Problem z Windows


(Ford Fokus) #1

mam problemy z Winem, znikają mi ikonki na pulpicie [mój komputer, moje dokumenty], gry i programy zawieszją się bez powodu, zmieniają się obrazy ikonek [tzn. mój komputer ma ikonke z NFSU2 itp.] a nawet [troche śmieszne :P]

b322261d1in.th.jpg


(JNJN) #2

Jaki system i jakie błędy.

Wygląda na szkodniki i później wklej loga.

http://www.centrumxp.pl/forum/viewtopic ... 533#159533


(Ford Fokus) #3

już to widze, 90% tych śmieci powinno być w koszu :]

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 11:11:30, on 2005-02-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\Program Files\Stardock\Object Desktop\WindowBlinds\wbload.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartService.exe

C:\WINDOWS\system32\GStartUp.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Wirtualna Polska\wpGO!_modem\wpGO!_modem.exe

C:\WINDOWS\system32\adservernow.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Abyss Web Server\abyssws.exe

C:\Program Files\Abyss Web Server\abyssws.exe

C:\Program Files\SAMSUNG\Samsung Internet Keyboard\MMKbd.exe

C:\PROGRA~1\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

C:\DOCUME~1\Mateusz\USTAWI~1\Temp\~e5d141.tmp

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\Mateusz\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Ford

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F1 - win.ini: run= C:\WESTWOOD\REDALERT\INSTICON.EXE

O1 - Hosts: 69.195.3.207 gg.muchina.com

O1 - Hosts: 69.195.3.207 ogg.muchina.com

O1 - Hosts: 69.195.3.207 update.nprotect.com

O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\Program Files\DAP\DAPBHO.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {49E0E0F0-5C30-11D4-945D-000000000000} - C:\WINDOWS\system32\IEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {4CFA635E-E936-57E5-8605-12557BD97236} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - (no file)

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll

O4 - HKLM..\Run: [siSSoundMan] C:\WINDOWS\System32\SoundMan.exe

O4 - HKLM..\Run: [siSSetCDfmt] C:\WINDOWS\System32\SetCDfmt.exe

O4 - HKLM..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [WPGO] C:\Program Files\Wirtualna Polska\wpGO!_modem\wpGO!_modem.exe -autostart

O4 - HKLM..\Run: [updater] C:\WINDOWS\system32\adservernow.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [sTYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU..\Run: [win_upd2.exe] C:\WINDOWS\System32\WINdirect.exe

O4 - HKCU..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..\Run: [CursorXP] C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [AbyssWebServer] C:\Program Files\Abyss Web Server\abyssws.exe

O4 - Global Startup: Samsung Internet Keyboard.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111237} - http://66.79.169.45/1/deaPL844.exe

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file. ... 922a0754ee

169442922e3e48cbd7605b04e0917847f89efa8e422ece1a819f5daf9328:5db0f34c35fd827de7642452ea30b3de

O16 - DPF: {288C5F13-7E52-4ADA-A32E-F5BF9D125F98} (CR64Loader Object) - http://www.miniclip.com/platypus/miniclipGameLoader.dll

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {48884C41-EFAC-433D-958A-9FADAC41408E} (EGamesPlugin Class) - https://www.e-games.com.my/com/EGamesPlugin.cab

O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 3964168406

O16 - DPF: {91BE8DAC-957E-416C-B735-E2B63CDB915B} (MyEMessengerSetup Control) - http://www.myemessenger.com/activex/MyE ... roject.cab

O16 - DPF: {9EB320CE-BE1D-4304-A081-4B4665414BEF} - http://www.mt-download.com/MediaTicketsInstaller.cab

O16 - DPF: {E0CE16CB-741C-4B24-8D04-A817856E07F4} - http://cabs.roings.com/cabs/ieplug.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

uffff dłuuuugi log


(Adarek) #4

Wyłacz przywracanie systemu

Start kompa do trybu awaryjnego

Usuń

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Ford

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F1 - win.ini: run= C:\WESTWOOD\REDALERT\INSTICON.EXE

O1 - Hosts: 69.195.3.207 gg.muchina.com

O1 - Hosts: 69.195.3.207 ogg.muchina.com

O1 - Hosts: 69.195.3.207 update.nprotect.com

O2 - BHO: (no name) - {49E0E0F0-5C30-11D4-945D-000000000000} - C:\WINDOWS\system32\IEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {4CFA635E-E936-57E5-8605-12557BD97236} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - (no file) 

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe  

O4 - HKCU\..\Run: [win_upd2.exe] C:\WINDOWS\System32\WINdirect.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot 

O4 - Global Startup: Samsung Internet Keyboard.lnk = ? 

O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm 

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111237} - http://66.79.169.45/1/deaPL844.exe

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file.php?bt=ie&p=580b654524d68b23906b34a03fd33a9de69f5f922a0754ee169442922e3e48cbd7605b04e0917847f89efa8e422ece1a819f5daf9328:5db0f34c35fd827de7642452ea30b3de

O16 - DPF: {288C5F13-7E52-4ADA-A32E-F5BF9D125F98} (CR64Loader Object) - http://www.miniclip.com/platypus/miniclipGameLoader.dll

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {48884C41-EFAC-433D-958A-9FADAC41408E} (EGamesPlugin Class) - https://www.e-games.com.my/com/EGamesPlugin.cab

O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093964168406

O16 - DPF: {91BE8DAC-957E-416C-B735-E2B63CDB915B} (MyEMessengerSetup Control) - http://www.myemessenger.com/activex/MyEMessengerSetupProject.cab

O16 - DPF: {9EB320CE-BE1D-4304-A081-4B4665414BEF} - http://www.mt-download.com/MediaTicketsInstaller.cab

O16 - DPF: {E0CE16CB-741C-4B24-8D04-A817856E07F4} - http://cabs.roings.com/cabs/ieplug.cab

Restart kompa i sprawdzasz system co najmiej tym programem:

PestPatrol

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=17671

Odinstaluj DAP-a i FlashGet-a . Zawierają szpiegów . Możesz zainstalować całkowicie darmowe programy . Np Star Downloader 1.44 , NetAnts 1.25 , GetRight ,

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=1&t=20

Reszta to programy zawierające szpiegów. I nstalują dodadkowe komponenty . Nie powinny mieć miana "dobreprogramy"

Restart kompa i daj nowego loga z HT ale z wersji 1.99

Nie czytałeś wcale " Bezpieczeństwo i logi HijackThis"

http://forum.dobreprogramy.pl/viewforum.php?f=16


(Ford Fokus) #5

znalazłem jeszcze coś C:/Vir!! - mam tam ponad 10000 plików [0000001. , 0000002. itp] po kropce jest spacja i niczym tego nie usune, a folder rośnie [żadnych pomysłów, żeby po spacji coś napisać bo 10000 plików to troche jest...


(Adarek) #6

Radzę sciągnąć Pest Patrol-a

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=17671

i uaktualnić mu bazy trojanów .

Dalej sciagnij Killbox http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=17728

Po tym:

Wyłaczyć sie z netu całkowicie.Wyciagnij wtyczkę z gniazdka. Bo się pchaja trojany na siłę !!

Wyłącz przyrwracanie systemu!!

Sprawdz system PestPatrol i usuń co znajdzie

Potem jak nie daje rady:

W Killbox . Podajesz mu scieżkę dostępy do np:C:/Vir!! i kasujesz poprzez resrart ( Delete on Re b oot.)

Mowy log do sprawdzenia z wersji 1.99 !!

Ale dopiero Po sprawdzeniu systemu Pest Patrolem!!


(Ford Fokus) #7
  1. mam takie coś z Colinem 5 wchodze do gry>>menu>>internet>>wchodze na serwer>>klkam ok>>wczytuje sie

gra 90% /cenzura/ niebieski ekran "wystąpił błąd komputer zostanie

wyłączony aby zapobiec uszkodzenią" [?]

  1. jak włączyć autostart CD [włoże płytke i od razu mi sie włącza instalator

itp.]

  1. co to jest Killbox i Delete on Reoot [?]

(Asterisk) #8

Ma być Reboot - robisz restart systemu

i dany plik jest kasowany przed jego załadowaniem


(Ford Fokus) #9

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:32:00, on 2005-02-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\Program Files\Stardock\Object Desktop\WindowBlinds\wbload.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartService.exe

C:\WINDOWS\system32\GStartUp.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\PROGRA~1\PestPatrol\PPControl.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\PROGRA~1\PestPatrol\PPMemCheck.exe

C:\PROGRA~1\PestPatrol\CookiePatrol.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\PROGRA~1\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

C:\Documents and Settings\Mateusz\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM..\Run: [siSSoundMan] C:\WINDOWS\System32\SoundMan.exe

O4 - HKLM..\Run: [siSSetCDfmt] C:\WINDOWS\System32\SetCDfmt.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\PROGRA~1\PestPatrol\PPControl.exe

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [PPMemCheck] C:\PROGRA~1\PestPatrol\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [CookiePatrol] C:\PROGRA~1\PestPatrol\CookiePatrol.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [sTYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..\Run: [CursorXP] C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\System32\NavLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WB - C:\PROGRA~1\Stardock\Object Desktop\WindowBlinds\fastload.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: DefWatch - Unknown owner - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe (file missing)

O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartService.exe

O23 - Service: StartUp Service (GStartUp) - G DATA Software Sp. z o.o. - C:\WINDOWS\system32\GStartUp.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

po sprawdzeniu PestPatrolem, KillBox nie usunął folderu... :frowning:


(Qbek50) #10

do kasacji:

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)


(Ford Fokus) #11

a coś do tego folderu?


(Kuz5) #12

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

dumprep 0 -k

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove