Problem z Windows Update i DISM


(sebool12) #1

Witam

Od jakiegoś czasu męczę się z naprawą aktualizacji na jednym komputerze z Windows 8.1 Pro.
Z nie wiadomych mi przyczyn komputer ten nie chce zainstalować 7 aktualizacji - błąd 80073712
Są to: KB4022717, KB4038793, KB40338792, KB4038774, KB3138602, KB317614, KB3184143

Próba naprawy tego stanu rzeczy poprzez >DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth kończy się Error: 0x800f081f

Użycie DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup daje
Error: 14098

Magazyn składników jest uszkodzony.

W pliku dism.log znalazłem uszkodzone pakiety i jest z nimi pewień problem. Większość tych katalogów w ogóle nie istnieje :expressionless:

Checking System Update Readiness.

§ CSI Manifest Corrupt amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16660_none_5cf92f4ae5e64e6a
§ CSI Manifest Corrupt amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17090_none_5cd89d5ae5feccf4
§ CSI Manifest Corrupt wow64_microsoft-windows-twinui_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17034_none_6ef0752fc1908888
§ CSI Manifest Corrupt wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16660_none_674dd99d1a471065
§ CSI Manifest Corrupt amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16521_none_16ed176d053361fe
§ CSI Manifest Corrupt wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16521_none_2141c1bf399423f9
§ CSI Manifest Corrupt amd64_microsoft-windows-twinui_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17093_none_6459eb0b8d6154dc
§ CSI Manifest Corrupt wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17090_none_672d47ad1a5f8eef
§ CSI Manifest Corrupt amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17083_none_5ce66e24e5f3fd08
§ CSI Manifest Corrupt amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16663_none_16e61b190538168d
§ CSI Manifest Corrupt wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16663_none_213ac56b3998d888
§ CSI Manifest Corrupt wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17083_none_673b18771a54bf03
§ CSI Manifest Corrupt amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16659_none_16e4921f053996fc
§ CSI Manifest Corrupt wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16659_none_21393c71399a58f7
§ CSI Manifest Corrupt amd64_microsoft-windows-twinui_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17034_none_649bcadd8d2fc68d
§ CSI Manifest Corrupt wow64_microsoft-windows-twinui_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17093_none_6eae955dc1c216d7
§ CSI Manifest Corrupt amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_16f8d0db052a7905
§ CSI Manifest Corrupt wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_214d7b2d398b3b00

Jakieś pomysły jak naprawić ten stan?


(krystian3w) #2
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:X:\Sources\install.wim:1 /limitaccess

Pod “X” litera płyty DVD, pendrive lub podpiętego obrazu ISO z Windows 8.1

https://www.microsoft.com/en-in/software-download/windows8ISO


SFC odpalone z trybu naprawy komputera:

sfc /scannow /offbootdir=x:\ /offwindir=x:\windows

Pod “x” wpisz swoją literę dysku (partycji)


(sebool12) #3

C:\Users\Administrator>Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:e:
\Sources\install.wim:1 /limitaccess

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.3.9600.17031

Image Version: 6.3.9600.17031

[==========================100.0%==========================]

Error: 0x800f081f

The source files could not be found.
Use the “Source” option to specify the location of the files that are required t
o restore the feature. For more information on specifying a source location, see
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.

The DISM log file can be found at C:\Windows\Logs\DISM\dism.log


(wielkipiec) #4

Może DISM 9600 ma nieco inną składnię. Potwierdź najpierw w helpie, czy /source masz poprawne i czy nie musisz przypadkiem użyć /image

Z innej beczki: działa ci IE 11?


(sebool12) #5

C:\Users\Administrator>dism /?

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.3.9600.17031

DISM.exe [dism_options] {Imaging_command} [<Imaging_arguments>]
DISM.exe {/Image:<path_to_offline_image> | /Online} [dism_options]
{servicing_command} [<servicing_arguments>]

DESCRIPTION:

DISM enumerates, installs, uninstalls, configures, and updates features
and packages in Windows images. The commands that are available depend
on the image being serviced and whether the image is offline or running.

GENERIC IMAGING COMMANDS:

/Get-MountedImageInfo - Displays information about mounted WIM and VHD
images.
/Get-ImageInfo - Displays information about images in a WIM or VHD
file.
/Commit-Image - Saves changes to a mounted WIM or VHD image.
/Unmount-Image - Unmounts a mounted WIM or VHD image.
/Mount-Image - Mounts an image from a WIM or VHD file.
/Remount-Image - Recovers an orphaned image mount directory.
/Cleanup-Mountpoints - Deletes resources associated with corrupted
mounted images.
WIM COMMANDS:

/Capture-CustomImage - Captures customizations into a delta WIM file on a
WIMBoot system. Captured directories include all
subfolders and data.
/Get-WIMBootEntry - Displays WIMBoot configuration entries for the speci
fied disk volume.
/Update-WIMBootEntry - Updates WIMBoot configuration entry for the specifie
d disk volume.
/List-Image - Displays a list of the files and folders in a
specified image.
/Delete-Image - Deletes the specified volume image from a WIM file
that has multiple volume images.
/Split-Image - Splits an existing .wim file into multiple
read-only split WIM (SWM) files.
/Export-Image - Exports a copy of the specified image to another
file.
/Append-Image - Adds another image to a WIM file.
/Capture-Image - Captures an image of a drive into a new WIM file.
Captured directories include all subfolders and
data.
/Apply-Image - Applies an image.
/Get-MountedWimInfo - Displays information about mounted WIM images.
/Get-WimInfo - Displays information about images in a WIM file.
/Commit-Wim - Saves changes to a mounted WIM image.
/Unmount-Wim - Unmounts a mounted WIM image.
/Mount-Wim - Mounts an image from a WIM file.
/Remount-Wim - Recovers an orphaned WIM mount directory.
/Cleanup-Wim - Deletes resources associated with mounted WIM
images that are corrupted.

IMAGE SPECIFICATIONS:

/Online - Targets the running operating system.
/Image - Specifies the path to the root directory of an
offline Windows image.

DISM OPTIONS:

/English - Displays command line output in English.
/Format - Specifies the report output format.
/WinDir - Specifies the path to the Windows directory.
/SysDriveDir - Specifies the path to the system-loader file named
BootMgr.
/LogPath - Specifies the logfile path.
/LogLevel - Specifies the output level shown in the log (1-4).
/NoRestart - Suppresses automatic reboots and reboot prompts.
/Quiet - Suppresses all output except for error messages.
/ScratchDir - Specifies the path to a scratch directory.

For more information about these DISM options and their arguments, specify an
option immediately before /?.

Examples:
DISM.exe /Mount-Wim /?
DISM.exe /ScratchDir /?
DISM.exe /Image:C:\test\offline /?
DISM.exe /Online /?

C:\Users\Administrator>

Nie ogarniam tej składni :expressionless:

IE11 działa normalnie


(krystian3w) #6

https://www.wintips.org/fix-dism-source-files-could-not-be-found-windows-10-8/#method-3


(sebool12) #7

Image Version: 6.3.9600.17031

[==========================100.0%==========================]
The component store is repairable.
The operation completed successfully.

C:\Users\Administrator>DISM /Online /Cleanup-Image /restoreHeal

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.3.9600.17031

Image Version: 6.3.9600.17031

[==========================100.0%==========================]

Error: 0x800f0907

DISM failed. No operation was performed.
For more information, review the log file.

The DISM log file can be found at C:\Windows\Logs\DISM\dism.log

C:\Users\Administrator>


(wielkipiec) #8

For more information, review the log file.

Take a hint :wink:


(sebool12) #9

2017-10-03 11:01:47, Info DISM PID=2408 TID=4592 Scratch directory set to ‘C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp’. - CDISMManager::put_ScratchDir
2017-10-03 11:01:47, Info DISM PID=2408 TID=4592 DismCore.dll version: 6.3.9600.17031 - CDISMManager::FinalConstruct
2017-10-03 11:01:47, Info DISM PID=2408 TID=4592 Successfully loaded the ImageSession at “C:\Windows\System32\Dism” - CDISMManager::LoadLocalImageSession
2017-10-03 11:01:47, Info DISM DISM Provider Store: PID=2408 TID=4592 Found and Initialized the DISM Logger. - CDISMProviderStore::Internal_InitializeLogger
2017-10-03 11:01:47, Info DISM DISM Provider Store: PID=2408 TID=4592 Failed to get and initialize the PE Provider. Continuing by assuming that it is not a WinPE image. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect
2017-10-03 11:01:47, Info DISM DISM Provider Store: PID=2408 TID=4592 Finished initializing the Provider Map. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect
2017-10-03 11:01:47, Info DISM DISM Provider Store: PID=2408 TID=4592 Getting Provider DISMLogger - CDISMProviderStore::GetProvider
2017-10-03 11:01:47, Info DISM DISM Provider Store: PID=2408 TID=4592 Provider has previously been initialized. Returning the existing instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:47, Info DISM DISM Provider Store: PID=2408 TID=4592 Getting Provider DISMLogger - CDISMProviderStore::GetProvider
2017-10-03 11:01:47, Info DISM DISM Provider Store: PID=2408 TID=4592 Provider has previously been initialized. Returning the existing instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:47, Info DISM DISM Manager: PID=2408 TID=4592 Successfully created the local image session and provider store. - CDISMManager::CreateLocalImageSession
2017-10-03 11:01:47, Info DISM DISM Provider Store: PID=2408 TID=4592 Getting Provider DISMLogger - CDISMProviderStore::GetProvider
2017-10-03 11:01:47, Info DISM DISM Provider Store: PID=2408 TID=4592 Provider has previously been initialized. Returning the existing instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:47, Info DISM DISM.EXE:
2017-10-03 11:01:47, Info DISM DISM.EXE: <----- Starting Dism.exe session ----->
2017-10-03 11:01:47, Info DISM DISM.EXE:
2017-10-03 11:01:47, Info DISM DISM.EXE: Host machine information: OS Version=6.3.9600, Running architecture=amd64, Number of processors=4
2017-10-03 11:01:47, Info DISM DISM.EXE: Dism.exe version: 6.3.9600.17031
2017-10-03 11:01:47, Info DISM DISM.EXE: Executing command line: DISM /Online /Cleanup-Image /restoreHealth
2017-10-03 11:01:47, Info DISM DISM Provider Store: PID=2408 TID=4592 Getting Provider FolderManager - CDISMProviderStore::GetProvider
2017-10-03 11:01:47, Info DISM DISM Provider Store: PID=2408 TID=4592 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:47, Info DISM DISM Provider Store: PID=2408 TID=4592 Loading Provider from location C:\Windows\System32\Dism\FolderProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:47, Info DISM DISM Provider Store: PID=2408 TID=4592 Connecting to the provider located at C:\Windows\System32\Dism\FolderProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2017-10-03 11:01:47, Info DISM DISM Manager: PID=2408 TID=4592 physical location path: C:\ - CDISMManager::CreateImageSession
2017-10-03 11:01:47, Info DISM DISM Manager: PID=2408 TID=4592 Copying DISM from “C:\Windows\System32\Dism” - CDISMManager::CreateImageSessionFromLocation
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Manager: PID=2408 TID=4592 Successfully loaded the ImageSession at “C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114” - CDISMManager::LoadRemoteImageSession
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Image Session: PID=4712 TID=2964 Instantiating the Provider Store. - CDISMImageSession::get_ProviderStore
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Initializing a provider store for the IMAGE session type. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Loading Provider from location C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\OSProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Connecting to the provider located at C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\OSProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM OS Provider: PID=4712 TID=2964 Defaulting SystemPath to C:\ - CDISMOSServiceManager::Final_OnConnect
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM OS Provider: PID=4712 TID=2964 Defaulting Windows folder to C:\Windows - CDISMOSServiceManager::Final_OnConnect
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM OS Provider: PID=4712 TID=2964 Host OS verion is 6.3 - CDISMOSServiceManager::SetDllSearchPath
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Attempting to initialize the logger from the Image Session. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Loading Provider from location C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\LogProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Connecting to the provider located at C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\LogProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Found and Initialized the DISM Logger. - CDISMProviderStore::Internal_InitializeLogger
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Loading Provider from location C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\PEProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:50, Warning DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Failed to Load the provider: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\PEProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider(hr:0x8007007e)
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Failed to get and initialize the PE Provider. Continuing by assuming that it is not a WinPE image. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Finished initializing the Provider Map. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Getting Provider DISMLogger - CDISMProviderStore::GetProvider
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Provider has previously been initialized. Returning the existing instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Manager: PID=2408 TID=4592 Image session successfully loaded from the temporary location: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114 - CDISMManager::CreateImageSession
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Getting Provider OSServices - CDISMProviderStore::GetProvider
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Provider has previously been initialized. Returning the existing instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM.EXE: Target image information: OS Version=6.3.9600.18384, Image architecture=amd64
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Getting the collection of providers from an image provider store type. - CDISMProviderStore::GetProviderCollection
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Loading Provider from location C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\CbsProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Connecting to the provider located at C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\CbsProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Package Manager: PID=4712 TID=2964 Finished initializing the CbsConUI Handler. - CCbsConUIHandler::Initialize
2017-10-03 11:01:50, Info DISM DISM Package Manager: PID=4712 TID=2964 CBS is being initialized for online use. More information about CBS actions can be located at: %windir%\logs\cbs\cbs.log - CDISMPackageManager::Initialize
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Package Manager: PID=4712 TID=2964 Loaded servicing stack for online use only. - CDISMPackageManager::RefreshInstanceAndLock
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Loading Provider from location C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\MsiProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Connecting to the provider located at C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\MsiProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Loading Provider from location C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\IntlProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Connecting to the provider located at C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\IntlProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Loading Provider from location C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\IBSProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Connecting to the provider located at C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\IBSProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Loading Provider from location C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\DmiProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Connecting to the provider located at C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\DmiProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM OS Provider: PID=4712 TID=2964 Successfully loaded the hive. - CDISMOSServiceManager::DetermineBootDrive
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Driver Manager: PID=4712 TID=2964 Further logs for driver related operations can be found in the target operating system at %WINDIR%\inf\setupapi.offline.log - CDriverManager::Initialize
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Loading Provider from location C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\UnattendProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Connecting to the provider located at C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\UnattendProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Loading Provider from location C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\Wow64provider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:51, Warning DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Failed to get the IDismObject Interface - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider(hr:0x80004002)
2017-10-03 11:01:51, Warning DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Failed to Load the provider: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\Wow64provider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider(hr:0x80004002)
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Loading Provider from location C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\SmiProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Connecting to the provider located at C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\SmiProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Loading Provider from location C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\EmbeddedProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider


(sebool12) #10

2017-10-03 11:01:51, Warning DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Failed to Load the provider: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\EmbeddedProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider(hr:0x8007007e)
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Loading Provider from location C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\AppxProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Connecting to the provider located at C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\AppxProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Loading Provider from location C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\AssocProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Connecting to the provider located at C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\AssocProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Loading Provider from location C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\GenericProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Connecting to the provider located at C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\GenericProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Loading Provider from location C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\TransmogProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Connecting to the provider located at C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1964C8A8-80B8-4E2D-8575-25B4DE3CA114\TransmogProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Transmog Provider: PID=4712 TID=2964 Current image session is [ONLINE] - CTransmogManager::GetMode
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Transmog Provider: PID=4712 TID=2964 Audit Mode: [No] - CTransmogManager::Initialize
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Transmog Provider: PID=4712 TID=2964 GetProductType: ProductType = [WinNT] - CTransmogManager::GetProductType
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Transmog Provider: PID=4712 TID=2964 Product Type: [WinNT] - CTransmogManager::Initialize
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Transmog Provider: PID=4712 TID=2964 Product Type ServerNT : [No] - CTransmogManager::Initialize
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM.EXE: Got the collection of providers. Now enumerating them to build the command table.
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DISM Log Provider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: OSServices
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DISM Package Manager
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: DISM Package Manager.
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: MsiManager
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: MsiManager.
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: IntlManager
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: IntlManager.
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: IBSManager
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DriverManager
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: DriverManager.
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DISM Unattend Manager
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: DISM Unattend Manager.
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: SmiManager
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: AppxManager
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: AppxManager.
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: AssocManager
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: AssocManager.
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: GenericManager
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: GenericManager.
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: Edition Manager
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: Edition Manager.
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Getting Provider DISM Package Manager - CDISMProviderStore::GetProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Provider has previously been initialized. Returning the existing instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Package Manager: PID=4712 TID=2964 Processing the top level command token(cleanup-image). - CPackageManagerCLIHandler::Private_ValidateCmdLine
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Package Manager: PID=4712 TID=2964 Attempting to route to appropriate command handler. - CPackageManagerCLIHandler::ExecuteCmdLine
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Package Manager: PID=4712 TID=2964 Routing the command… - CPackageManagerCLIHandler::ExecuteCmdLine
2017-10-03 11:01:51, Info DISM DISM Package Manager: PID=4712 TID=2964 CBS session options=0x48100! - CDISMPackageManager::Internal_Finalize
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Package Manager: PID=4712 TID=4804 Error in operation: (null) (CBS HRESULT=0x800f0907) - CCbsConUIHandler::Error
2017-10-03 11:23:02, Error DISM DISM Package Manager: PID=4712 TID=2964 Failed finalizing changes. - CDISMPackageManager::Internal_Finalize(hr:0x800f0907)
2017-10-03 11:23:02, Error DISM DISM Package Manager: PID=4712 TID=2964 Failed processing package changes with session option CbsSessionOptionRepairStoreCorruption - CDISMPackageManager::RestoreHealth(hr:0x800f0907)
2017-10-03 11:23:02, Error DISM DISM Package Manager: PID=4712 TID=2964 Failed to restore the image health. - CPackageManagerCLIHandler::ProcessCmdLine_CleanupImage(hr:0x800f0907)
2017-10-03 11:23:02, Error DISM DISM Package Manager: PID=4712 TID=2964 Failed while processing command cleanup-image. - CPackageManagerCLIHandler::ExecuteCmdLine(hr:0x800f0907)
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Package Manager: PID=4712 TID=2964 Further logs for online package and feature related operations can be found at %WINDIR%\logs\CBS\cbs.log - CPackageManagerCLIHandler::ExecuteCmdLine
2017-10-03 11:23:02, Error DISM DISM.EXE: DISM Package Manager processed the command line but failed. HRESULT=800F0907
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Found the OSServices. Waiting to finalize it until all other providers are unloaded. - CDISMProviderStore::Final_OnDisconnect
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Found the OSServices. Waiting to finalize it until all other providers are unloaded. - CDISMProviderStore::Final_OnDisconnect
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Found the PE Provider. Waiting to finalize it until all other providers are unloaded. - CDISMProviderStore::Final_OnDisconnect
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Finalizing the servicing provider(DISM Package Manager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Package Manager: PID=4712 TID=2964 Finalizing CBS core. - CDISMPackageManager::Finalize
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Disconnecting Provider: DISM Package Manager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Finalizing the servicing provider(MsiManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Disconnecting Provider: MsiManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Finalizing the servicing provider(IntlManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Disconnecting Provider: IntlManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Finalizing the servicing provider(IBSManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Disconnecting Provider: IBSManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Finalizing the servicing provider(DriverManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Disconnecting Provider: DriverManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Finalizing the servicing provider(DISM Unattend Manager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Disconnecting Provider: DISM Unattend Manager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Finalizing the servicing provider(SmiManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Disconnecting Provider: SmiManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Finalizing the servicing provider(AppxManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Disconnecting Provider: AppxManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Finalizing the servicing provider(AssocManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Disconnecting Provider: AssocManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Finalizing the servicing provider(GenericManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Disconnecting Provider: GenericManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Finalizing the servicing provider(Edition Manager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Disconnecting Provider: Edition Manager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Releasing the local reference to OSServices. - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Disconnecting Provider: OSServices - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2017-10-03 11:23:02, Info DISM DISM Provider Store: PID=4712 TID=2964 Releasing the local reference to DISMLogger. Stop logging. - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2017-10-03 11:23:03, Info DISM DISM.EXE: Image session has been closed. Reboot required=no.
2017-10-03 11:23:03, Info DISM DISM.EXE:
2017-10-03 11:23:03, Info DISM DISM.EXE: <----- Ending Dism.exe session ----->
2017-10-03 11:23:03, Info DISM DISM.EXE:
2017-10-03 11:23:03, Info DISM DISM Provider Store: PID=2408 TID=4592 Found the OSServices. Waiting to finalize it until all other providers are unloaded. - CDISMProviderStore::Final_OnDisconnect
2017-10-03 11:23:03, Info DISM DISM Provider Store: PID=2408 TID=4592 Disconnecting Provider: FolderManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2017-10-03 11:23:03, Info DISM DISM Provider Store: PID=2408 TID=4592 Releasing the local reference to DISMLogger. Stop logging. - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider


(wielkipiec) #11

źródło które podajesz nie pasuje do wersji systemu, którą masz.
Albo masz zły obraz (język/architektura/wydanie/patchlevel) albo nie wybrałeś odpowiedniego numerka przy WIM, przez co brany jest domyślny obraz (np. Home zamiast Pro, albo odwrotnie), który nie pasuje.


(sebool12) #12

obraz pobrałem z businessaccount.microsoft.com - Windows 8.1 Pro
SW_DVD9_WIN_PRO_8.1_64BIT_POLISH_-3_MLF_X19-84228.ISO

Wim na 100% jest dobry

skąd pobrać poprawną wersje?


(wielkipiec) #13

Użyj tego, z którego robiłeś instalację :smiley:


(sebool12) #14

jak się nie myle to jest to fabryczny system od lenovo


(wielkipiec) #15

To super - wyciągnij WIM z partycji ratunkowej, będzie pasować idealnie i pewnie nawet nie będzie zawierać dodatkowych strumieni :slight_smile: