Problem z Vista Transformation Pack

otoż mam taki problem zainstalowałem Vista Transformation Pack i wszystko jest w porządku lecz gdy włączę jakąkolwiek grę pogram chwile i wyjdę z niej ikony na pulpicie mi się rozciągają zmniejszają są niewyraźne ikony z paskja szybkiego uruchamiania znikają po najechaniu na nie kursorem nie pomaga odswieżanie ekranu (właściwości-odśwież) wszystko dziła normalnie tylko te ikony prosze o pomoc

Złączono Posta : 23.07.2006 (Nie) 20:47

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:48:17, on 2006-07-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

D:\Programy\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe

D:\programy\Definicje PWN\Bin\Starter.exe

C:\Program Files\Glass2k\Glass2k.exe

C:\Program Files\LClock\LClock.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe

D:\Programy\RivaTuner\RivaTuner.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Programy\Firefox\firefox.exe

D:\Programy\Hasła\hasla.exe

D:\Programy\TC PowerPack\totalcmd.exe

C:\DOCUME~1\Admin\USTAWI~1\Temp_tc\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://runonce.msn.com/?v=msgrv75

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://securityresponse.symantec.com/av … x_homepage

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\svchost32.exe,C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\RECYCLER\services.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Implements TweakBHO - {7DAAC7DE-9EF0-4FF0-BFA5-AFF3E899054C} - D:\Programy\TweakMASTER\TweakBHO.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - (no file)

O4 - HKLM…\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools] “D:\Programy\DAEMON Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [ccApp] “C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [DemonStarter] d:\programy\Definicje PWN\Bin\Starter.exe

O4 - HKLM…\Run: [RivaTunerStartupDaemon] “D:\Programy\RivaTuner\RivaTuner.exe” /S

O4 - HKLM…\Run: [tguard] D:\Programy\Beniamin\tguard.exe

O4 - HKLM…\Run: [Glass2k] C:\Program Files\Glass2k\Glass2k.exe

O4 - HKLM…\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe

O4 - HKLM…\Run: [Google Desktop Search] “C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe” /startup

O4 - HKCU…\Run: [sTYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU…\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_5 -reboot 1

O4 - Startup: RivaTuner.lnk = D:\Programy\RivaTuner\RivaTuner.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz stronę WEB z Free Download Manager - file://D:\Programy\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko z Free Download Manager - file://D:\Programy\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z Free Download Manager - file://D:\Programy\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczenie z Free Download Manager - file://D:\Programy\Free Download Manager\dlselected.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - D:\Programy\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - D:\Programy\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{88F83177-6431-45CD-9B63-9CCB1C16DC2B}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\system32\NavLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

Bardzo częsta przypadłość VTP.

Pomaga reset kompa. :wink:

ale ja nie chce wlasnei restartowac kompa za kazdym razem nie mozna tego w inny sposob zrobic??

Może restarty procesu explorer.exe ?

CTRL + ALT + Del

Zaznacz proces explorer.exe i kilknij zakończ proces.

Potem plik -> Nowe zadanie(uruchom) i wpisujesz explorer.exe.

W takim razie spróbuj przeinstalować wygląd.

ok thx za rady bede probowal

Złączono Posta : 23.07.2006 (Nie) 21:12

podziałało to z restartem procesu explorer.exe thx za pomoc

jak macie inne rozwiazania to podavajcie

Mateo_89

innego rozwiazanie chyba nie ma :), ewentualnie trzeba utworzyc plik, za pomoca którego bedzie nastepował restart procesu explorer.exe, ale ja niestety nie pmaietam jak to sie robi :frowning: :mrgreen: :stuck_out_tongue:

wie może ktos jak to zrobić jak utworzyc taki plik może ma ktoś kody z góry thx

Może o to wam chodzi:

http://www.pcworld.pl/artykuly/31470.html

o thx aju o to mi chodziło

Złączono Posta : 24.07.2006 (Pon) 18:42

tylko pytanie skad moge sciagnac plik KILL.EXE

Złączono Posta : 26.07.2006 (Sro) 21:03

Gdzie moge dostac program KILL.EXE i jeszcze DELMRU.HTA po angielsku bo mam ale po niemiecku??