Problem z usunięciem Visty

Witam !

Szukałem już rozwiązania na google.pl i wszelkiego rodzaju forach. Czas na założenie tematu. Mój laptop to miesięczny Acer 5730Z Dual-core T3200 (2.0 GHz) 3 GB DDR2 i 320 HDD. Po 30 dniach użytkowania Visty Home Premium mam jej serdecznie dość. Chce zainstalować XP i tutaj zaczyna się problem. Ustawiam DVD/RW jako główny czytnik, wkładam płytkę z XP i po zainstalowaniu sterowników wyskakuje mi niebieski ekran z komunikatem o błędzie i ponownym uruchomieniu komputera. Nie wiem co z tym zrobić, słyszałem o jakiejś płycie z zawartą dyskietką startową DOSa, ale fizycznie nie mam do niej dostępu. Gdyby ktoś z Was znał jakis sposób byłbym zobowiązany i pomocny w innych dziedzinach życia. Pozdrawiam

Mówisz, że po zainstalowaniu sterowników, czyli mniemam, że w trakcie instalacji wyskakuje ci informacja o błędzie. Musisz mieć uszkodzoną (zarysowaną) płytę z xp.

EDIT

Czy objawem jest niemożność skopiowania jakiegoś pliku?

Płyta może i jest uszkodzona, ale wkładam drugą z Windowsem MX i w ogóle nie przechodzi do panelu instalacji, Vista po prostu się startuje.

Może inaczej, jeśli nie da sie usunąć visty, czy ktoś może mi powiedzieć, które z logów są do wywalenia. Muli mi strasznie komputerek, to w sumie główny powód dla którego chciałem przeinstalować system, a że nie mam płytki z Vista, to wziałem XP.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:59:07, on 2008-10-30

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Users\Barti i Żewel\Windows\MPK\MPK.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe

C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Users\BARTII~1\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSLoader.exe

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Acer\Acer VCM\AcerVCM.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Windows\system32\igfxext.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Acer\Acer VCM\acp2HID.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\NotificationCenter\Framework.NotificationCenter.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://pl.intl.acer.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://pl.intl.acer.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=c:\windows\system32\userinit.exe,C:\Users\Barti i Żewel\Windows\MPK\MPK.exe

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: McAntiPhishingBHO - {377C180E-6F0E-4D4C-980F-F45BD3D40CF4} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mcapbho.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll

O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\ActiveToolBand.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O4 - HKLM…\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “c:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey

O4 - HKLM…\Run: [bkupTray] “C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe”

O4 - HKLM…\Run: [ArcadeDeluxeAgent] “C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe”

O4 - HKLM…\Run: [CLMLServer] “C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe”

O4 - HKLM…\Run: [PlayMovie] “C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe”

O4 - HKLM…\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM…\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM…\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM…\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM…\Run: [PLFSetI] C:\Windows\PLFSetI.exe

O4 - HKLM…\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

O4 - HKLM…\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe

O4 - HKLM…\Run: [ePower_DMC] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

O4 - HKLM…\Run: [WarReg_PopUp] C:\Program Files\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] “C:\Program Files\Winamp\winampa.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU…\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: Acer VCM.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{7F0474D3-D798-445F-92FB-4027DBB18B50}: NameServer = 194.204.152.34

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Agent Service (BUNAgentSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe

O23 - Service: CLHNService - Unknown owner - C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\Kernel\DMP\CLHNService.exe

O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe

O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe

O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: Raw Socket Service (RS_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer VCM\RS_Service.exe

End of file - 11232 bytes

Jeżeli ktoś widzi w tym coś nieodpowiedniego msg me ~.~

Jak masz jakiś system i problem z jego zainstalowaniem to najprościej ściągnąć jakiś program do obsługi partycji, uruchomić z pena/cd, sformatować dysk z windą i dalej przy bootowaniu komputer nie będzie miał innego wyboru niż czytanie danych z płyty :wink:

Też kiedyś nagrywałem Windows od Malcolma, na cd-rw. Po ósmym razie dobrze się nagrał, nie mam pojęcia czemu. Poszukaj czy nie ma gdzieś dołączonego md5 tego pliku, aby sprawdzić czy dobrze ci się ściągnął. Bo mi się md5 zgodził dopiero za trzecim razem. Ogólnie rzecz biorąc to i tak radze zainstalować xp i potem wyłączyć zbędne usługi.

Tylko, że nawet, gdy płyta już wystartuje, to po zaistalowaniu podstawowych składników (sterowniki do czegoś - nie wiem) wyskakuje mi bluescreen z komunikatem o błędzie i ponownym rozruchu kompa. I tak w kółeczko [=

kostek135 , Windows MX XP jest nielealny.

dont_forget , Jaki masz sprzęt?

Lap Acer A 5730Z Intel Pentium dual core T3200 (2.0 GHz 667 MHz FSB 1MB cache) Up to 1244MB mobile intel graphic media accelerator 4500M (żal generalnie) 3 GB DDR2 nie wiem jakiej firmy i WDC WD3200 bevt coś tam 320 GB

Serio? No patrz, mam legalna licencje, bo zakupiłem win xp. Wpisuje klucz, który dostałem z zakupionym produktem. A wszystkie efekty można uzyskać mozolnie zmieniając ustawienia wewnętrzne i rejestr - tylko po co?

I co nadal uważasz, że jest nielegalny? Mam to samo w prostszy sposób - czyżby prawo działało wstecz?

EDIT

Log wklej w odpowiednim dziale, bo większość wyjadaczy HijackThis tu nie zagląda. Taka mała sugestia - po prostu powiedz, że komp ci zamula na takim i takim sprzęcie, masz podejrzenie o wirusie.

Windows to nie open source.

Acha, czyli jak ktoś w NLite ustawi sobie ze przy instalacji chce już mieć szczegółowy widok plików, inny pulpit, pokazane pliki systemowe, odpowiednie efekty graficzne - to jest podejrzany o modyfikacje open source. Z tego co wiem open source to może by i był jakbym od panów z MS wyprosił kod źródłowy. A ja w NLite mam to samo, co w zmianach jego ustawień i tyle…

wyłączałeś w biosie obsługę dysków SATA ? zobacz na to http://forum.pcformat.pl/showthread.php?tid=19099 ustaw w BIOSie na IDE

Przeskanuj w http://virustotal.com/

Fix w HJT

Znasz to IP? Jeśli nie to też fix w HJT

daj log z Combofix :arrow: viewtopic.php?f=16&t=36654

P.S. Może spróbuj użyć jakiegoś Linuxa ??

POCZYTAJ

kostek135

Jeśli chcesz sprawdzić legalność MX-a to zadzwoń sobie do MS i zapytaj…