Problem z wirusami

Mam taki problem komp mi zwolnił i pojawiły w mędzerze zadań pojawiły się dziwne wpisy o takich samych nazwach.skanowałem Ad-Aware SE Professional i AntiVir PersonalEdition Classic nic jednak to nie dało

pomurzcie

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:14:19, on 2007-01-19

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

G:\WINDOWS\System32\smss.exe

G:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

G:\WINDOWS\system32\services.exe

G:\WINDOWS\system32\lsass.exe

G:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

G:\WINDOWS\system32\svchost.exe

G:\WINDOWS\System32\svchost.exe

G:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

G:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

G:\WINDOWS\Explorer.EXE

G:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

G:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

G:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

G:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

G:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe

G:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

G:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

G:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

G:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

G:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

G:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

G:\Documents and Settings\Knapiczek\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - G:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - G:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: War Rock Toolbar Helper - {0914953A-B6C0-42C3-983E-5213C64AFA9B} - (no file)

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - G:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - G:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - G:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O3 - Toolbar: War Rock Toolbar - {5D956A61-05E7-427B-A2B1-BF32FB18B1BE} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - G:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] G:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DXDllRegExe] G:\WINDOWS\System32\dxdllreg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] G:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] G:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] G:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] G:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [InstallShieldSetup] G:\PROGRA~1\INSTAL~1\{00D15~1\setup.exe -rebootG:\PROGRA~1\INSTAL~1\{00D15~1\reboot.ini -l0x9

O4 - HKCU\..\Run: [AWMON] "G:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "G:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = G:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://G:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - G:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - G:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - G:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D15CCFC6-3664-465A-ADD7-6F7252F6073A}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - G:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - G:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - G:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - G:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - G:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: RadClock - Unknown owner - G:\WINDOWS\system32\RadClock.exe (file missing)

Usuń HJT.

Możesz przeskanować http://www.ewido.net/en/ i pokazać raport.

Po wykonaniu proszę pokazać nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.

Silent Runners mi nie działa zaras przeskanuje tym programem

Jak to nie działa? Czy pokazuje się jakiś błąd?

O problemach z silentem poczytaj TUTAJ.

tu raport ze skanu avg

HKU\S-1-5-21-1960408961-1580436667-725345543-1003\Software\Internet Security -> Adware.IntCodec : Ignored.

G:\Documents and Settings\Knapiczek\Menu Start\Programy\WhenU -> Adware.SaveNow : Ignored.

G:\Documents and Settings\Knapiczek\Menu Start\Programy\WhenU\Learn More About WhenU Save.url -> Adware.SaveNow : Ignored.

G:\Documents and Settings\Knapiczek\Menu Start\Programy\WhenU\Learn More About WhenU SaveNow.url -> Adware.SaveNow : Ignored.

G:\Documents and Settings\Knapiczek\Menu Start\Programy\WhenU\WhenU.com Website.url -> Adware.SaveNow : Ignored.

HKLM\SOFTWARE\WhenUSave -> Adware.SaveNow : Ignored.

HKLM\SOFTWARE\WhenUSave\Partners -> Adware.SaveNow : Ignored.

HKLM\SOFTWARE\WhenUSave\Partners\WUSV -> Adware.SaveNow : Ignored.

:mozilla.417:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Ignored.

:mozilla.420:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Ignored.

:mozilla.421:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Ignored.

:mozilla.422:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Ignored.

:mozilla.425:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Ignored.

:mozilla.426:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Ignored.

:mozilla.427:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Ignored.

:mozilla.428:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Ignored.

:mozilla.507:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Ignored.

:mozilla.555:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Ignored.

:mozilla.805:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Ignored.

:mozilla.165:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : Ignored.

:mozilla.166:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : Ignored.

:mozilla.167:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : Ignored.

:mozilla.169:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : Ignored.

:mozilla.172:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : Ignored.

:mozilla.173:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : Ignored.

:mozilla.174:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : Ignored.

G:\Documents and Settings\Knapiczek\Cookies\knapiczek@adbrite[2].txt -> TrackingCookie.Adbrite : Ignored.

:mozilla.189:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Ignored.

:mozilla.190:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Ignored.

:mozilla.191:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Ignored.

:mozilla.304:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Ignored.

:mozilla.305:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Ignored.

:mozilla.37:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Ignored.

:mozilla.38:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Ignored.

:mozilla.39:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Ignored.

:mozilla.455:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Ignored.

:mozilla.456:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Ignored.

:mozilla.624:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Ignored.

:mozilla.625:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Ignored.

:mozilla.682:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Ignored.

:mozilla.683:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Ignored.

:mozilla.763:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Ignored.

:mozilla.764:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Ignored.

G:\Documents and Settings\Knapiczek\Cookies\knapiczek@ad.adocean[2].txt -> TrackingCookie.Adocean : Ignored.

G:\Documents and Settings\Knapiczek\Cookies\knapiczek@gde.adocean[2].txt -> TrackingCookie.Adocean : Ignored.

:mozilla.272:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adrevolver : Ignored.

:mozilla.278:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adrevolver : Ignored.

:mozilla.706:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adrevolver : Ignored.

:mozilla.168:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adtech : Ignored.

:mozilla.171:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adtech : Ignored.

:mozilla.294:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : Ignored.

:mozilla.295:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : Ignored.

:mozilla.296:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : Ignored.

:mozilla.297:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : Ignored.

:mozilla.298:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : Ignored.

:mozilla.93:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Atdmt : Ignored.

:mozilla.806:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Bfast : Ignored.

:mozilla.629:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Bluestreak : Ignored.

:mozilla.309:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Burstnet : Ignored.

:mozilla.310:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Burstnet : Ignored.

:mozilla.311:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Burstnet : Ignored.

:mozilla.343:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : Ignored.

:mozilla.344:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : Ignored.

:mozilla.345:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : Ignored.

:mozilla.346:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : Ignored.

:mozilla.347:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : Ignored.

:mozilla.675:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Com : Ignored.

:mozilla.128:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Doubleclick : Ignored.

:mozilla.491:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : Ignored.

:mozilla.492:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : Ignored.

:mozilla.493:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : Ignored.

:mozilla.494:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : Ignored.

:mozilla.642:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : Ignored.

:mozilla.273:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Fastclick : Ignored.

:mozilla.274:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Fastclick : Ignored.

:mozilla.275:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Fastclick : Ignored.

:mozilla.283:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : Ignored.

:mozilla.681:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : Ignored.

:mozilla.124:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Ignored.

:mozilla.125:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Ignored.

:mozilla.126:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Ignored.

:mozilla.375:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Ignored.

:mozilla.400:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Ignored.

:mozilla.401:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Ignored.

:mozilla.402:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Ignored.

:mozilla.403:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Ignored.

:mozilla.404:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Ignored.

:mozilla.405:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Ignored.

:mozilla.527:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Ignored.

:mozilla.529:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Ignored.

:mozilla.330:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hotlog : Ignored.

:mozilla.795:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Information : Ignored.

:mozilla.447:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Mediaplex : Ignored.

:mozilla.716:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Overture : Ignored.

:mozilla.442:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Paycounter : Ignored.

:mozilla.794:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Revenue : Ignored.

:mozilla.159:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Ignored.

:mozilla.160:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Ignored.

:mozilla.161:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Ignored.

:mozilla.162:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Ignored.

:mozilla.163:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Ignored.

:mozilla.164:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Ignored.

:mozilla.816:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Smartadserver : Ignored.

:mozilla.261:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Spylog : Ignored.

:mozilla.146:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Ignored.

:mozilla.147:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Ignored.

:mozilla.148:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Ignored.

:mozilla.149:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Ignored.

:mozilla.150:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Ignored.

:mozilla.151:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Ignored.

:mozilla.152:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Ignored.

:mozilla.153:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Ignored.

:mozilla.154:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Ignored.

:mozilla.155:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Ignored.

:mozilla.156:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Ignored.

:mozilla.157:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Ignored.

:mozilla.158:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Ignored.

:mozilla.318:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tacoda : Ignored.

:mozilla.319:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tacoda : Ignored.

:mozilla.320:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tacoda : Ignored.

:mozilla.721:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Targetnet : Ignored.

:mozilla.50:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Ignored.

:mozilla.51:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Ignored.

:mozilla.52:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Ignored.

:mozilla.271:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tribalfusion : Ignored.

:mozilla.668:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Webtrendslive : Ignored.

:mozilla.669:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Webtrendslive : Ignored.

:mozilla.170:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yadro : Ignored.

:mozilla.83:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Ignored.

:mozilla.84:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Ignored.

:mozilla.85:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Ignored.

:mozilla.86:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Ignored.

:mozilla.87:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Ignored.

:mozilla.88:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Ignored.

:mozilla.89:G:\Documents and Settings\Knapiczek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\g947uvm2.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Ignored.

G:\Documents and Settings\Knapiczek\Cookies\knapiczek@ad.yieldmanager[1].txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Ignored.

zaras dam loga Złączono Posty _: 19.01.2007 (Pią) 21:31_oto logo :frowning:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:34:51, on 2007-01-19

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

G:\WINDOWS\System32\smss.exe

G:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

G:\WINDOWS\system32\services.exe

G:\WINDOWS\system32\lsass.exe

G:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

G:\WINDOWS\system32\svchost.exe

G:\WINDOWS\System32\svchost.exe

G:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

G:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

G:\WINDOWS\Explorer.EXE

G:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

G:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

G:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

G:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

G:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

G:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

G:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

G:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

G:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

G:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

G:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

G:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

G:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

G:\Documents and Settings\Knapiczek\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - G:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - G:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - G:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - G:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - G:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [DXDllRegExe] G:\WINDOWS\System32\dxdllreg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] G:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] G:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] G:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] G:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] G:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [InstallShieldSetup] G:\PROGRA~1\INSTAL~1\{00D15~1\setup.exe -rebootG:\PROGRA~1\INSTAL~1\{00D15~1\reboot.ini -l0x9

O4 - HKCU\..\Run: [AWMON] "G:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "G:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = G:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://G:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - G:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - G:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - G:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D15CCFC6-3664-465A-ADD7-6F7252F6073A}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - G:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - G:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - G:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - G:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - G:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - G:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: RadClock - Unknown owner - G:\WINDOWS\system32\RadClock.exe (file missing)

Możesz ciachnąć.

Puść w ruch SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym.

Po wykonaniu pokaż nowy log z hjt, SilentRunners oraz c:\rapport.txt

Silent Runners nie działa ,robiłem dokłdnie jak na tamtej stronie i nie działa

OK, w takim razie użyj narzędzi których radziłem w swoim poprzednim poście i zamiast loga z Silenta pokaż log z ComboFix’a. Aby zrobić w nim log należy go uruchomić => nacisnąć klawisz Y => czekać cierpliwie i log powinien być w formie pliku .txt o nazwie combofix na partycji C.