Problem z wejsciem na dysk


(Kuki20) #1

Czesc. Pewnie to juz nie pierwszy taki problem ktory rozwiazujecie. Ale klopot jest taki iz Combofix nie chce sie uruchomic wyskakuje komunikat ze brak pliku c:\windows\system32\kmd.exe. Ale mam log z hijackjthis oto on:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:39:24, on 2008-02-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\HPQ\IAM\bin\asghost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Programy\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

c:\programy\catia\intel_a\code\bin\CATSysDemon.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\PROGRA~1\HPQ\Shared\HPQTOA~1.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Mariusz Kuczko\Pulpit\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.kurnik.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hp.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O2 - BHO: HP Credential Manager for ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - C:\Program Files\HPQ\IAM\Bin\ItIeAddIN.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [PTHOSTTR] C:\Program Files\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

O4 - HKLM..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

O4 - HKLM..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe C:\PROGRA~1\HPQ\IAM\Bin\AsTsVcc.dll,RegisterModule

O4 - HKLM..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\Sminst\Recguard.exe

O4 - HKLM..\Run: [Reminder] C:\WINDOWS\Creator\Remind_XP.exe

O4 - HKLM..\Run: [scheduler] C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM..\Run: [kav] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Wyślij do interfejsu &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: OneCard - C:\Program Files\HPQ\IAM\Bin\AsWlnPkg.dll

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

O23 - Service: Backbone Service (BBDemon) - Dassault Systemes - c:\programy\catia\intel_a\code\bin\CATSysDemon.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: PC Angel (PCA) - SoftThinks - C:\WINDOWS\SMINST\PCAngel.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

--

End of file - 8643 bytes

Prosze o szybka pomoc


(Gutek) #2

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

Na forum używamy polskich znaczków (ę, ą, ś, ż, ź, ć, ń, ł, ó).

W HJT nic nie widać

Daj log z ComboFix


(Kuki20) #3

No wlasnie w tym rzecz ze gdy wlaczam COMBOFIXa to wyskakuje mi okienko

System windows nie może odnaleźć pliku C:\Windows\system32\kmd.exe. Upewnij się że wpisana nazwa jest poprawna i spróbuj ponownie.


(Gutek) #4

W takim układzie - Daj log z Deckard's System Scanner


(Kuki20) #5

Oto log z Deckad's System Scanner

http://wklej.org/id/1a46a7a1f6


(Gutek) #6

Pobierz The Avenger. Wypakuj => uruchom => zaznacz opcję Input script manually => kliknij w taką lupkę => w okienku, które się otworzy wklej:

kliknij klawisz Done => teraz kliknij na zielone światełko => powinna pojawić się pewna informacja i kliknij OK (teraz restart).


(Kuki20) #7

po restarcie wyskoczylo mi okienko pliku notatnika avenger.txt z trescia

//////////////////////////////////////////

Avenger Pre-Processor log

//////////////////////////////////////////

Syntax error in line --- does not appear to be a valid registry path. Line will be ignored.

Error code: 0

Line: HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2

//////////////////////////////////////////

Logfile of The Avenger version 1, by Swandog46

Running from registry key:

\Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Services\udxdyvol

*******************

Script file located at: \??\C:\WINDOWS\system32\datoexvm.txt

Script file opened successfully.

Script file read successfully

Backups directory opened successfully at C:\Avenger

*******************

Beginning to process script file:

File C:\WINDOWS\system32\amvo1.dll deleted successfully.

Could not open file H:\xo8wr9.exe for deletion

Deletion of file H:\xo8wr9.exe failed!

Could not process line:

H:\xo8wr9.exe

Status: 0xc000003a

Could not open file H:\2ifetri.cmd for deletion

Deletion of file H:\2ifetri.cmd failed!

Could not process line:

H:\2ifetri.cmd

Status: 0xc000003a

Completed script processing.

*******************

Finished! Terminate.

Na dyski dalej nie mogę wejść cały czas wyskakuje mi okienko Jakim programem mam otworzyć ów dyski


(Gutek) #8

Daj nowy log z Deckard's System Scanner


(Kuki20) #9

Nowy log z Deckard's System Scanner

http://www.wklej.org/id/cc7775b098


(Gutek) #10

Masz zainfekowanego pendriva

Użyj http://www.softpedia.com/get/Security/S ... Tool.shtml


(Kuki20) #11

Hej Pendrive'a mam już czystego problem jest caly czas z wejsciem na dyski. Kiedy probuje wejsc pojawia mi sie okineko ktorego programu mam uzyc do otwarcia nie ma wsrod nich exploere.exe. Podaje niżej najnowszy log z DSS.

http://www.wklej.org/id/f1ca26262d

Dzieki za ponowne rozpatrzenie mojego problemu


(Leon$) #12

Usuń w trybie awaryjnym

C:\Start_.cmd

C:\327882R2FWJFW

otwórz notatnik i wklej

Windows Registry Editor Version 5.00


[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2]

zapisz jako plik.reg >> wszystkie pliki >> scal z rejestrem >> restart

b57f17008275c957m.jpg

powstanie plik o takiej ikonie

062aec4c9b51c033m.jpg

w który dwa razy klikniesz potwierdzisz chęć dodania do rejestru potem restart

:slight_smile:


(Kuki20) #13

Wszystko jest okey DZIEKI WIELKIE ZA POMOC zamieszczam jeszcze loga z DSS jakby ktos mogl sprawdzic czy oby na pewno wszystko okey :slight_smile:

http://wklej.org/id/3a6cf63be7


(Leon$) #14

Log czysty

pozostaje optymalizacja autostartu http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/index.php?topic=116.0

to są twoje aplikacje uruchamiane wraz z systemem

# O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

# O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] C:\Program Files\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start

# O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

# O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

# O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

# O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe C:\PROGRA~1\HPQ\IAM\Bin\AsTsVcc.dll,RegisterModule

# O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

# O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

# O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\Sminst\Recguard.exe

# O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] C:\WINDOWS\Creator\Remind_XP.exe

# O4 - HKLM\..\Run: [Scheduler] C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe

# O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

# O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

# O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

# O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

# O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

# O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

# O4 - HKLM\..\Run: [kav] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"

# O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

# O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

# O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

# O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

# O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

# O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

# O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

# O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

# O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

# O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = Kalendarz XP\Kalendarz.exe

Przejrzyj i powyłączaj nie które

:slight_smile:


(Totek01) #15

Witam. Mam prośbę czy mogę wkleić loga z combofixa mam ten sam problem co w temacie?


(Darek Bartloszewski) #16

Gutek nie przeoczyśeś czegoś ?:slight_smile:

Wklej do notatnika :

File::

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe)

– podobnie jak na tym obrazku --> 88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie "1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox ****.

Wtedy bedzie juz wszystko


(Leon$) #17

(Orzechjuve0) #18

Zależy czy to lsass.exe czy Isass.exe ale tu wyraźnie widać że to jest l jak leon.