Problem z winampem

od czasu do czasu nie wiadomo skąd włącza mi sie radio jak mam wyłączonego winampa i wszytko inne, nie wiadomo skąd jakieś angielskie albo amerykańskie jak mam włączonego neta muszę wtedy zrobić reset kompa i na dodatek ostatnio strasznie zamula

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:37:07, on 2007-08-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchosts.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe

E:\Programy\BearShare\BearShare.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Common Files\{401CA3B3-0514-1045-0807-031213200030}\Update.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\Setup\svchost.exe

C:\Program Files\WinPop\winpop.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\sistray.exe

C:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.6\uni_spiker-2.6.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

E:\Programy\aqq\Wapster\AQQ\AQQ.exe

E:\Programy\Winamp nowy\winamp.exe

E:\Programy\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\Documents and Settings\Admin\Pulpit\Nowy folder\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent

O4 - HKLM\..\Run: [CnxDslTaskBar] "C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe" "ZTE Corporation\ZXDSL852"

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "E:\Programy\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [{401CA3B3-0514-1045-0807-031213200030}] "C:\Program Files\Common Files\{401CA3B3-0514-1045-0807-031213200030}\Update.exe" mc-110-12-0000137

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [svchost] C:\Program Files\Internet Explorer\Setup\svchost.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\Programy\Winamp nowy\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WinPop] C:\Program Files\WinPop\winpop.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = C:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.6\uni_spiker-2.6.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Utility Tray.lnk = C:\WINDOWS\system32\sistray.exe

O8 - Extra context menu item: Subskrybuj w RssSpeed - file://C:\Program Files\RssSpeed\add_feed.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FD86BA55-117E-40C1-8FC3-E2ED03BD2616}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\

O23 - Service: COM+ Messages - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchosts.exe" -e mc-110-12-0000137 (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

>>Start >>> Uruchom >>> wybierz (lub wpisz) cmd >> zastosować te komendy (po każdej wciśnij “ENTER”):

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Daj log z ComboFix (na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.

Zobaczymy, czy ComboFix samoczynnie usunie pliki z tych wpisów, czy też trzeba będzie je usuwać w inny sposób.

EDIT:

Ponieważ już wiem, że strona ComboFixa ma dzisiaj jakieś kłopoty., a więc musisz czekać, aż się odblokuje.

W międzyczasie użyj SDFix

Da się go użyć tylko w Trybie Awaryjnym!

Daj z niego Raport.txt znajdujący się w jego folderze.

Jeśli nie masz jakiegoś narzędzia usuwającego, to ściągnij OTMoveIt

Do pola Paste List of Files/Folders to be Moved wklej poniższe ścieżki:

Następnie wciśnij przycisk MoveIt!

Pojawi się komunikat, że jest potrzebny restart do usunięcia podanych plików/folderów- wciśnij Yes.

Po restarcie usuń ręcznie folder C:** _OTMoveIt** (Prawoklik >>> Usuń >>> Opróżnij Kosz).

jessi