Problem z uzyciem procesora


(Firepdg) #1

uzycie procesora skacze do 100 % przy otwieraniu przegladarki, przesuwania okna po prostu przy prawie wszystkim.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:06:05, on 2007-08-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_13\bin\jusched.exe

C:\PAPRPORT\FBDirect.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\bdmcon.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\bdagent.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile4\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\program files\steam\steam.exe

C:\Program Files\ViOrb\ViOrb.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

C:\Program Files\Intuwave\Shared\mRouterRuntime\mRouterConfig.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Intuwave\Shared\mRouterRuntime\mRouterRuntime.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\vsserv.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program Files\Teamspeak2_RC2\TeamSpeak.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Widget Engine\YahooWidgetEngine.exe

C:\PROGRA~1\Symbian\Shared\SYMBIA~1\SYMBIA~1.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\PROGRA~1\Symbian\Shared\SYMBIA~1\SCBAL.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\PROGRA~1\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

D:\FxSasser.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\rapGra\USTAWI~1\Temp\Rar$EX01.422\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/ ... ch/ie.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/ ... .yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/ ... .yahoo.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] d:\gamma.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [steam] "c:\program files\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU..\Run: [styler] C:\Program Files\Styler\Styler.exe

O4 - HKCU..\Run: [ViOrb] C:\Program Files\ViOrb\ViOrb.exe

O4 - HKCU..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe

O4 - HKCU..\Run: [Vista Sidebar] C:\Program Files\Vista Sidebar\sidebar.exe

O4 - HKCU..\Run: [ViStart] C:\Program Files\ViStart\ViStart.exe

O4 - HKCU..\Run: [VisualTooltip] C:\Program Files\VisualTooltip\VisualToolTip.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [mRouterConfig] "C:\Program Files\Intuwave\Shared\mRouterRuntime\mRouterConfig.exe"

O4 - Startup: Registration .LNK = C:\Games\Ubisoft\Blazing Angels Squadrons of WWII\RegistrationReminder.exe

O4 - Startup: Yahoo! Widget Engine.lnk = C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Widget Engine\YahooWidgetEngine.exe

O4 - Global Startup: AGC.lnk = C:\Program Files\AGC\agc.exe

O8 - Extra context menu item: + Offline &Explorer: Download the link - file://C:\Program Files\Offline Explorer\Add_UrlO.htm

O8 - Extra context menu item: + Offline E&xplorer: Download the current page - file://C:\Program Files\Offline Explorer\Add_AllO.htm

O8 - Extra context menu item: Add to &Teleport - C:\Program Files\Teleport Pro\teleport.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_13\bin\npjpi142_13.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_13\bin\npjpi142_13.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://download.macromedia.com/pub/sho ... wflash.cab

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

O23 - Service: RadClock - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\RadClock.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

dziekuje z gory za kazda chwile spedzona przed tym kodem


(jessica) #2

Log jest czysty.

Najprawdopodobniej Twoje problemy nie mają nic wspólnego z wirusami, ale możesz dać jeszcze log z ComboFix (na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.

jessi


(Lost World) #3

Zbędniki w Autostracie

Optymalizacja XP : http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580

Podstawy optymalizacji systemu windows xp :

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... ymalizacja


Czyszczenie rejestru:

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

RegSeeker + Opis


(Firepdg) #4

z rady optymilizacji skorzystam i dziekuje

tak, raczej moj problem nie jest zwiazany z wirusami. mam 2 antywirusy i regularnie skanuje komputer,ale moj procesor to juz staruszek ma 4-5 lat pozostaje mi tylko jego wymiana?


(Lost World) #5

Mój ma też coś około tego , i chodzi jak rakieta. :slight_smile: [Odpukać]

A co do antywirusa , proponuje zostawić jednego.Nie zalecane jest mieć 2 antywirusów.

Zobacz te linki z optymalizacją itd , sam się do nich stosuje i na prawdę są efekty.(A tobie się może przydać to szczególnie , bo widzę , że używasz(dla mnie) nic nie znaczących dodatków do systemu)

Pozdr.