Problem z usunięciem nextbestgame.org . Logi z FRST


(M1chal15) #1

Witam, właśnie mam problem z pozbyciem się strony nextbesgame.org, która załącza się automatycznie przy starcie systemu w przeglądarce Chrome

Proszę o pomoc!

Logi z FRST:

 

FRST:

http://wklej.org/id/1722207/

 

Addition:

http://wklej.org/id/1722209/

 

Shortcut

http://wklej.org/id/1722210/


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM\...\Run: [RtsFT] = C:\WINDOWS\RTFTrack.exe [6340312 2014-03-25] (Realtek semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] = C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13672152 2014-05-26] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg_Dolby] = C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1387376 2014-05-13] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg_LENOVO_DOLBYDRAGON] = C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1387376 2014-05-13] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg_LENOVO_MICPKEY] = C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1387376 2014-05-13] (Realtek Semiconductor)
HKLM-x32\...\Run: [Adobe ARM] = C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [926896 2012-09-23] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [] = [X]
HKLM-x32\...\Run: [CMD] = cmd.exe /c start http://zivlingamer.org exit
HKU\S-1-5-21-216994864-316044745-493130658-1001\...\Policies\Explorer: []
IFEO\adwcleaner_4.204.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\AnVir.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\AutoLogger.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\avz.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\CCleaner.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\CCleaner64.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\FRST.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\FRST64.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\HiJackThis.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\regedit.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\RegWorks.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\RSIT.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\RSITx64.exe: [Debugger] svchost.exe
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
CHR Extension: (Bookmark Manager) - C:\Users\Michał\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gmlllbghnfkpflemihljekbapjopfjik [2015-04-08]
CHR Extension: (No Name) - C:\Users\Michał\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kpdjmbiefanbdgnkcikhllpmjnnllbbc [2015-05-26]
CHR HKU\S-1-5-21-216994864-316044745-493130658-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh] - https://clients2.google.com/service/update2/crx
2015-05-20 22:40 - 2015-05-26 18:10 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(M1chal15) #3

Wielkie Dzięki problem zniknął :smiley: