Problem z virusem html.Prosze o sprawdzenie loga i pomoc


(Bahu0) #1

Witam wszystkich.Mam niedawno problem z takim czymś HTML/Infected.WebPage.Gen.Mam zainstalowanego antyvirusa Avira i on wariuje znajdując tysiące zainfekowanych plików.Oto mój log zrobiony programem HijackThis.Proszę o pomoc z tym dziadostwem.Z góry dziękuję.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:41:03, on 2009-08-05

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Programy\Avira\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

D:\Programy\A squared\a-squared Free\a2service.exe

D:\Programy\Java\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Start.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

D:\Programy\Avira\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

D:\Programy\Power dvd\PowerDVD9\PDVD9Serv.exe

C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Programy\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

D:\Programy\Cursor fx\Stardock\CursorFX\CursorFX.exe

D:\Programy\Cymes deskop\Zmieniacz.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\Programy\ObjectDock\ObjectDock.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

D:\Programy\Avira\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

D:\Programy\Bit comet\BitComet\BitComet.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Programy\Fire fox\firefox.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Programy\Winamp\winamp.exe

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Programy\Gadu gadu\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Programy\Gadu gadu\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

c:\program files\winamp toolbar\WinampTbServer.exe

D:\Programy\Hi jacks\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Start.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\Programy\Bit comet\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.3.2.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - D:\Programy\Java\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - D:\Programy\Java\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\Bahu\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu_userdata\ggbho.1.dll

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [amd_dc_opt] "C:\Program Files\AMD\amd_dc_opt\amd_dc_opt.exe"

O4 - HKLM..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM..\Run: [avgnt] "D:\Programy\Avira\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl9] "D:\Programy\Power dvd\PowerDVD9\PDVD9Serv.exe"

O4 - HKLM..\Run: [PDVD9LanguageShortcut] "D:\Programy\Power dvd\PowerDVD9\Language\Language.exe"

O4 - HKLM..\Run: [bDRegion] C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe

O4 - HKLM..\Run: [reader_s] C:\WINDOWS\System32\reader_s.exe

O4 - HKLM..\Run: [Regedit32] C:\WINDOWS\system32\regedit.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "D:\Programy\Gadu gadu\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Lite] "D:\Programy\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU..\Run: [CursorFX] "D:\Programy\Cursor fx\Stardock\CursorFX\CursorFX.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Zmieniacz] "D:\Programy\Cymes deskop\Zmieniacz.exe" /m

O4 - HKCU..\Run: [Odkurzacz-MCD] D:\Programy\Odkurzacz\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = D:\Programy\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie VIdeo za pomocą BitComet - res://D:\Programy\Bit comet\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko za pomocą BitComet - res://D:\Programy\Bit comet\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz za pomocą BitComet - res://D:\Programy\Bit comet\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://D:\Programy\Bit comet\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.3.2.dll/206 (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftup ... 8277303671

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{F54802B3-A797-4B0D-BC43-CFE6D7F6D1B5}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - D:\Programy\A squared\a-squared Free\a2service.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - D:\Programy\Avira\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - D:\Programy\Avira\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate1c9b0b3b9d9e30e) (gupdate1c9b0b3b9d9e30e) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - D:\Programy\Java\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe (file missing)

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: TuneUp Program Statistics Service (TuneUp.ProgramStatisticsSvc) - TuneUp Software - C:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe

--

End of file - 10814 bytes


(deFco247) #2

Logi wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.

Tutaj urzęduje Virut.

Instrukcja usuwania w linku pod moim profilem -> Bezpieczeństwo -> Poradniki -> Usuwanie Virut'a


(Bahu0) #3

Inaczej niż w tym poradniku się nie poradzi?


(deFco247) #4

Nie. :frowning:

Tą infekcję trzeba w ten sposób zwalczać.


(Bahu0) #5

I z tego co wychodzi format dysku nie pomoże?I co z tym html-em?


(deFco247) #6

Jeśli format, to wszystkich dysków i partycji bez wyjątku.

Inaczej zmarnujesz tylko czas i nerwy.

http://www.searchengines.pl/Infekcja-hi ... 24457.html


(Bahu0) #7

Ale chyba źle zrozumiałeś.Chodzi o tego virusa który robi taki motłoch że antyvirus wykrywa wszystki pliki z rozwinięciem html jako zainfekowane.Na dysku twardym.


(deFco247) #8

To może być również sprawka Viruta, bo on potrafi ściągać inne infekcje na komputer.