Problem z usunięciem Smitfraud-C.Toolbar888 i OuterInfo


(Jasiaijas) #1

Czy mógłby ktoś rzucić okiem na loga?? Już tydzień czasu męcze się z wirusami. Na początku wrąbał mi się Smitfraud-C.Toolbar888. Po uruchomieniu kompa na pulpicie było pusto. Programy uruchamiałem poprzez menadżer zadań. Zainstalowałem Kaspersky. Znalazł pare śmieci i usunął. SpyBot non-stop mi go wykrywa Smitfraud-C.Toolbar888, a jak biorę usuń to usuwa, ale po wznowieniu skanowania znowu znajduje go. Teraz w dodaj/usuń programy znalazłem OuterInfo. Jak pozbyc się tych śmieci?? POMOCY.

Oto log z hijackthis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:18:21, on 2007-06-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\lotus\notes\ntmulti.exe

e:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\bin\ORACLE.EXE

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\BIN\tnslsnr.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ASUSTek\ASUSDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn\VSShell\Common7\IDE\ssmsee.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

C:\Documents and Settings\Jas\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.1.1:3128

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {F36CCFBD-8FAA-4872-8576-15C88BC7B319} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\ASUSTek\ASUSDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://mks.com.pl

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: ddcyw - C:\WINDOWS\system32\ddcyw.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: hggfebb - hggfebb.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: jkhhg - C:\WINDOWS\system32\jkhhg.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O20 - Winlogon Notify: winrzf32 - C:\WINDOWS\

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: SQL Server (SQLE) (MSSQL$SQLE) - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.2\MSSQL\Binn\sqlservr.exe" -sSQLE (file missing)

O23 - Service: SQL Server (SQLEXPRESS) (MSSQL$SQLEXPRESS) - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe" -sSQLEXPRESS (file missing)

O23 - Service: Multi-user Cleanup Service - Unknown owner - C:\Program Files\lotus\notes\ntmulti.exe

O23 - Service: OracleMTSRecoveryService - Oracle Corporation - E:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\BIN\omtsreco.exe

O23 - Service: OracleServiceXE - Oracle Corporation - e:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\bin\ORACLE.EXE

O23 - Service: OracleXEClrAgent - Unknown owner - E:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\bin\OraClrAgnt.exe

O23 - Service: OracleXETNSListener - Unknown owner - E:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\BIN\tnslsnr.exe

(sdar) #2

Janaczi Wszystkie logi umieszczane na forum powinny być obejmowane tagami


(adam9870) #3

Złapałeś m.in trojana Vundo:

Użyj VundoFix + FixVundo + VirtumundoBeGone + SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym.

Po wykonaniu wklej log z ComboFix. Aby zrobić w nim log należy go uruchomić => nacisnąć klawisz Y => czekać cierpliwie i log powinien być w formie pliku .txt o nazwie combofix na partycji C.


(Jasiaijas) #4

Po przeskanowaniu przez programiki które podałeś, dalej komp wariuje :-/

Log z ComboFix:

ComboFix 07-06-18.2 - C:\Documents and Settings\Jas\Pulpit\ComboFix.exe

(Slake1) #5

Użyj narzędzia WWDC.Wszystkie znaczki w tym programie powinny być na zielono.

Pobierz The Avenger ->uruchom go w trybie awaryjnym->zaznacz opcję Input script manually ->kliknij w "lupkę"->w okienku,które się otworzy wklej:

Następnie kliknij przycisk Done ->kliknij na zielone światełko -> powinna pojawić się pewna informacja,klikasz na OK (restart).

Przeskanuj na http://virusscan.jotti.org poniższe pliki i podaj wynik skanowania:

Następnie nowy log.


(Jasiaijas) #6

Status każdego przeskanowanego pliku wynosił OK.

Podsumowanie z The Avenger:

Logfile of The Avenger version 1, by Swandog46

Running from registry key:

\Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Services\dcxlbmnx


*******************


Script file located at: \??\€Ě$bemqfmtu.txt


Script file not found! Error


Could not open script file! Status: 0xc0000034 Abort!

Log z comboFix:

ComboFix 07-06-18.2 - C:\Documents and Settings\Jas\Pulpit\ComboFix.exe

(qrczak13) #7

Resztki po vundo.

