Problem z uruchomieniem ubuntu 10.10 - grub error 15


(problemowiec997) #1

Po instalacji wyjmuje plyte ,restartuje się PC i wyskakuje komunikat Loading Grub Stage 1.5 Error Grub 15. Przedtem na win7 zainstalowałem mandrive 2011 beta, a teraz zainstalowałem ubuntu. Co robić?

/dev/sda5 - ext4 - 1000mb - /boot

/dev/sda6 - linux-swap 4000mb

/dev/sda7 - ext4 - 10 000mb - /home

/dev/sda8 - ext4 -50 000mb - /mnt/root

i /dev/sda2 - ntfs 160 000mb

grub.cfg

#

# DO NOT EDIT THIS FILE

#

# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates

# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub

#


### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###

if [-s $prefix/grubenv]; then

 set have_grubenv=true

 load_env

fi

set default="0"

if ["${prev_saved_entry}"]; then

 set saved_entry="${prev_saved_entry}"

 save_env saved_entry

 set prev_saved_entry=

 save_env prev_saved_entry

 set boot_once=true

fi


function savedefault {

 if [-z "${boot_once}"]; then

  saved_entry="${chosen}"

  save_env saved_entry

 fi

}


function recordfail {

 set recordfail=1

 if [-n "${have_grubenv}"]; then if [-z "${boot_once}"]; then save_env recordfail; fi; fi

}


function load_video {

 insmod vbe

 insmod vga

}


insmod part_msdos

insmod ext2

set root='(hd0,msdos8)'

search --no-floppy --fs-uuid --set a5958bd1-6249-4dd7-bff2-7952c12d49c8

if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then

 set gfxmode=640x480

 load_video

 insmod gfxterm

fi

terminal_output gfxterm

insmod part_msdos

insmod ext2

set root='(hd0,msdos5)'

search --no-floppy --fs-uuid --set b438f1d4-79d9-4e06-b337-a74b8319562a

set locale_dir=($root)/grub/locale

set lang=pl

insmod gettext

if ["${recordfail}" = 1]; then

 set timeout=-1

else

 set timeout=10

fi

### END /etc/grub.d/00_header ###


### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###

set menu_color_normal=white/black

set menu_color_highlight=black/light-gray

### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###


### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###

menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.35-23-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {

	recordfail

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='(hd0,msdos5)'

	search --no-floppy --fs-uuid --set b438f1d4-79d9-4e06-b337-a74b8319562a

	linux	/vmlinuz-2.6.35-23-generic root=UUID=a5958bd1-6249-4dd7-bff2-7952c12d49c8 ro quiet splash

	initrd	/initrd.img-2.6.35-23-generic

}

menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.35-23-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {

	recordfail

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='(hd0,msdos5)'

	search --no-floppy --fs-uuid --set b438f1d4-79d9-4e06-b337-a74b8319562a

	echo	'Loading Linux 2.6.35-23-generic ...'

	linux	/vmlinuz-2.6.35-23-generic root=UUID=a5958bd1-6249-4dd7-bff2-7952c12d49c8 ro single 

	echo	'Loading initial ramdisk ...'

	initrd	/initrd.img-2.6.35-23-generic

}

### END /etc/grub.d/10_linux ###


### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###


### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

menuentry "Memory test (memtest86+)" {

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='(hd0,msdos5)'

	search --no-floppy --fs-uuid --set b438f1d4-79d9-4e06-b337-a74b8319562a

	linux16	/memtest86+.bin

}

menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='(hd0,msdos5)'

	search --no-floppy --fs-uuid --set b438f1d4-79d9-4e06-b337-a74b8319562a

	linux16	/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8

}

### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###


### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###

if ["x${timeout}" != "x-1"]; then

 if keystatus; then

  if keystatus --shift; then

   set timeout=-1

  else

   set timeout=0

  fi

 else

  if sleep --interruptible 3 ; then

   set timeout=0

  fi

 fi

fi

### END /etc/grub.d/30_os-prober ###


### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###

# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the

# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change

# the 'exec tail' line above.

### END /etc/grub.d/40_custom ###


### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###

if [-f $prefix/custom.cfg]; then

 source $prefix/custom.cfg;

fi

### END /etc/grub.d/41_custom ###

(system) #2

Odpal Ubuntu z płytki CD/DVD, uruchom terminal i wpisz:

sudo mount /dev/sda8 /mnt

sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda

Restart i uruchomić bez płytki.


(problemowiec997) #3

Teray takie cos wyskakuje.


(reos) #4

Uszkodzony bootloader. Konieczna reinstalacja Ubuntu, lub (jeśli jest opcja), naprawa bootloadera

Ubuntu.


(marcin82) #5

Sprótuj tego:

http://www.ubuntu-pomoc.org/grub-2-napr ... -windowsa/ .