Problem z Wiedźminem


(gumiok) #1

Zainstalowałem sobie Wiedźmina i przeszedłem bez problemów Kaer Morhen ale w I akcie w karczmie zaczęło wywalać do pulpitu z błędem…

Podpis problemu:
Nazwa zdarzenia problemu: BEX
Nazwa aplikacji: witcher.EXE
Wersja aplikacji: 1.5.0.1304
Sygnatura czasowa aplikacji: 4910475c
Nazwa modułu z błędem: MSVCR80.dll
Wersja modułu z błędem: 8.0.50727.4940
Sygnatura czasowa modułu z błędem: 4ca2b271
Przesunięcie wyjątku: 000355cf
Kod wyjątku: c000000d
Dane wyjątku: 00000000
Wersja systemu operacyjnego: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Identyfikator ustawień regionalnych: 1045
Dodatkowe informacje 1: 7acc
Dodatkowe informacje 2: 7acc1f959548c99a2dc475f871bcde83
Dodatkowe informacje 3: 0600
Dodatkowe informacje 4: 060023bee0e4f98f1757f2d877682859

Co zrobić? Próbowałem dać tryb zgodności z XP i uruchamiać jako administrator, przez dodaj i usuń programy odświeżać net framework 4.5 ale nic to nie dało…