Problem z wipisywaniem struktury ulamek (lista jednokierunk)

kompilator informuje mnie o nastepującym błędzie

In function `void wypisz(ulamek*)’:

`"%i/"’ cannot be used as a function

`"%i\t"’ cannot be used as a function

proszę o pomoc w znalezieniu mojego bledu… a oto kod programu:

struct ulamek

{

 int licznik, mianownik;

 struct ulamek *next;

};void wypisz(struct ulamek * l){

   struct ulamek * wsk = l;

   if(wsk == NULL){

     //blad

     }

   while (wsk != NULL){

      printf("%i/"(*wsk).licznik);

      printf("%i\t"(*wsk).mianownik);

      wsk = (*wsk).next;

      }

   }

printf("%i/",(*wsk).licznik);

printf("%i\t",(*wsk).mianownik);

lub

printf("%i/%i\t",(*wsk).licznik,(*wsk).mianownik);

lub

printf("%i/%i\t",wsk->licznik,wsk->mianownik);

Dziekować :smiley:

Zapomniałam o przecinkach! gleba… :confused:

klara_ss , nazwij proszę temat konkretnie, bez zbędnych problemów w tytule, zgodnie z zasadami pisania na forum. Inaczej wyciągnę konsekwencje.

viewtopic.php?f=16&t=394978

Drobny szczegół: Co prawda zapis “(*wsk).licznik” jest jak najbardziej poprawny, ale chyba wygodniej jest użyć “wsk->licznik”.