Problem z Windowsem


(michel666pl) #1

Witam. Mam taki oto problem.

Po uruchomieniu systemu wszystko jest normalnie, żadnych okienek albo komunikatów. Ale po jakimś czasie w systemie pojawia sie ok 10 procesów rundll32.dll. W tym momencie komputer drastycznie zwalnia. Nie możliwe jest używanie menu start (po kliknięciu rozwija sie, ale kliknąć na coś już sie nie da), a komputer niesamowicie "muli" Zamkniecie procesów rundll32.dll nie pomaga. Pomaga tylko reset, ale czas poprawnej pracy po resecie trwa ok 3 minut.

Jakieś sugestie żeby to naprawić omijając na razie format?


(Dnpln) #2

uruchom msconfig i w zakładce uruchamianie wywal rundll i zobacz czy pomoże, pewnie zaszył się w rundll jakiś virus.


(michel666pl) #3

Jest problem ze tam nie ma rundll ani żadnego podobnego.

Dam loga z HijackThis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:51:19, on 2007-11-14

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\NBHGui.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-tray.exe

C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\hqtray.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\JiWire\BOT Mapping\JiWireBOT.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program Files\Uniblue\PowerSuite\PowerSuite.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\PROGRA~1\MICROS~4\rapimgr.exe

C:\Program Files\Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter\WLANUTL.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\TPSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsCtrls.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PavFnSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AntiSpam\pskmssvc.exe

c:\program files\panda software\panda internet security 2007\firewall\PSHOST.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsImSvc.exe

C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-authd.exe

C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe

C:\WINDOWS\System32\vmnat.exe

C:\Program Files\Skyhook Wireless\Wi-Fi Service\WPSScannerSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\vmnetdhcp.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\SRVLOAD.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\WebProxy.exe

C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster 2\RegistryBooster.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PavBckPT.exe

C:\Program Files\TuneUp Utilities 2007\Integrator.exe

C:\Program Files\TuneUp Utilities 2007\ProcessManager.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\psimreal.exe

C:\PROGRA~1\FREEDO~1\fdm.exe

C:\Program Files\Uniblue\SpyEraser\SpyEraser.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Knight Online Toolbar Helper - {9D006D63-579B-4D77-9C12-15623661ADDA} - C:\Program Files\Knight Online Toolbar\v3.2.0.0\Knight_Online_Toolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - C:\Program Files\Free Download Manager\iefdmcks.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Knight Online Toolbar - {E7D38ED4-2933-43B8-B0B9-52D11CE9CA10} - C:\Program Files\Knight Online Toolbar\v3.2.0.0\Knight_Online_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SecurDisc] C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\NBHGui.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [vmware-tray] C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-tray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VMware hqtray] "C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\hqtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [JiWireBOTMapper] "C:\Program Files\JiWire\BOT Mapping\JiWireBOT.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Kvsc3] C:\WINDOWS\Kvsc3.exE

O4 - HKLM\..\Run: [AVPSrv] C:\WINDOWS\AVPSrv.exE

O4 - HKLM\..\Run: [DbgHlp32] C:\WINDOWS\DbgHlp32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NVDispDrv] C:\WINDOWS\NVDispDRV.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [MsPrint32D] C:\WINDOWS\MsPrint32D.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MsIMMs32] C:\WINDOWS\MsIMMs32.exE

O4 - HKLM\..\Run: [WinSysM] C:\WINDOWS\IGM.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GenProtect] C:\WINDOWS\GenProtect.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LotusHlp] C:\WINDOWS\LotusHlp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue PowerSuite] C:\Program Files\Uniblue\PowerSuite\PowerSuite.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie pliki w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczone w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1183057618843

O16 - DPF: {8436FE12-31DB-48BF-83BF-FE682F9160B4} (NanoInstaller Class) - http://www.nanoscan.com/cabs/nanoinst.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4F46AD18-2DDC-4B6B-A11F-B9862A954739}: NameServer = 127.0.0.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6D9E0D53-6DF8-4CF2-80AD-5691A0DCAB8F}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{70FCC914-A890-4A61-A64C-CA6A26934D23}: NameServer = 127.0.0.1

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files\JiWire\BOT Mapping\Skype4COM.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: JiWire Wi-Fi info collection (JiWire) - - C:\Program Files\JiWire\JiWireWiFi.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software International - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AntiSpam\pskmssvc.exe

O23 - Service: Panda Host Service (PSHost) - Panda Software International - c:\program files\panda software\panda internet security 2007\firewall\PSHOST.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\TPSrv.exe

O23 - Service: VMware Agent Service (ufad-ws60) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-ufad.exe

O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-authd.exe

O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\System32\vmnetdhcp.exe

O23 - Service: VMware Virtual Mount Manager Extended (vmount2) - VMware, Inc. - C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe

O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\System32\vmnat.exe

O23 - Service: WPS Scanner Service (WPSScannerSvc) - Skyhook Wireless - C:\Program Files\Skyhook Wireless\Wi-Fi Service\WPSScannerSvc.exe


--

End of file - 13404 bytes