ..wTg.w.g.w.e.

0x0032ee2c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032ee3c: 00000000 00000000 00000002 003a0043 …C.:.

0x0032ee4c: 0057005c 004e0049 0054004e 0077005c .W.I.N.N.T..w.

0x0032ee5c: 006e0069 0069002e 0069006e 00000000 i.n…i.n.i…

0x0032ee6c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032ee7c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032ee8c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032ee9c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032eeac: 00000000 00000000 0032eee8 00000056 …2.V…

0x0032eebc: 77fb2c0c 00620000 006216a8 00000056 .,.w…b…b.V…

0x0032eecc: 006c89e0 0032eec0 00000200 0032f0b0 …l…2…2.

0x0032eedc: 77fb7e64 77f83148 ffffffff 0032f0c0 d~.wH1.w…2.

0x0032eeec: 77fcae15 006216a8 0065b960 00000000 …w…b.`.e…

0x0032eefc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032ef0c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032ef1c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032ef2c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032ef3c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032ef4c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032ef5c: 00000000 00000000 00000000 00622a98 …*b.

0x0032ef6c: 00622ad4 0032f248 00000000 77f8b649 .*b.H.2…I…w

0x0032ef7c: 7ffdec18 00622ac4 00622a40 7714a200 …*b.@*b…w

0x0032ef8c: 00622b50 7ffdebf8 00000000 00000000 P+b…

0x0032ef9c: 00000000 00000000 00622b8c 0032f280 …+b…2.

0x0032efac: 77fcfd48 77f8b649 7ffdec14 00622b7c H…wI…w…|+b.

0x0032efbc: 00622afc 7905809c 00622a98 7ffdebf8 .*b…y.*b…

0x0032efcc: 00000000 00000000 0032f004 00622e28 …2.(.b.

0x0032efdc: 00622e64 0032f2b8 77fcfcf0 77f8b649 d.b…2…wI…w

0x0032efec: 00000000 00622e54 00622dda 727902a0 …T.b…-b…yr

0x0032effc: 7ffdebf8 00000000 0032f0a8 77fcb7c2 …2…w

0x0032f00c: 00621378 0032f040 00000000 00000000 x.b.@.2…

0x0032f01c: 00620000 006c89d8 006c89e0 0032f01c …b…l…l…2.

0x0032f02c: 00620688 0032f0d4 77fb7e64 77f83158 …b…2.d~.wX1.w

0x0032f03c: ffffffff 0032f0e4 77fcb7c2 006216a8 …2…w…b.

0x0032f04c: 006c89e0 006c8a08 006c89e0 00000000 …l…l…l…

0x0032f05c: 006c89e0 00000000 00000000 00000141 …l…A…

0x0032f06c: 00000032 00000000 00000000 00000000 2…

0x0032f07c: 0000000d 0032f0b0 0065b960 77fb2c8a …2.`.e…,.w

0x0032f08c: 00000000 00000000 0065b960 0032f08c …`.e…2.

0x0032f09c: 00620688 0032f4c0 636fedc3 00000004 …b…2…oc…

0x0032f0ac: ffffffff 0032f154 77fcb7c2 006218e8 …T.2…w…b.

0x0032f0bc: 0065b960 c0000034 77fcb6ca 00000100 `.e.4…w…

0x0032f0cc: 0032f050 f0010101 0032f14c 77fb7e64 P.2…L.2.d~.w

0x0032f0dc: 00000000 ffffffff 0032f120 793e3aa5 … .2…:>y

0x0032f0ec: 00620000 00000000 006c89e0 c0000016 …b…l…

0x0032f0fc: 0065b960 00000000 00000000 00000001 `.e…

0x0032f10c: 0032f514 04f741c0 00000000 00000000 …2…A…

0x0032f11c: 000000e6 00000021 793e3500 0065b960 …!..5>y`.e.

0x0032f12c: 793e34a1 c0000016 0032f201 00000100 .4>y…2…

0x0032f13c: 0032f0c0 0032fe8c 0032fe8c 77fb7e64 …2…2…2.d~.w

0x0032f14c: 77f81678 ffffffff 0032f200 793e1b9d x…w…2…>y

0x0032f15c: 00620000 00000000 0065b960 00000000 …b…`.e…

0x0032f16c: 0032f254 00000200 0032f34c 77fb7e64 T.2…L.2.d~.w

0x0032f17c: 77f83148 ffffffff 0032f35c 77fcae15 H1.w…2…w

0x0032f18c: 00620958 00000000 006ed71c 00000000 X.b…n…

0x0032f19c: 00000000 0032f1c8 7714a200 00622b50 …2…wP+b.

0x0032f1ac: 7ffdebf8 0032f30c 77fb7e64 77f812e8 …2.d~.w…w

0x0032f1bc: ffffffff 793e5332 ffffffff 0000000c …2S>y…

0x0032f1cc: 0032f1d8 793e537b 00000000 00621f28 …2.{S>y…(.b.

0x0032f1dc: 77f80000 77f800d0 0032f1d4 0000000b …w…w…2…

0x0032f1ec: 0032f394 00621f28 0032f214 77fabdb6 …2.(.b…2…w

0x0032f1fc: 77f80000 00000001 00000001 0032f240 …w…@.2.

0x0032f20c: 00000000 00622b50 770f0000 00000020 …P+b…w …

0x0032f21c: 0032f270 7ffdebf8 00000000 0032f250 p.2…P.2.

0x0032f22c: 7714a200 00622b50 7ffdebf8 0032f394 …wP+b…2.

0x0032f23c: 77fb7e64 77f812e8 ffffffff 0032f28c d~.w…w…2.

0x0032f24c: 77f8c618 00000000 0032f28c 77f8c67c …w…2.|…w

0x0032f25c: 00622a98 00000000 7905809c 00622a98 .*b…y.*b.

0x0032f26c: 7ffdebf8 000d000c 7714b2f2 00000050 …wP…

0x0032f27c: ffffffff 0032f2c4 77f8c618 00000020 …2…w …

0x0032f28c: 0032f2e0 7ffdebf8 00000000 0032f2c0 …2…2.

0x0032f29c: 727902a0 7ffdebf8 00000000 0032f394 …yr…2.

0x0032f2ac: 77fb7e64 77f812e8 ffffffff 0032f2fc d~.w…w…2.

0x0032f2bc: 77f8c47b 00000000 0032f2fc 77f8c4dd {…w…2…w

0x0032f2cc: 00622e28 00000000 00000000 7ffdf000 (.b…

0x0032f2dc: 72790000 000a0009 727902f7 006c98a0 …yr…yr…l.

0x0032f2ec: 72790270 00000094 00000000 7ffdebf8 p.yr…

0x0032f2fc: 0032f3a4 77f8d96c 77fce748 77f8d664 …2.l…wH…wd…w

0x0032f30c: 006edc10 006ed71c 72790000 0000000f …n…n…yr…

0x0032f31c: 7ffde000 0000000f 77f81600 ffffffff …w…

0x0032f32c: 0032f340 77f96d25 00620001 006edc10 @.2.%m.w…b…n.

0x0032f33c: 0032f2c0 72786818 0032f38c 77fb7e64 …2…hxr…2.d~.w

0x0032f34c: 77f81678 ffffffff 0032f39c 793d932f x…w…2./.=y

0x0032f35c: 00620000 00000000 006edc10 00000000 …b…n…

0x0032f36c: 00000000 0032f378 00000000 0032f378 …x.2…x.2.

0x0032f37c: 0032f378 00621f28 0032f368 7ffdf000 x.2.(.b.h.2…

0x0032f38c: 0032f30c 006edc10 0032fe8c 77fb7e64 …2…n…2.d~.w

0x0032f39c: 77f81358 ffffffff 0032f4f8 793f08d2 X…w…2…?y

0x0032f3ac: 00000001 006ed71c 00000000 72784a19 …n…Jxr

0x0032f3bc: 72790000 00000000 793e534f 727813c8 …yr…OS>y…xr

0x0032f3cc: 575c3a43 0032f400 006ed718 77fb2c8a C:\W…2…n…,.w

0x0032f3dc: 00620000 006ed710 006ed718 0032f3dc …b…n…n…2.

0x0032f3ec: 00620688 0032f494 77fb7e64 77f83158 …b…2.d~.wX1.w

0x0032f3fc: ffffffff 0032f4a4 77fcb7c2 006207a8 …2…w…b.

0x0032f40c: 04f73d20 00000000 00000000 00000000 =…

0x0032f41c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032f42c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032f43c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032f44c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032f45c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032f46c: ffb3b4c0 ffb3b4c0 004c4b40 004c4b40 …@KL.@KL.

0x0032f47c: ffb3b4c0 ffb3b4c0 004c4b40 004c4b40 …@KL.@KL.

0x0032f48c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032f49c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032f4ac: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032f4bc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032f4cc: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032f4dc: 00000000 00000000 ffb3b4c0 ffb3b4c0 …

0x0032f4ec: 004c4b40 004c4b40 ffb3b4c0 ffb3b4c0 @KL.@KL

0x0032f4fc: 004c4b40 004c4b40 00000000 00000000 @KL.@KL

0x0032f50c: 000000e6 00000021 00000001 00000002 …!..

0x0032f51c: 00000000 000000e6 00000000 00000010 …

0x0032f52c: 00000021 00000010 00000000 000000e6 !..

0x0032f53c: 00000001 000000e6 006b41a0 0032f584 …Ak…2.

0x0032f54c: 635ef447 000000e6 3c040aa4 000000e6 G.^c…<…

0x0032f55c: 00000021 00000000 00000000 000000e6 !..

0x0032f56c: 00000021 00000000 00000000 000000e6 !..

0x0032f57c: 00000021 04f73990 0032f63c 635efcb4 !..9…<.2…^c

0x0032f58c: 04f771a0 00000000 04f73d20 0032fa14 .q… =…2.

0x0032f59c: 00000000 0032fa7c 00000000 0032f6e8 …|.2…2.

0x0032f5ac: 006b3ff0 0032f606 77f8dc33 77fce748 .?k…2.3…wH…w

0x0032f5bc: 77f8dbe0 6358deac 00000000 0000ffff …w…Xc…

0x0032f5cc: 7ffde000 0032f674 7ffde000 015f0748 …t.2…H._.

0x0032f5dc: 01e3bd38 00000019 006f2cc8 006f2cd8 8…,o…,o.

0x0032f5ec: 0032f3d4 0032f604 00003780 ffffffff …2…2…7…

0x0032f5fc: 00000000 00622e28 65470000 6e615274 …(.b…GetRan

0x0032f60c: 526d6f64 00006e67 00000012 0032f670 domRgn…p.2.

0x0032f61c: 77fb7e64 77f81338 ffffffff 0032f680 d~.w8…w…2.

0x0032f62c: 793f0bcd 00000001 00000000 0032f690 …?y…2.

0x0032f63c: 0032f658 006b41a0 00000001 77e16b68 X.2…Ak…hk.w

0x0032f64c: 0032fa7c 0032fa14 6361b919 77f43cb2 |.2…2…ac.<.w

0x0032f65c: 76010522 00000000 00000000 000000e6 "…v…

0x0032f66c: 00000021 76010522 0032f6a4 63702dd7 !.."…v…2…-pc

0x0032f67c: 76010522 76010522 00000000 00000000 “…v”…v…

0x0032f68c: 00000000 00000000 00000000 00000000 …

0x0032f69c: 00000000 0032fa50 0032fab8 6361c6b7 …P.2…2…ac

0x0032f6ac: 0032fa14 00000000 0032fa7c 00000000 …2…|.2…

0x0032f6bc: 0000000f 006b3ff0 0032fd94 00000020 …?k…2. …

0x0032f6cc: 00000001 00000001 00000010 00000000 …

0x0032f6dc: 00000000 000000e6 00000021 00000000 …!..

0x0032f6ec: 00000000 000000e6 00000021 00d34670 …!..pF…

0x0032f6fc: 00000000 80000001 77e2e55c 0052a1c9 …w…R.

0x0032f70c: 00608fe8 00000007 0032f7c0 00000082 …`…2…

0x0032f71c: 0052a1ed 00608fe8 001003c2 0032f760 …R…......2.

0x0032f72c: 77e327b6 00d34670 00000046 00000000 .’.wpF…F…

0x0032f73c: 0032f8e8 00000001 77e3a454 001003c2 …2…T…w…

0x0032f74c: 00000046 00000000 0032f8e8 77e32795 F…2…’.w

0x0032f75c: dcbaabcd 0032f784 77e16b41 77e32795 …2.Ak.w.’.w

0x0032f76c: 001003c2 00000046 00000000 0032f8e8 …F…2.

0x0032f77c: 00000046 01e3b028 0032f7a4 77e16b64 F…(…2.dk.w

0x0032f78c: 77e32795 001003c2 00000046 00000000 .’.w…F…

0x0032f79c: 0032f8e8 00000001 0032f7c4 00508e39 …2…2.9.P.

0x0032f7ac: 77e32795 001003c2 00000046 00000000 .’.w…F…

0x0032f7bc: 0032f8e8 01e3b028 0032f7e0 00508f45 …2.(…2.E.P.

0x0032f7cc: 00000046 00000000 0032f8e8 01e3b028 F…2.(…

0x0032f7dc: 00000000 0032f848 00000001 01e3b01c …H.2…

0x0032f7ec: 01e3afb0 00000000 d308798d 01e3b028 …y…(…

0x0032f7fc: 001003c2 00000000 0020039e 00000111 … …

0x0032f80c: 000003fc 00000000 00000000 00000000 …

0x0032f81c: 00000000 0052825e 00506d65 00506c8a …^.R.emP…lP.

0x0032f82c: 00507216 0050ad36 0064d9c8 0032f7f4 .rP.6.P…d…2.

0x0032f83c: 0032f980 005749ad 00000000 0050b634 …2…IW…4.P.

0x0032f84c: 0050b66b 00000000 001003c2 00000046 k.P…F…

0x0032f85c: 00000000 00000000 01e3afb0 0032f888 …2.

0x0032f86c: 77e3a454 001003c2 00000046 00000000 T…w…F…

0x0032f87c: 0032f8e8 01e3afb0 dcbaabcd 0032f8a4 …2…2.

0x0032f88c: 77e14750 0050b637 0032f8d4 00527cb3 PG.w7.P…2…|R.

0x0032f89c: 00608ebc d901076a 0064db9c 00000000 …`.j…d…

0x0032f8ac: 0052823e 0052825e d3087911 d901076a >.R.^.R…y…j…

0x0032f8bc: 0032f950 00000000 0032f8b0 0032f8f8 P.2…2…2.

0x0032f8cc: 00576779 ffffffff 0052825e 00506d65 ygW…^.R.emP.

0x0032f8dc: 00506c8a 00507216 00507a05 d30878c1 .lP…rP…zP…x…

0x0032f8ec: d901076a 77f5f640 d901076a 01e3b01c j…@…wj…

0x0032f8fc: d901076a 77e1560d d901076a 00000029 j…V.wj…)…

0x0032f90c: 0032f950 00507b27 000f03bc 00507b37 P.2.’{P…7{P.

0x0032f91c: d30878f9 01e3b01c 01e3afb0 00000000 .x…

0x0032f92c: 0032f950 0032f980 00574366 ffffffff P.2…2.fCW…

0x0032f93c: 00507b37 004107d6 77e15b7a 01e382c8 7{P…A.z[.w…

0x0032f94c: 77e1667a 005a09ec 00000000 00000000 zf.w…Z…

0x0032f95c: 00000000 000f03bc 00000000 00000001 …

0x0032f96c: 00000000 00000000 01e3b0dc 01e35c74 …t…

0x0032f97c: 00608e38 0032fd4c 0040d7c4 0032fd44 8.`.L.2…@.D.2.

0x0032f98c: 0032fd4c 0055a942 ffffffff 0032fd58 L.2.B.U…X.2.

0x0032f99c: 0042d447 01e382c8 000003fc 00000111 G.B…

0x0032f9ac: 0032fa00 0056cb74 ffffffff 0032fa50 …2.t.V…P.2.

Module 1

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

Image Base: 0x00400000 Image Size: 0x0021a000

Checksum: 0x002109a6 Time Stamp: 0x4624ab99

File Size: 2113536 File Time: 4/17/2007 13:12:28

Version Information:

Company: Gadu-Gadu S.A.

Product: Gadu-Gadu

FileDesc: Gadu-Gadu - program główny

FileVer: 7.7.0.3305

ProdVer: 7.7.0.3305

Module 2

C:\Program Files\Gadu-Gadu\LIBEAY32.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x000c2000

Checksum: 0x00000000 Time Stamp: 0x3ef5f1b8

File Size: 786432 File Time: 12/21/2006 14:31:32

Version Information:

Company:

Product:

FileDesc:

FileVer: 0.0.0.0

ProdVer: 0.0.0.0

Module 3

C:\Program Files\Gadu-Gadu\SSLEAY32.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x00027000

Checksum: 0x00000000 Time Stamp: 0x3ef5f1d9

File Size: 159744 File Time: 12/21/2006 14:31:32

Version Information:

Company:

Product:

FileDesc:

FileVer: 0.0.0.0

ProdVer: 0.0.0.0

Module 4

C:\Program Files\Gadu-Gadu\ggwhook.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x0001a000

Checksum: 0x00026270 Time Stamp: 0x4549d847

File Size: 102400 File Time: 12/21/2006 14:30:44

Version Information:

Company: Gadu-Gadu S.A.

Product: Gadu-Gadu

FileDesc: Gadu-Gadu - monitor aktywności użytkownika

FileVer: 7.6.0.1578

ProdVer: 7.6.0.1578

Module 5

C:\Program Files\Gadu-Gadu\libcurl.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x0002b000

Checksum: 0x00000000 Time Stamp: 0x44017090

File Size: 176128 File Time: 1/26/2007 12:59:06

Version Information:

Company: The cURL library, http://curl.haxx.se/

Product: The cURL library

FileDesc: libcurl Shared Library

FileVer: 7.15.1.0

ProdVer: 7.15.1.0

Module 6

C:\Program Files\Gadu-Gadu\zlib1.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x00022000

Checksum: 0x00023971 Time Stamp: 0x45eedcee

File Size: 135168 File Time: 3/7/2007 17:40:30

Version Information:

Company:

Product: zlib

FileDesc: zlib data compression library

FileVer: 1.2.2.0

ProdVer: 1.2.2.0

Module 7

C:\Program Files\Gadu-Gadu\Lang.PL.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x0020f000

Checksum: 0x0021b4c1 Time Stamp: 0x4624a9ee

File Size: 2158592 File Time: 4/17/2007 13:05:18

Version Information:

Company: Gadu-Gadu S.A.

Product: Gadu-Gadu

FileDesc: Gadu-Gadu - zasoby językowe

FileVer: 7.7.0.2976

ProdVer: 7.7.0.2976

Module 8

C:\Program Files\Gadu-Gadu\archives.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x0002e000

Checksum: 0x00000000 Time Stamp: 0x433a4886

File Size: 176128 File Time: 12/21/2006 14:32:12

Version Information:

Company: n0ne

Product: Archiwum

FileDesc: Gadu-Gadu - Archiwum

FileVer: 1.0.0.2

ProdVer: 1.0.0.2

Module 9

C:\Program Files\Gadu-Gadu\GGMedia.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x000c0000

Checksum: 0x0008613d Time Stamp: 0x4624a9e7

File Size: 516096 File Time: 4/17/2007 13:05:10

Version Information:

Company: Gadu-Gadu S.A.

Product: Gadu-Gadu

FileDesc: GGMedia - biblioteka obsługi mediów

FileVer: 7.6.0.3242

ProdVer: 7.6.0.3242

Module 10

C:\Program Files\Gadu-Gadu\libiax2.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x0001b000

Checksum: 0x00028aec Time Stamp: 0x4624a9b2

File Size: 106496 File Time: 4/17/2007 13:04:18

Version Information:

Company:

Product:

FileDesc:

FileVer: 0.0.0.0

ProdVer: 0.0.0.0

Module 11

C:\Program Files\Gadu-Gadu\libjb.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x00011000

Checksum: 0x000173b7 Time Stamp: 0x4624a9af

File Size: 61440 File Time: 4/17/2007 13:04:14

Version Information:

Company:

Product:

FileDesc:

FileVer: 0.0.0.0

ProdVer: 0.0.0.0

Module 12

C:\Program Files\Gadu-Gadu\dbghelp.dll

Image Base: 0x02800000 Image Size: 0x000d1000

Checksum: 0x000c7f4d Time Stamp: 0x3f0f0c85

File Size: 813568 File Time: 12/21/2006 14:31:32

Version Information:

Company: Microsoft Corporation

Product: Debugging Tools for Windows®

FileDesc: Windows Image Helper

FileVer: 6.2.13.1

ProdVer: 6.2.13.1

Module 13

C:\WINNT\system32\shdocvw.dll

Image Base: 0x71700000 Image Size: 0x0014a000

Checksum: 0x00153fd2 Time Stamp: 0x466ee01f

File Size: 1340416 File Time: 6/12/2007 12:31:10

Version Information:

Company: Microsoft Corporation

Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

FileDesc: Biblioteka powłoki obiektów DocObject i formantów

FileVer: 6.0.2800.1913

ProdVer: 6.0.2800.1913

Module 14

C:\Program Files\Gadu-Gadu\Crypto.dll

Image Base: 0x10000000 Image Size: 0x00023000

Checksum: 0x00027822 Time Stamp: 0x44c75f5c

File Size: 139264 File Time: 12/21/2006 14:31:32

Version Information:

Company: sms-express.com

Product: Gadu-Gadu

FileDesc: Crypto

FileVer: 1.0.0.1

ProdVer: 1.0.0.1

Module 15

C:\WINNT\system32\urlmon.dll

Image Base: 0x1a400000 Image Size: 0x0007d000

Checksum: 0x000804eb Time Stamp: 0x466ee1ce

File Size: 463360 File Time: 6/12/2007 13:02:32

Version Information:

Company: Microsoft Corporation

Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

FileDesc: Rozszerzenia OLE32 dla Win32

FileVer: 6.0.2800.1597

ProdVer: 6.0.2800.1597

Module 16

C:\WINNT\system32\Macromed\Flash\Flash9d.ocx

Image Base: 0x30000000 Image Size: 0x002ef000

Checksum: 0x00233734 Time Stamp: 0x466daac0

File Size: 2267368 File Time: 6/11/2007 13:04:32

Version Information:

Company: Adobe Systems, Inc.

Product: Shockwave Flash

FileDesc: Adobe Flash Player 9.0 r46

FileVer: 9.0.47.0

ProdVer: 9.0.47.0

Module 17

C:\WINNT\system32\WININET.dll

Image Base: 0x63000000 Image Size: 0x00096000

Checksum: 0x000931ba Time Stamp: 0x466ee1da

File Size: 579584 File Time: 6/12/2007 13:02:34

Version Information:

Company: Microsoft Corporation

Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

FileDesc: Rozszerzenia internetowe Win32

FileVer: 6.0.2800.1597

ProdVer: 6.0.2800.1597

Module 18

C:\WINNT\system32\mshtml.dll

Image Base: 0x63580000 Image Size: 0x002a0000

Checksum: 0x002960c7 Time Stamp: 0x466ee124

File Size: 2704896 File Time: 6/12/2007 13:02:30

Version Information:

Company: Microsoft Corporation

Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

FileDesc: Microsoft ® - Podgląd skryptów HTML

FileVer: 6.0.2800.1597

ProdVer: 6.0.2800.1597

Module 19

C:\WINNT\system32\MSIMG32.dll

Image Base: 0x6b1d0000 Image Size: 0x00005000

Checksum: 0x00003f1a Time Stamp: 0x38c6f141

File Size: 5392 File Time: 7/8/2003 14:00:00

Version Information:

Company: Microsoft Corporation

Product: Microsoft® Windows ® 2000 Operating System

FileDesc: GDIEXT Client DLL

FileVer: 5.0.2180.1

ProdVer: 5.0.2180.1

Module 20

C:\WINNT\system32\vbscript.dll

Image Base: 0x6b600000 Image Size: 0x00071000

Checksum: 0x00072190 Time Stamp: 0x3c7c12fa

File Size: 462906 File Time: 2/26/2002 15:58:06

Version Information:

Company: Microsoft Corporation

Product: Microsoft ® VBScript

FileDesc: Microsoft ® VBScript

FileVer: 5.6.0.7426

ProdVer: 5.6.0.7426

Module 21

C:\WINNT\system32\INDICDLL.dll

Image Base: 0x6e380000 Image Size: 0x00006000

Checksum: 0x00003ec8 Time Stamp: 0x38c6f121

File Size: 11536 File Time: 7/8/2003 14:00:00

Version Information:

Company: Microsoft Corporation

Product: Microsoft® Windows ® 2000 Operating System

FileDesc: Keyboard Language Indicator Shell Hook Extension

FileVer: 5.0.2920.0

ProdVer: 5.0.2920.0

Module 22

C:\WINNT\system32\mlang.dll

Image Base: 0x70440000 Image Size: 0x0008f000

Checksum: 0x00094a16 Time Stamp: 0x3d8616ea

File Size: 574976 File Time: 9/16/2002 18:37:48

Version Information:

Company: Microsoft Corporation

Product: Microsoft® Windows® Operating System

FileDesc: Multi Language Support DLL

FileVer: 6.0.2800.1106

ProdVer: 6.0.2800.1106

Module 23

C:\WINNT\system32\SHLWAPI.dll

Image Base: 0x70a70000 Image Size: 0x00066000

Checksum: 0x0006e41a Time Stamp: 0x466ee00f

File Size: 403456 File Time: 6/12/2007 12:31:10

Version Information:

Company: Microsoft Corporation

Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

FileDesc: Biblioteka dodatkowych narzędzi powłoki

FileVer: 6.0.2800.1913

ProdVer: 6.0.2800.1913

Module 24

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gdiplus.dll

Image Base: 0x70d00000 Image Size: 0x00191000

Checksum: 0x001a0d2e Time Stamp: 0x4044c684

File Size: 1645320 File Time: 12/21/2006 14:31:32

Version Information:

Company: Microsoft Corporation

Product: Microsoft® Windows® Operating System

FileDesc: Microsoft GDI+

FileVer: 5.1.3102.1360

ProdVer: 5.1.3102.1360

Module 25

C:\WINNT\system32\COMCTL32.dll

Image Base: 0x71710000 Image Size: 0x00084000

Checksum: 0x000842e7 Time Stamp: 0x44ef1374

File Size: 530192 File Time: 8/28/2006 10:44:10

Version Information:

Company: Microsoft Corporation

Product: Microsoft® Windows ® 2000 Operating System

FileDesc: Common Controls Library

FileVer: 5.81.4968.2500

ProdVer: 5.50.4968.2500

Module 26

C:\WINNT\system32\shdoclc.dll

Image Base: 0x718c0000 Image Size: 0x00088000

Checksum: 0x0008ec23 Time Stamp: 0x3d8616ec

File Size: 549376 File Time: 9/16/2002 18:37:48

Version Information:

Company: Microsoft Corporation

Product: System operacyjny Microsoft® Windows®

FileDesc: Biblioteka powłoki obiektów DocObject i formantów

FileVer: 6.0.2800.1106

ProdVer: 6.0.2800.1106

Module 27

C:\WINNT\system32\ddrawex.dll

Image Base: 0x72780000 Image Size: 0x00009000

Checksum: 0x000090dd Time Stamp: 0x38c6f0f6

File Size: 24336 File Time: 7/8/2003 14:00:00

Version Information:

