Problem z wirusem, prawdopodobnie plik UQGVF.EXE

Witam, wydaje mi się, że plik ten bruździ mi na dysku, proszę o pomoc.

log z otl.txt

http://wklej.org/id/241277/

log z extras.txt

http://wklej.org/id/241278/

log z hijackthis

http://wklej.org/id/241283/

log z SREng

http://wklej.org/id/241281/

pozdrawiam.

Uruchom OTL i w oknie Custom Scans/Fixes wklej to:

Kliknij w Run Fix. Zatwierdź restart komputera.

Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem wywołaj opcję Run Scan.

Pokaż nowy log OTL.txt oraz log z czyszczenia.

Uruchom System Repair Engineer > zakładka “System Repair” >>karta “BrowserAdd-ons”>

>wyszukaj i zaznaczaj w polu “CLSID 1” po kolei te:

i klikaj na przycisk “Delete Selected”.

jessi