Problem z usunięciem XP antivirus 2008

Witam serdecznie

proszę o pomoc

nie mogę usunąć XP antivirus 2008. Cały czas pojawia się komunikat “You have a security problem”. Jak na to naciskam pojawia się strona antivirusa 2008, robi mi skan kompa, wynajduje zarażone pliki i każe zainstalować antivirusa bo inaczej nie usunę tych plików. Mimo że nie zgadzam się na instalację ten problem pojawia się non stop.

Proszę o pomoc

marcia_27

podaj loga tym http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& … This+2.0.2

i tym http://www.programosy.pl/program,combofix.html

i wklej je na wklej.org i podaj link do nich!

Podaj logi z tych programów o których wspomniał kolega wyżej.

Dodatkowo możesz zrobić to ręcznie postepują według tych zasad. Mam nadzieję, że są zrozumiałe i problem opisywane na tej stronce jest taki jak twój.

Tłuamczenie wykonane przez google jest dosyć toporne, może cośbardziej po polsku:

po pierwsze:

Unlocker’em uwalniasz te dwa pliki - shlwapi.dll, wininet.dll

Unlocker 1.8.7

potem je kasujesz ręcznie.

po drugie:

znajdujesz i kasujesz te pliki: xpa.exe, xpa2008.exe, XPAntivirus.exe, XPAntivirusUpdate.exe, shlwapi.dll, wininet.dll, XP antivirus, XPAntivirus.lnk, Uninstall, XPAntivirus.lnk, XPAntivirus on the Web.lnk, XPAntivirus.url, XP Antivirus 2008.lnk, Uninstall XP Antivirus 2008.lnk

po trzecie:

Start - Uruchom - komenda “regedit”

kasujesz klucz HKEY_USERS\Software\XP antivirus

Unlockerem nie da się uwolnić podanych plików, ani nie mam możliwości ich usunięcia. Nie mam także na dysku wymienionych plików xpa.exe itd… oraz nie mam tego klucza do skasowania.

loga z hijack:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:37:29, on 2008-08-17

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Lexmark 1200 Series\lxczbmgr.exe

C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Netia\Net\netianet.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Lexmark 1200 Series\lxczbmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\DOCUME~1\IDEFIX\USTAWI~1\Temp\setup1018.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\DOCUME~1\IDEFIX\USTAWI~1\Temp\1A9.tmp

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\TC UP\totalcmd.exe

C:\DOCUME~1\IDEFIX\USTAWI~1\Temp_tc\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMAX] “C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe” /tray

O4 - HKLM…\Run: [TC UP] “C:\Program Files\TC UP\TC UP.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Lexmark 1200 Series] “C:\Program Files\Lexmark 1200 Series\lxczbmgr.exe”

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [NETIANET] C:\Program Files\Netia\Net\netianet.exe -auto

O4 - HKLM…\Run: [GrooveMonitor] “C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe”

O4 - HKLM…\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM…\Run: [unlockerAssistant] “C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe”

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] “C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe”

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [somefox] C:\DOCUME~1\IDEFIX\USTAWI~1\Temp\setup1018.exe

O4 - HKCU…\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{EFC81E52-52DE-4961-A4D3-96E3E60AAA1F}: NameServer = 83.238.255.76 213.241.79.37

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

loga Combo:

ComboFix 08-08-16.01 - IDEFIX 2008-08-17 14:43:33.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1250.1.1045.18.480 [GMT 2:00]

Running from: D:\INSTALKI PROGRAMÓW\ComboFix.exe

* Created a new restore point

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED!!

