Problem z widocznością komputerów w sieci - Windows 10


(michal85) #1

Cześć.

Mam następujący problem pod Widnows 10. Nadmienię na początku, że w omawianej sieci pracują praktycznie same komputery z Windows 10, wcześniej po rozwinięciu zakładki “SIEĆ” (w starszych systemach z rodziny Windows nazywało się to otoczenie sieciowe) w eksploratorze Windows widoczne były komputery oraz zasoby przez nie udostępniane. Aktualnie żaden z komputerów nie widzi w zakładce “SIEĆ” ani siebie samego ani innych komputerów. Pingi przechodzą bez problemów zarówno po nazwie jak i po adresie IP. Również otwarcie udostępnionych folderów przez wciśnięcie klawisza Windows + R i wpisanie ścieżki z palca działa jak należy.
Wcześniej problem nie występował, a w konfiguracji sieci nic się nie zmieniło w tym okresie. Obserwowałem jednak jak w ciągu około 2 tygodni problem narastał na kolejnych maszynach aż aktualnie objął całą sieć.
Komputery pracują w domenie. W zaawansowanych opcjach udostępniania włączenone jest odnajdowanie sieci oraz udostępnianie plików i drukarek. Adresy IP ustawione są na stałe, po zmianie ze stałego adresu IP wpisywanego ręcznie na “Uzyskaj adres automatycznie” czyli z DHCP komputer staje się widoczny w sieci. Wcześniej brałem też pod uwagę, że problemem może być ESET ale po odinstalowaniu pakietu problem nadal istnieje w niezmienionej formie. Firewall Windows również został wyłączony.
Ma ktoś jeszcze jakiś interesujący pomysł?


(Veers) #2

Tak - jeden - sprawdź czy kontroler domeny jest jednocześnie master browserem.
Jeśli tak - to w następnej kolejności sprawdź czy usługa przeglądarki komputerów jest uruchomiona, i dodatkowo - utwórz w rejestrze kontrolera domeny wpis:

Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE
Key: SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser\Parameters
Type: REG_SZ
Name: IsDomainMaster
Value: True

Oczywiście - przy założeniu że kontrolerem domeny jest Windows Server.