Problem z usunięciem zakraplacza,dziś win32fraudo


(Sienicka) #1

Proszę o szybką pomoc

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:40:22, on 2009-07-30

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

E:\Konrad\Programy\Alcohol\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Documents and Settings\Julcia\Moje dokumenty\Sony Ericson s500i\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\issch.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Konrad\Programy\K800i\Quick time\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

D:\Konrad\Programy\Moja Koma\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\CToolbar.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://www.crawler.com/search/ie.aspx?tb_id=60337

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa_custo ... TbId=60337

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.crawler.com/search/ie.aspx?tb_id=60337

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa_custo ... TbId=60337

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,c:\program files\g data totalcare trial\avkkid\avkcks.exe,

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.15642\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Pasek &Crawler - {4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup

O4 - HKLM..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Documents and Settings\Julcia\Moje dokumenty\Sony Ericson s500i\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM..\Run: [iSUSScheduler] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\issch.exe" -start

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "D:\Konrad\Programy\K800i\Quick time\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [sXe Injected] D:\Konrad\sXe Injected\sXe Injected.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Crawler Search - tbr:iemenu

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: tbr - {4D25FB7A-8902-4291-960E-9ADA051CFBBF} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll

O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O21 - SSODL: wmpdev - {6063371F-28E5-4F4E-A9CC-0AE48B7DB213} - (no file)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: AVK Tuner Service - Unknown owner - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity TotalCare\AVKTuner\AVKTunerService.exe (file missing)

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: FrontLine Drivers Auto Removal (v2) (sfrem02) - Protection Technology (StarForce) - C:\WINDOWS\system32\sfrem02.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - E:\Konrad\Programy\Alcohol\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

--

End of file - 8944 bytes


(Henio Mazurek) #2

Wklej log z OTL i GMER

Logi wklej na wklej.org a tutaj tylko link do wklejki.


(Sienicka) #3

Hijack http://www.wklej.org/id/128182/


(Henio Mazurek) #4

No i po co wklejasz kolejny log z HijackThis. Napisałem z czego mają być.


(Agatonster) #5

KONRAD91 ,

Proszę zapoznać się z tematem Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie, w poście dokładnie opisać problem. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

W związku ze zmianą, jaka obowiązuje przy wklejaniu logów na forum - przeczytaj i zastosuj się do Tematu


(Sienicka) #6

Przepraszam. Wczoraj avast wyszukał mi zakraplacza koni trojańskich. Każda opcja unieszkodliwienia była niemożliwa, bo coś tam, dokładnie nie pamiętam. W końcu po skasowaniu ręcznym wskazanego pliku wydawało się, że wszystko się pousuwało, a było to też kilka koni trojańskich + program zakraplacz. Dziś skanuję i znowu znalazło mi trojany win32:Fraudo w trzech plikach. jestem początkujący, pierwszy raz obsługuję ten program więc przepraszam, że wysłałem nie to. Teraz już przygotowuję logi z OTL już mam. Gorzej jest z Gmer bo nie mogę dojść jaki proces uruchomić żeby log był właściwy.

OTL-http://www.wklej.org/id/128286/

Hijack http://www.wklej.org/id/128182/

Z GMER nie umiem korzystać :? - jak coś z waszą pomocą mogę zrobić


(Henio Mazurek) #7

W gmer klikasz tylko Szukaj, po skanie klikasz Kopiuj i wklejasz log. Opcji gmera nie zmieniaj.

W OTL wklej

Klikasz Run Fix.

Napisz gdzie to Avast znajduje lub wklej log z niego.


(Sienicka) #8

GMER-http://wklej.org/id/128457/


(Henio Mazurek) #9

Nic za bardzo tutaj nie widać. Zamieść log z Avasta. PPM na ikonę w trayu => Podgląd logu Avast => Eksportuj bieżącą listę.


(Sienicka) #10

avast-http://wklej.org/id/128480/


(Henio Mazurek) #11

Po zastosowaniu skryptu nic już nie powinno być wykrywane. W OTL klikasz CleanUp.

Wyłącz na chwilę przywracanie systemu - XP/Vista

Wykonaj pełny skan Malwarebytes Anti-Malware, jeśli coś znajdzie - usuń i wklej log.

Przeczyść dysk i rejestr CCleaner'em.

Podepnij pamięci przenośne i zastosuj FlashDisinfector


(Sienicka) #12

http://wklej.org/id/128573/ mbam log

Nie posiadam pamięci przenośnej, więc nie wiem czy mam to robić?


(Henio Mazurek) #13

To nie przeszkadza. Zastosuj FlashDisinfector.


(Sienicka) #14

Już wszystko zrobiłem, mam nadzieje że pomogło.Dzięki wszystkim za pomoc :smiley:


(Danielclub) #15

dodaję jeszcze loga z Avastu

2009-08-05 20:49:25 Daniel 3188 Sign of "Win32:Trojan-gen {Other}" has been found in "c:\windows\system32\cru629.dat" file.

2009-08-05 20:56:29 Daniel 920 Sign of "Win32:Trojan-gen {Other}" has been found in "c:\windows\system32\cru629.dat" file.

2009-08-05 21:04:28 Daniel 1108 Sign of "Win32:Cutwail [Trj]" has been found in "C:\Documents and Settings\Daniel Tkaczyk\Ustawienia lokalne\Temp\BN10.tmp[Embedded_I#3ee0][Embedded_Ix#14e8]" file.

2009-08-05 21:05:40 Daniel 1108 Sign of "Win32:Cutwail [Trj]" has been found in "C:\Documents and Settings\Daniel Tkaczyk\Ustawienia lokalne\Temp\BN12.tmp[Embedded_I#3ee0][Embedded_Ix#14e8]" file.

2009-08-05 21:05:40 Daniel 1108 Sign of "Win32:Cutwail [Trj]" has been found in "C:\Documents and Settings\Daniel Tkaczyk\Ustawienia lokalne\Temp\BN14.tmp[Embedded_I#3ee0][Embedded_Ix#14e8]" file.

2009-08-05 21:05:40 Daniel 1108 Sign of "Win32:Cutwail [Trj]" has been found in "C:\Documents and Settings\Daniel Tkaczyk\Ustawienia lokalne\Temp\BN16.tmp[Embedded_I#3ee0][Embedded_Ix#14e8]" file.

2009-08-05 22:04:32 Daniel 1108 Sign of "Win32:Trojan-gen {Other}" has been found in "C:\WINDOWS\cru629.dat" file.

2009-08-07 15:33:54 SYSTEM 1620 Sign of "Win32:FakeAlert-CA [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-07 15:54:16 SYSTEM 1620 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\Program Files\HomeAntivirus2010\HomeAntivirus2010.exe" file.

2009-08-07 15:54:31 SYSTEM 1620 Sign of "Win32:Cutwail [Trj]" has been found in "C:\DOCUME~1\DANIEL~1\USTAWI~1\Temp\BN6.tmp[Embedded_I#3ee0][Embedded_Ix#14e8]" file.

2009-08-07 15:55:15 SYSTEM 1620 Sign of "Win32:Cutwail [Trj]" has been found in "C:\DOCUME~1\DANIEL~1\USTAWI~1\Temp\BN8.tmp[Embedded_I#3ee0][Embedded_Ix#14e8]" file.

2009-08-07 15:59:39 SYSTEM 1620 Sign of "Win32:FakeAlert-CA [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-07 16:38:42 3256 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "c:\program files\homeantivirus2010\avengn.dll" file.

2009-08-07 16:39:44 3256 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "c:\program files\homeantivirus2010\homeantivirus2010.exe" file.

2009-08-07 16:39:58 3256 Sign of "Win32:Trojan-gen {Other}" has been found in "c:\windows\system32\cru629.dat" file.

2009-08-07 19:05:10 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\IMZ6AERS\Install[1].exe" file.

2009-08-07 19:13:50 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-07 19:13:55 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-07 20:08:39 SYSTEM 1628 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\IMZ6AERS\Install[1].exe" file.

2009-08-07 20:23:20 SYSTEM 1628 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-07 20:23:28 SYSTEM 1628 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 13:40:07 SYSTEM 1632 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\FMMGVSEU\Install[1].exe" file.

2009-08-08 13:40:18 SYSTEM 1632 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 13:40:22 SYSTEM 1632 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 17:11:22 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\FMMGVSEU\Install[2].exe" file.

2009-08-08 17:11:34 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 17:11:46 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\KQ0A5L4E\Install[1].exe" file.

2009-08-08 17:11:55 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 17:12:13 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\IMZ6AERS\Install[2].exe" file.

2009-08-08 17:12:24 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 17:12:40 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\N3S50PNF\Install[1].exe" file.

2009-08-08 17:12:47 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 17:13:03 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\FMMGVSEU\Install[3].exe" file.

2009-08-08 17:13:13 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 17:13:32 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\KQ0A5L4E\Install[2].exe" file.

2009-08-08 17:13:44 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 17:16:15 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 17:16:38 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 17:16:43 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 17:16:50 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 17:16:55 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 17:17:02 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 20:39:24 Daniel 1632 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\Program Files\PC_Antispyware2010\PC_Antispyware2010.exe" file.

2009-08-08 20:41:08 Daniel 1632 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\Program Files\PC_Antispyware2010\Uninstall.exe" file.

2009-08-08 20:41:49 Daniel 1632 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\IMZ6AERS\Install[1].exe" file.

2009-08-08 20:41:59 Daniel 1632 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 20:42:20 Daniel 1632 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\N3S50PNF\Install[1].exe" file.

2009-08-08 20:42:28 Daniel 1632 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 20:42:47 Daniel 1632 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\FMMGVSEU\Install[1].exe" file.

2009-08-08 20:42:55 Daniel 1632 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 20:43:09 Daniel 1632 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\KQ0A5L4E\Install[1].exe" file.

2009-08-08 20:43:16 Daniel 1632 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 20:43:40 Daniel 1632 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\IMZ6AERS\Install[2].exe" file.

2009-08-08 20:43:48 Daniel 1632 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 20:44:06 Daniel 1632 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\N3S50PNF\Install[2].exe" file.

2009-08-08 20:44:13 Daniel 1632 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 20:46:41 Daniel 1632 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 20:46:53 Daniel 1632 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 20:47:00 Daniel 1632 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 20:47:05 Daniel 1632 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 20:47:08 Daniel 1632 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 20:47:12 Daniel 1632 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 21:37:19 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\FMMGVSEU\Install[1].exe" file.

2009-08-08 21:37:55 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 21:38:08 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\KQ0A5L4E\Install[1].exe" file.

2009-08-08 21:38:15 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 21:38:27 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\IMZ6AERS\Install[1].exe" file.

2009-08-08 21:38:33 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 21:38:48 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\N3S50PNF\Install[1].exe" file.

2009-08-08 21:38:54 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 21:39:07 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\FMMGVSEU\Install[2].exe" file.

2009-08-08 21:39:13 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.

2009-08-08 21:39:25 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\KQ0A5L4E\Install[2].exe" file.

2009-08-08 21:39:32 SYSTEM 1636 Sign of "Win32:Fraudo [Trj]" has been found in "C:\WINDOWS\system32\wisdstr.exe" file.


(deFco247) #16

Czytaj mój poprzedni post. :roll: Pomożemy Ci, jeśli założysz własny wątek. faq.php#f20


(Danielclub) #17

ok, już założyłem nowy wątek :slight_smile: