Problem z uruchomieniem wolfenstaina na linuksie


(tomi001) #1

Mam taki problem próbuje uruchomić wolfenstaina na linuksie gar już wchodzi w tryb pełnoekranowy po czym się wyłącza tutaj daje to co wydrukowała konsola wygląda na to, że jest problem z opengl.

6687 files in pk3 files

execing default.cfg

couldn't exec language.cfg

execing wolfconfig.cfg

execing autoexec.cfg

Hunk_Clear: reset the hunk ok

Bypassing CD checks

----- Client Initialization -----

Cmd_AddCommand: map_restart already defined

----- Initializing Renderer ----

-------------------------------

----- Client Initialization Complete -----

----- R_Init -----

...loading opengl32: QGL_Init: Can't load opengl32 from /etc/ld.so.conf or current dir: /usr/local/games/wolfenstein/opengl32: cannot open shared object file: No such file or directory

failed

...loading libGL.so.1: Initializing OpenGL display

...setting mode 6: 1024 768

Using XFree86-VidModeExtension Version 2.2

XF86DGA Mouse (Version 2.0) initialized

XFree86-VidModeExtension Activated at 1024x768

Using 4/4/4 Color bits, 24 depth, 8 stencil display.

GL_RENDERER: Mesa DRI Intel(R) Sandybridge Mobile x86/MMX/SSE2

Initializing OpenGL extensions

...using GL_S3_s3tc

...using GL_EXT_texture_env_add

...using GL_ARB_multitexture

...using GL_EXT_compiled_vertex_array

...GL_NV_fog_distance not found

XF86 Gamma extension initializedGL_VENDOR: Intel Open Source Technology Center

GL_RENDERER: Mesa DRI Intel(R) Sandybridge Mobile x86/MMX/SSE2

GL_VERSION: 3.0 Mesa 10.3.2

GL_EXTENSIONS: GL_ARB_multisample GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_copy_texture GL_EXT_polygon_offset GL_EXT_subtexture GL_EXT_texture_object GL_EXT_vertex_array GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_texture GL_EXT_texture3D GL_IBM_rasterpos_clip GL_ARB_point_parameters GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_texture_edge_clamp GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_border_clamp GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_multitexture GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_IBM_multimode_draw_arrays GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_3DFX_texture_compression_FXT1 GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_transpose_matrix GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_fog_coord GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_secondary_color GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_lod_bias GL_INGR_blend_func_separate GL_NV_blend_square GL_NV_light_max_exponent GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_env_combine4 GL_S3_s3tc GL_SUN_multi_draw_arrays GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_MESA_window_pos GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_texture_rectangle GL_ARB_depth_texture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_shadow GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_window_pos GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_texture_cube_map GL_NV_depth_clamp GL_APPLE_packed_pixels GL_APPLE_vertex_array_object GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_shader_objects GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_MESA_pack_invert GL_NV_primitive_restart GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_sync GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ATI_blend_equation_separate GL_EXT_blend_equation_separate GL_OES_read_format GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_rectangle GL_EXT_packed_float GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_shared_exponent GL_ARB_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_packed_depth_stencil GL_APPLE_object_purgeable GL_ARB_vertex_array_object GL_ATI_separate_stencil GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_EXT_timer_query GL_OES_EGL_image GL_AMD_performance_monitor GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_swizzle GL_ARB_vertex_array_bgra GL_EXT_texture_swizzle GL_EXT_vertex_array_bgra GL_NV_conditional_render GL_AMD_draw_buffers_blend GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_blend_func_extended GL_ARB_debug_output GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_sample_shading GL_ARB_sampler_objects GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_texture_cube_map_array GL_ARB_texture_gather GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_texture_query_lod GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_texture_snorm GL_MESA_texture_signed_rgba GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_robustness GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_timer_query GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 GL_ARB_compressed_tex

 


(nintyfan) #2

System 64-bitowy? Jeżeli tak, to musisz zainstalować sterownik OpenGL 32-bitowy. Może jeszcze się przydać instalacja obok Wine 64-bitowego Wine 32-bitowe.


(dragon321) #3

[@nintyfan](%7B base_url %7D/uzytkownik/63432-nintyfan/)
Skąd ten wniosek, że autor usiłuje odpalić gre na Wine?

Brakuje bibliotek 32 bitowych. W Ubuntu powinna starczyć instalacja pakietów libgl1-mesa-glx i libgl1-mesa-dri w wersjach 32bitowych. Oczywiście tylko, jak używasz otwartych sterowników.

Stawiam, że raczej masz otwarte, bo zamknięte dostarczają liby w obu wersjach z tego co pamiętam.


(tomi001) #4

Te dwie biblioteki są zainstalowane pod nazwami libgl1-mesa-glx:i386 i używam sterowników otwartych czyli tych standardowych z dystrybucji.


(nintyfan) #5

Wyświetl zawartość powyższego katalogu.


#6

ciekawe czy czekał 2 lata na odpowiedź :smiley: czy może już zagrał :wink:


(krystian3w) #7

A ja się zastanawiałem, czemu posty mają datę z 2016 :rofl:.