The avenger > uruchom > Input script manually > klikasz w lupkę > w nowo otwartym oknie wklejasz:

Po wklejeniu > Done > klik na zielone światło > ok i będzie restart. Po restarcie wchodzisz gdzie masz The Avenger i wklejasz raport C:\avenger.txt

Do notatnika wklej:

Plik > zapisz jako > zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki > zapisz pod nazwą Fix.reg np na

pulpicie > dwuklik na Fix.reg > potwierdzasz > restart.

Czyszczenie rejestru - jv16 PowerTools 2006 1.5.2.350

Nowy log z Combofix


(Jasiaijas) #8
Logfile of The Avenger version 1, by Swandog46

Running from registry key:

\Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Services\nnnlqhht


*******************


Script file located at: \??\C:\WINDOWS\eviwtaad.txt

Script file opened successfully.


Script file read successfully


Backups directory opened successfully at C:\Avenger


*******************


Beginning to process script file:


File C:\WINDOWS\system32\rttss.ini2 deleted successfully.

File C:\WINDOWS\system32\aaaffbeaa_r.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\system32\rqtwa.ini2 deleted successfully.

File C:\WINDOWS\system32\wycdd.bak1 deleted successfully.

File C:\WINDOWS\system32\ghhkj.bak1 deleted successfully.


Completed script processing.


*******************


Finished! Terminate.

Log z ComboFix:


(Slake1) #9

W The Avenger wklej:

Następnie kliknij przycisk Done ->kliknij na zielone światełko -> powinna pojawić się pewna informacja,klikasz na OK (restart).

Plik przeskanuj na http://virusscan.jotti.org i podaj wynik skanowania.

Poberz GMER i pokaż dwa logi:

  1. Rootkit -> Szukaj -> Bez zaznaczania Pokaż Wszystko -> Ctrl + V i wklej na forum.

  2. Rootkit -> Zaznaczone tylko Pokazuj wszystko + Usługi -> Szukaj -> Kopiuj -> Ctrl + V wklej na forum.

Pokaż także nowy log z ComboFix.


(Jasiaijas) #10

Pliczek

C:\scwjqrpd.bat

został usunięty przez The Avenger, gorzej z rejestrem, operacja usunięcia nie powiodła się :/. Nie ma takiego pliku jak:

C:\WINDOWS\system32\drivers\cfavdxba.sys

Jeśli chodzi o GMER to po odpaleniu mam pozaznaczane odrazu wszystkie opcje, tj:System, Sekcje, Urządzenia, Moduły, Procesy, Wątki, Biblioteki, Usługi, Rejestr, Pliki: C:,D:,E:,F:. Jak klikam na szukaj to rekordów jest od .... i ciut ciut. Mam to wszystko na forum wkleic?? Log z ComboFix:

ComboFix 07-06-18.2 - C:\Documents and Settings\Jas\Pulpit\ComboFix.exe

"Jas" - 2007-06-25 8:34:44 - Dodatek Service Pack 2 NTFS  ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-05-25 to 2007-06-25 )))))))))))))))))))))))))))))))2007-06-24 23:36	
 [color=darkblue][size=75][i][b]Złączono Posta[/b]: 25.06.2007 (Pon) 8:40[/i][/size][/color]

Pliczek

[code]C:\scwjqrpd.bat
został usunięty przez The Avenger, gorzej z rejestrem, operacja usunięcia nie powiodła się :/. Nie ma takiego pliku jak:

C:\WINDOWS\system32\drivers\cfavdxba.sys

Jeśli chodzi o GMER to po odpaleniu mam pozaznaczane odrazu wszystkie opcje, tj:System, Sekcje, Urządzenia, Moduły, Procesy, Wątki, Biblioteki, Usługi, Rejestr, Pliki: C:,D:,E:,F:. Jak klikam na szukaj to rekordów jest od .... i ciut ciut. Mam to wszystko na forum wkleic??

Log z ComboFix:

ComboFix 07-06-18.2 - C:\Documents and Settings\Jas\Pulpit\ComboFix.exe

(qrczak13) #11

Do notatnika wklej:

Plik > zapisz jako > zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki > zapisz pod nazwą Fix.reg np na

pulpicie > dwuklik na Fix.reg > potwierdzasz > restart.

Czyszczenie rejestru - jv16 PowerTools 2006 1.5.2.350

Logi z gmera wklej tu > http://wklej.org/ i potem podaj link.


(Jasiaijas) #12

Logi z GMER: http://wklej.org/id/62caa10ace


(adam9870) #13

Jest Ok.


(Jasiaijas) #14

Dziękuje za pomoc. :slight_smile: