Problem z Virtualboxem - Fedora

Witam,

po próbie uruchomienia dowolnego OS pod VB, pojawia się informacja o błędzie, a następnie takie coś:

Kernel driver not installed (rc=-1908)

The VirtualBox Linux kernel driver (vboxdrv) is probably not loaded.You may not have kernel driver installed for kernel that is runnig, if so you may do as root: yum install kmod-VirtualBox-$(uname -r) kmod-VirtualBox

On *not* stable versions of Fedora you need use akmods (because we don’t have pre-built kmods) or for custom kernels, you may do instead as root: yum install akmod-VirtualBox kernel-devel-$(uname -r); akmodsIf you installed VirtualBox packages and don’t want reboot the system, you may need load the kernel driver, doing as root: systemctl restart systemd-modules-load.service

 

where: suplibOsInit what: 3 VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED (-1908) - The support driver is not installed. On linux, open returned ENOENT.

 

Ani komenda "sudo yum install kmod-VirtualBox-$(uname -r) kmod-VirtualBox" (wynik: 

_Nie ma pakietu kmod-VirtualBox-4.3.5-300.fc23.x86_64.

 _

Spróbuj tego: http://wiki.fedora.pl/wiki/VirtualBox

 

 

 

jaką masz wersje VB bo ten komuniakt

wyraźnie mówi że do VB w wersji 5 wszystko jest

A może wystarczy po prostu

sudo modprobe vboxdrv