Problem z wgraniem bazy


(Biuro) #1
Błąd


zapytanie SQL:


CREATE TABLE phpbb_config(

config_name varchar( 255 ) NOT NULL ,

config_value text NOT NULL ,

PRIMARY KEY ( config_name ) ,

KEY config_name( config_name, config_value )

);


MySQL zwrócił komunikat: Dokumentacja

#1170 - BLOB/TEXT column 'config_value' used in key specification without a key length

taki błąd tym razem .. jak naprawić ? dodam że te 19 tabel się wgrało poprawnie


(inż. Piniol) #2

Poczytaj o polach typu text/blob -> http://www.mydigitallife.info/2007/07/0 … ey-length/


(Biuro) #3

poczytałem, i nadal nie wiem