Company: Microsoft Corporation

Product: Microsoft® Windows ® 2000 Operating System

FileDesc: Direct Draw Ex

FileVer: 5.0.2134.1

ProdVer: 5.0.2134.1

Module 28

C:\WINNT\system32\DDRAW.dll

Image Base: 0x72790000 Image Size: 0x00046000

Checksum: 0x0004d1d0 Time Stamp: 0x38c6f0f6

File Size: 266512 File Time: 7/8/2003 14:00:00

Version Information:

Company: Microsoft Corporation

Product: System operacyjny Microsoft® Windows ® 2000

FileDesc: Microsoft DirectDraw

FileVer: 5.0.2180.1

ProdVer: 5.0.2180.1

Module 29

C:\WINNT\system32\DCIMAN32.dll

Image Base: 0x72830000 Image Size: 0x00006000

Checksum: 0x0000fbc9 Time Stamp: 0x38c6f0f6

File Size: 8464 File Time: 7/8/2003 14:00:00

Version Information:

Company: Microsoft Corporation

Product: Microsoft® Windows ® 2000 Operating System

FileDesc: DCI Manager

FileVer: 5.0.2180.1

ProdVer: 5.0.2180.1

Module 30

C:\WINNT\system32\msafd.dll

Image Base: 0x74f60000 Image Size: 0x0001e000

Checksum: 0x0001aa5e Time Stamp: 0x3ef37696

File Size: 108816 File Time: 7/8/2003 14:00:00

Version Information:

Company: Microsoft Corporation

Product: Microsoft® Windows ® 2000 Operating System

FileDesc: Microsoft Windows Sockets 2.0 Service Provider

FileVer: 5.0.2195.6602

ProdVer: 5.0.2195.6602

Module 31

C:\WINNT\System32\wshtcpip.dll

Image Base: 0x74fa0000 Image Size: 0x00007000

Checksum: 0x00013cf5 Time Stamp: 0x3ef376ac

File Size: 17680 File Time: 7/8/2003 14:00:00

Version Information:

Company: Microsoft Corporation

Product: Microsoft® Windows ® 2000 Operating System

FileDesc: Windows Sockets Helper DLL

FileVer: 5.0.2195.6601

ProdVer: 5.0.2195.6601

Module 32

C:\WINNT\system32\WS2HELP.DLL

Image Base: 0x74fb0000 Image Size: 0x00008000

Checksum: 0x00013411 Time Stamp: 0x38c6f0d9

File Size: 18192 File Time: 7/8/2003 14:00:00

Version Information:

Company: Microsoft Corporation

Product: System operacyjny Microsoft® Windows ® 2000

FileDesc: Windows Socket 2.0 Helper dla Windows NT

FileVer: 5.0.2134.1

ProdVer: 5.0.2134.1

Module 33

C:\WINNT\system32\WS2_32.DLL

Image Base: 0x74fc0000 Image Size: 0x00014000

Checksum: 0x00019ad7 Time Stamp: 0x3ef376ac

File Size: 69904 File Time: 7/8/2003 14:00:00

Version Information:

Company: Microsoft Corporation

Product: Microsoft® Windows ® 2000 Operating System

FileDesc: Windows Socket 2.0 32-Bit DLL

FileVer: 5.0.2195.6601

ProdVer: 5.0.2195.660

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=184984

rozwiązanie podał buster75

http://peb.pl/gadu-gadu/173182-rozwiaza … ccess.html

  1. Zainstaluj ponownie

  2. Zobacz z inną wersję GG

  3. Jaką wersje GG zainstalowałeś, jaki masz OS ??

  4. Ściągnij GG z innej strony

  5. Jakie masz parametry komputera??

parametry mojego komputera windows 2000 sciągałem wszystkie prawie wersje gg teras posiadam najnowszą

Bardzo ci dziękuję za pomoc Mighty Ducks dzięki twojej pomocy gg działa temat można zamknąc