Problem z windows 8 - "Przygotowywanie automatycznej naprawy" ; Czarny ekran z kursorem


(Dramin204) #1

Witam


(Agatonster) #2

Dramin204

Proszę zapoznać się z tematem i poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj, umieszczonego w prawym dolnym rogu swojego posta, następnie opcji Użyj pełnego edytora, znajdującej się pod edytowanym postem.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało przeniesieniem tematu do Kosza.