Problem z usunięciem O15! (protocol is in My Computer Zone)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\Programy\Sygate\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\Programy\AvastAntyvir\aswUpdSv.exe

F:\Programy\AvastAntyvir\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\Programy\AVASTA~1\ashDisp.exe

F:\Programy\AvastAntyvir\ashMaiSv.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

F:\Programy\AvastAntyvir\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

F:\Instalki\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Grzegorz

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] F:\Programy\AVASTA~1\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] F:\Programy\Sygate\smc.exe -startgui

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - F:\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - F:\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Programy\Java\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Programy\Java\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - F:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - F:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O15 - ProtocolDefaults: '@ivt' protocol is in My Computer Zone, should be Intranet Zone

O15 - ProtocolDefaults: 'file' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone

O15 - ProtocolDefaults: 'ftp' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone

O15 - ProtocolDefaults: 'http' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone

O15 - ProtocolDefaults: 'https' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone

O15 - ProtocolDefaults: '@ivt' protocol is in My Computer Zone, should be Intranet Zone (HKLM)

O15 - ProtocolDefaults: 'file' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone (HKLM)

O15 - ProtocolDefaults: 'ftp' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone (HKLM)

O15 - ProtocolDefaults: 'http' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone (HKLM)

O15 - ProtocolDefaults: 'https' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone (HKLM)

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_28.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6AC82521-90D3-4EC5-85AC-898E4F2AB039}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - F:\Programy\AvastAntyvir\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - F:\Programy\AvastAntyvir\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - F:\Programy\AvastAntyvir\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - F:\Programy\AvastAntyvir\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: RadClock - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\RadClock.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - F:\Programy\Sygate\smc.exe

Mam problem z wyrzuceniem tego ■■■■■■■■■■ O15 :[ probowalem juz w trybie awaryjnym z wylaczonym przywracaniem sys w HijackThis nic nie pomaga cholerstwo nadal siedzi a ja mam juz brak pomysłów prosił bym o pomoc!!

Zastosuj się do tego Tematu i inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

Użyj KillTrusted - http://www.searchengines.pl/phpbb203/pl … rusted.zip

Próbowalem killtrusted w trybie awaryjnym i zwyklym i nadal nic nadal siedzie to cholerstow :\ moze jeszcze jakies pomysly bo mi juz brak :expressionless:

A KillTrusted - wersja konsolowa - http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … ntry121907

Opis usuwania ręczny - http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=15989

Użyj SmitFraudFix w opcji 3.

Ok poszlo :slight_smile: :smiley: wielkie dzieki!!

Złączono Posta : 25.02.2007 (Nie) 18:43

dla pewnosci nowy log prosil bym sprawdzic

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:46:25, on 2007-02-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\Programy\Sygate\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\Programy\AvastAntyvir\aswUpdSv.exe

F:\Programy\AvastAntyvir\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\Programy\AVASTA~1\ashDisp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

F:\Programy\AvastAntyvir\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

F:\Programy\AvastAntyvir\ashWebSv.exe

F:\Programy\Spamihilator\spamihilator.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

F:\Programy\Spybot - Search Destroy\SpybotSD.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

F:\Instalki\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Grzegorz

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] F:\Programy\AVASTA~1\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] F:\Programy\Sygate\smc.exe -startgui

O4 - HKCU\..\Run: [Spamihilator] "F:\Programy\Spamihilator\spamihilator.exe"

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - F:\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - F:\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Programy\Java\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Programy\Java\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - F:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - F:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_28.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6AC82521-90D3-4EC5-85AC-898E4F2AB039}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - F:\Programy\AvastAntyvir\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - F:\Programy\AvastAntyvir\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - F:\Programy\AvastAntyvir\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - F:\Programy\AvastAntyvir\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: RadClock - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\RadClock.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - F:\Programy\Sygate\smc.exe

Log czysty