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\Documents and Settings\IDEFIX\Dane aplikacji\Microsoft\SystemCertificates\My

C:\Documents and Settings\LocalService\Dane aplikacji\Microsoft\SystemCertificates\My

C:\Documents and Settings\NetworkService\Dane aplikacji\Microsoft\SystemCertificates\My

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-07-17 to 2008-08-17 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-08-17 10:18 . 2008-08-17 10:18

2008-08-17 10:18 . 2008-08-17 10:18

2008-08-17 10:18 . 2008-08-17 10:18

2008-08-17 10:17 . 2008-08-17 10:17

2008-08-17 10:01 . 2008-08-17 10:01

2008-08-16 22:03 . 2008-08-17 11:10

2008-08-16 22:03 . 2008-08-17 11:10

2008-08-16 21:31 . 2008-08-16 21:31

2008-08-16 21:31 . 2008-08-16 21:31

2008-08-15 17:33 . 2008-08-15 23:47

2008-08-13 21:12 . 2008-04-11 21:06 691,712 -----c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetcomm.dll

2008-08-13 21:12 . 2008-05-01 16:37 331,776 -----c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadce.dll

2008-08-12 10:56 . 2008-08-12 10:58

2008-08-01 10:12 . 2007-07-30 19:19 271,224 --a------ C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll

2008-08-01 10:12 . 2007-07-30 19:19 207,736 --a------ C:\WINDOWS\system32\muweb.dll

2008-08-01 10:12 . 2007-07-30 19:18 30,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll.mui

2008-08-01 10:10 . 2006-10-26 19:56 32,592 --a------ C:\WINDOWS\system32\msonpmon.dll

2008-08-01 10:08 . 2008-08-01 10:08

2008-08-01 10:08 . 2008-08-01 10:08

2008-08-01 10:05 . 2008-08-01 10:08

2008-08-01 10:05 . 2008-08-14 03:03

2008-08-01 10:04 . 2008-08-01 10:04

2008-07-24 18:57 . 2008-02-22 02:33 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\javacpl.cpl

2008-07-23 09:33 . 2008-07-23 09:33 4,096 --a------ C:\WINDOWS\d3dx.dat

2008-07-23 09:32 . 2008-07-23 09:32

2008-07-23 09:31 . 2008-07-23 09:31

2008-07-23 09:31 . 2008-07-23 09:31

2008-07-23 09:30 . 2008-07-23 09:30

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-08-16 19:50 --------- d-----w C:\Documents and Settings\IDEFIX\Dane aplikacji\Azureus

2008-08-16 19:40 --------- d-----w C:\Program Files\eMule

2008-08-08 15:12 --------- d-----w C:\Program Files\NAPI-PROJEKT

2008-08-01 06:56 --------- d-----w C:\Program Files\Avast4

2008-07-26 15:01 --------- d-----w C:\Program Files\Football Generation

2008-07-24 16:57 --------- d-----w C:\Program Files\Java

2008-07-11 15:13 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\BVRP Software

2008-07-11 15:10 25,600 ----a-w C:\Documents and Settings\IDEFIX\usbsermptxp.sys

2008-07-11 15:10 22,768 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\usbsermpt.sys

2008-07-11 15:10 22,768 ----a-w C:\Documents and Settings\IDEFIX\usbsermpt.sys

2008-07-11 15:10 --------- d-----w C:\Program Files\Motorola Phone Tools

2008-07-11 14:40 --------- d-----w C:\Program Files\Avanquest update

2008-07-11 14:40 --------- d-----w C:\Documents and Settings\IDEFIX\Dane aplikacji\InstallShield

2008-07-11 14:35 --------- d–h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2008-07-07 20:29 253,952 ----a-w C:\WINDOWS\system32\es.dll

2008-07-02 07:36 --------- d-----w C:\Program Files\Azureus

2008-06-27 15:28 --------- d-----w C:\Documents and Settings\IDEFIX\Dane aplikacji\MSN6

2008-06-27 15:28 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\MSN6

2008-06-27 15:19 --------- d-----w C:\Program Files\Netia

2008-06-24 16:46 74,240 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mscms.dll

2008-06-23 15:13 668,672 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wininet.dll

2008-06-22 16:32 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\NVIDIA

2008-06-22 15:50 --------- d-----w C:\Documents and Settings\IDEFIX\Dane aplikacji\Ahead

2008-06-20 17:48 246,784 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll

2008-06-20 11:51 361,600 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip.sys

2008-06-20 11:40 138,496 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\afd.sys

2008-06-20 11:08 225,856 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip6.sys

2008-06-18 19:44 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\nView_Profiles

2008-06-09 16:30 737,280 ----a-w C:\WINDOWS\iun6002.exe

2008-05-28 10:18 558,142 ----a-w C:\WINDOWS\java\Packages\WL3JN3NF.ZIP

2008-05-28 10:18 155,995 ----a-w C:\WINDOWS\java\Packages\P737VN1N.ZIP

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“CTFMON.EXE”=“C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [2008-04-14 22:51 15360]

“BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}”=“C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe” [2007-01-15 16:14 147456]

“Gadu-Gadu”=“C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” [2008-03-20 12:04 2127296]

“MSMSGS”=“C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” [2008-04-14 22:51 1695232]

“SUPERAntiSpyware”=“C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe” [2008-05-28 10:33 1506544]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“NvCplDaemon”=“C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll” [2006-08-11 15:43 7630848]

“SoundMAXPnP”=“C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe” [2005-05-20 09:11 925696]

“TC UP”=“C:\Program Files\TC UP\TC UP.exe” [2008-01-27 19:35 35328]

“NeroFilterCheck”=“C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe” [2006-01-12 15:40 155648]

“SunJavaUpdateSched”=“C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe” [2008-02-22 04:25 144784]

“Lexmark 1200 Series”=“C:\Program Files\Lexmark 1200 Series\lxczbmgr.exe” [2006-07-13 07:33 57344]

“avast!”=“C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe” [2008-07-19 16:38 78008]

“NETIANET”=“C:\Program Files\Netia\Net\netianet.exe” [2007-09-28 11:56 493568]

“GrooveMonitor”=“C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe” [2007-08-24 07:00 33648]

“UnlockerAssistant”=“C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe” [2008-05-02 06:15 15872]

“nwiz”=“nwiz.exe” [2006-08-11 15:43 1519616 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

“NvMediaCenter”=“NvMCTray.dll” [2006-08-11 15:43 86016 C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“CTFMON.EXE”=“C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE” [2008-04-14 22:51 15360]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-24 07:05:26 29696]

DSLMON.lnk - C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe [2008-05-28 12:43:11 962661]

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

“{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}”= “C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL” [2008-05-13 10:13 77824]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify!SASWinLogon]

2007-04-19 13:41 294912 C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

“vidc.ffds”= C:\PROGRA~1\CCCPAC~1\Filters\FFDShow\ff_vfw.dll

“VIDC.ACDV”= ACDV.dll

[HKLM~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

“%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe”=

“%windir%\system32\sessmgr.exe”=

“C:\Program Files\Winamp Remote\bin\Orb.exe”=

“C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe”=

“C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbStreamerClient.exe”=

“C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe”=

“C:\Program Files\eMule\emule.exe”=

“C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE”=

“C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GROOVE.EXE”=

“C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE”=

R1 aswSP;avast! Self Protection;C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2008-07-19 16:35]

R1 VD_FileDisk;VD_FileDisk;C:\WINDOWS\system32\drivers\VD_FileDisk.sys [2006-01-13 15:00]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2008-07-19 16:37]

*Newly Created Service* - CATCHME

*Newly Created Service* - PROCEXP90

.

.

------- Supplementary Scan -------

.

FireFox -: Profile - C:\Documents and Settings\IDEFIX\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\2uunh2h1.default\

FireFox -: prefs.js - STARTUP.HOMEPAGE - hxxp://www.google.pl

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-08-17 14:44:59

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 3 NTFS

scanning hidden processes …

scanning hidden autostart entries …

scanning hidden files …

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

Completion time: 2008-08-17 14:45:44

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-08-17 12:45:40

Pre-Run: 11,986,583,552 bajtów wolnych

Post-Run: 16,864,444,416 bajtów wolnych

150 — E O F — 2008-08-14 01:03:48

Wpisy

usuń HijackThisem >> Fix checked

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri … iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

:slight_smile: