Problem z winologon.exe

viewtopic.php?f=13&t=302855 Mój temat o problemie z winlogon.exe

Proszę o sprawdzenie moich logów

hijack

http://www.wklejto.pl/22785

Combofix

http://www.wklejto.pl/22788

Usuń w Hijacku

O4 - HKCU\..\Run: [Firewall auto setup] C:\DOCUME~1\BOGU~1\USTAWI~1\Temp\winlogon.exe

File::

C:\DOCUME~1\BOGU~1\USTAWI~1\Temp\winlogon.exe

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe)

Rozpocznie się skanowanie systemu, powstanie log, który dajesz na http://www.wklejto.pl/, a w poście dajesz tylko link

po przeskanowaniu antywirusem i usunięciu 2 wirusów.

http://www.wklejto.pl/22802

W logu nic nie widzę.

Podaj log z Combofix. Instrukcja :arrow: viewtopic.php?f=16&t=36654

Logi dajesz na wklej.org lub wklej.eu a w poście podajesz tylko link.

Pokaż log z usuwania z Combofix