Problem z wirusem " your computer is infected"


(system) #1

tak jak napisalem w tytule, wyskakuje mi: YOUR COMPUTER IS INFECTEDw prawym dolnym rogu. pulpit mi sie zmienil na czarny. czytalem na forum ze trzeba przeskanowac hijackiem i tak zrobilem :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:36:52, on 2008-03-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\vVX3000.exe

C:\WINDOWS\sysmd.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Rainbow Multimedia Keyboard & Mouse Driver\MouseDrv.exe

C:\Program Files\Rainbow Multimedia Keyboard & Mouse Driver\PS2USBKbdDrv.exe

C:\Program Files\Belkin\F5D9050\Belkinwcui.exe

C:\Program Files\Belkin\Belkin Wireless Network Utility\WLService.exe

C:\Program Files\Belkin\Belkin Wireless Network Utility\WLanCfgG.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wind32.exe

C:\WINDOWS\system32\maxpaynowti1.exe

C:\WINDOWS\system32\maxpaynow1.exe

C:\WINDOWS\taskmon.exe

C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamS32.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\system32\SLEE81.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Windows\xpupdate.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\dllgh8jkd1q1.exe

C:\WINDOWS\system32\dllgh8jkd1q5.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\WINDOWS\system32\vedxga1me4t1.exe

C:\WINDOWS\system32\dllgh8jkd1q5.exe

C:\WINDOWS\system32\dllgh8jkd1q5.exe

C:\WINDOWS\system32\dllgh8jkd1q5.exe

C:\WINDOWS\system32\dllgh8jkd1q5.exe

C:\WINDOWS\system32\dllgh8jkd1q5.exe

C:\WINDOWS\system32\dllgh8jkd1q5.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://breedband.telenet.be

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://jagiellonia.net/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://breedband.telenet.be

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://breedband.telenet.be

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Telenet Internet

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {1BB22D38-A411-4B13-A746-C2A4F4EC7344} - (no file)

O1 - Hosts: 124.217.252.77 http://www.bravesentry.com

O1 - Hosts: 124.217.252.77 bravesentry.com

O1 - Hosts: 124.217.252.78 secure.isoftpay.com

O1 - Hosts: 124.217.252.77 http://www.bravesentry.com

O1 - Hosts: 124.217.252.77 bravesentry.com

O1 - Hosts: 124.217.252.78 secure.isoftpay.com

O1 - Hosts: 124.217.252.77 http://www.bravesentry.com

O1 - Hosts: 124.217.252.77 bravesentry.com

O1 - Hosts: 124.217.252.78 secure.isoftpay.com

O1 - Hosts: 124.217.252.77 http://www.bravesentry.com

O1 - Hosts: 124.217.252.77 bravesentry.com

O1 - Hosts: 124.217.252.78 secure.isoftpay.com

O1 - Hosts: 124.217.252.77 http://www.bravesentry.com

O1 - Hosts: 124.217.252.77 bravesentry.com

O1 - Hosts: 124.217.252.78 secure.isoftpay.com

O1 - Hosts: 124.217.252.77 http://www.bravesentry.com

O1 - Hosts: 124.217.252.77 bravesentry.com

O1 - Hosts: 124.217.252.78 secure.isoftpay.com

O1 - Hosts: 124.217.252.77 http://www.bravesentry.com

O1 - Hosts: 124.217.252.77 bravesentry.com

O1 - Hosts: 124.217.252.78 secure.isoftpay.com

O1 - Hosts: 124.217.252.77 http://www.bravesentry.com

O1 - Hosts: 124.217.252.77 bravesentry.com

O1 - Hosts: 124.217.252.78 secure.isoftpay.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.1121.2472\swg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [WireLessMouse] C:\Program Files\Rainbow Multimedia Keyboard & Mouse Driver\StartAutorun.exe MouseDrv.exe

O4 - HKLM..\Run: [WireLessKeyboard] C:\Program Files\Rainbow Multimedia Keyboard & Mouse Driver\StartAutorun.exe PS2USBKbdDrv.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM..\Run: [VX3000] C:\WINDOWS\vVX3000.exe

O4 - HKLM..\Run: [sysR] C:\WINDOWS\sysmd.exe m

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sXe Injected] C:\Program Files\sXe Injected\sXe Injected.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\wianmpa.exe

O4 - HKLM..\Run: [F5D9050] C:\Program Files\Belkin\F5D9050\Belkinwcui.exe

O4 - HKLM..\Run: [LifeCam] "C:\Program Files\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [svchost] C:\WINDOWS\svchost\svchost.exe

O4 - HKLM..\Run: [system] C:\WINDOWS\system32\wind32.exe

O4 - HKLM..\Run: [DriveSystem] C:\WINDOWS\system32\maxpaynowti1.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemDrive] C:\WINDOWS\system32\maxpaynow1.exe

O4 - HKLM..\Run: [taskmon] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [steam] "c:\program files\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU..\Run: [ares] "C:\Documents and Settings\Admin\Moje dokumenty\Moje obrazy\Ares.exe" -h

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [EPSON Stylus DX4400 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICAE.EXE /FU "C:\DOCUME~1\Admin\USTAWI~1\Temp\E_S13.tmp" /EF "HKCU"

O4 - HKCU..\Run: [Windows update loader] C:\Windows\xpupdate.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nlpo_01] cmd.exe /c md "%USERPROFILE%\Ustawienia lokalne\Temp" (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nlpo_02] rundll32 advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "%SystemRoot%\System32\dllcache" (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nlpo_03] cmd.exe /c md "%SystemRoot%\System32\dllcache" (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nlpo_04] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nlpo_05] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,nLiteReg (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nlpo_06] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,S (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [sSS7] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 7\SSS7.exe" -firstboot (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\RunOnce: [nlpo_01] cmd.exe /c md "%USERPROFILE%\Ustawienia lokalne\Temp" (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\RunOnce: [sSS7] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 7\SSS7.exe" -firstboot (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunOnce: [sSS7] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 7\SSS7.exe" -firstboot (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Add to AMV Converter... - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.03\AMVConverter\grab.html

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.03\MediaManager\grab.html

O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe achtergrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-be\msntabres.dll.mui/229?87d5e620555e4b499a882acfea45fe0e

O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe voorgrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-be\msntabres.dll.mui/230?87d5e620555e4b499a882acfea45fe0e

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111111} - http://www.best.porno.pl/extra/pornopl.exe

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Me ... b56907.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Belkin Wireless USB Network Adapter (Belkin Wireless USB Network Adapter Service) - Unknown owner - C:\Program Files\Belkin\Belkin Wireless Network Utility\WLService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Steganos Live Encryption Engine 8.1 service - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SLEE81.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

PROSZE POMOZCIE CO MAM TERAZ ZROBIC


(Laszjwrz) #2
C:\WINDOWS\system32\wind32.exe

C:\WINDOWS\system32\maxpaynowti1.exe

C:\WINDOWS\system32\maxpaynow1.exe

C:\Windows\xpupdate.exe

C:\WINDOWS\system32\dllgh8jkd1q1.exe

C:\WINDOWS\system32\dllgh8jkd1q5.exe

C:\WINDOWS\system32\vedxga1me4t1.exe

C:\WINDOWS\system32\dllgh8jkd1q5.exe

C:\WINDOWS\system32\dllgh8jkd1q5.exe

C:\WINDOWS\system32\dllgh8jkd1q5.exe

C:\WINDOWS\system32\dllgh8jkd1q5.exe

C:\WINDOWS\system32\dllgh8jkd1q5.exe

C:\WINDOWS\system32\dllgh8jkd1q5.exe

O1 - Hosts: 124.217.252.77 http://www.bravesentry.com

O1 - Hosts: 124.217.252.77 bravesentry.com

O1 - Hosts: 124.217.252.78 secure.isoftpay.com


wszystkie.

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [SysR] C:\WINDOWS\sysmd.exe m

O4 - HKLM\..\Run: [svchost] C:\WINDOWS\svchost\svchost.exe

O4 - HKLM\..\Run: [System] C:\WINDOWS\system32\wind32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DriveSystem] C:\WINDOWS\system32\maxpaynowti1.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemDrive] C:\WINDOWS\system32\maxpaynow1.exe

O4 - HKLM\..\Run: [taskmon] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Windows update loader] C:\Windows\xpupdate.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_01] cmd.exe /c md "%USERPROFILE%\Ustawienia lokalne\Temp" (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nlpo_01] cmd.exe /c md "%USERPROFILE%\Ustawienia lokalne\Temp" (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111111} - http://www.best.porno.pl/extra/pornopl.exe

Mówisz, że nie polecasz best.porno.pl? :slight_smile:

Wpisy Fix w hijackthis.


(Gutek) #3

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

Użyj SmitFraudFix wybierz opcji nr 2 , oczywiście w trybie awaryjnym i po tym daj log z ComboFix

Najpierw automaty, później resztę usuniemy


(system) #4

co do ComboFix : Incompatible OS. Combofix only work for Windows 2000 and XP

"Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 00:29:40, on 2008-03-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Rainbow Multimedia Keyboard & Mouse Driver\MouseDrv.exe

C:\Program Files\Rainbow Multimedia Keyboard & Mouse Driver\PS2USBKbdDrv.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\vVX3000.exe

C:\Program Files\Belkin\Belkin Wireless Network Utility\WLService.exe

C:\Program Files\Belkin\Belkin Wireless Network Utility\WLanCfgG.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Belkin\F5D9050\Belkinwcui.exe

C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamS32.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\SLEE81.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\WINWORD.EXE

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Telenet Internet

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {1BB22D38-A411-4B13-A746-C2A4F4EC7344} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.1121.2472\swg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [WireLessMouse] C:\Program Files\Rainbow Multimedia Keyboard & Mouse Driver\StartAutorun.exe MouseDrv.exe

O4 - HKLM…\Run: [WireLessKeyboard] C:\Program Files\Rainbow Multimedia Keyboard & Mouse Driver\StartAutorun.exe PS2USBKbdDrv.exe

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [iTunesHelper] “C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe”

O4 - HKLM…\Run: [VX3000] C:\WINDOWS\vVX3000.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sXe Injected] C:\Program Files\sXe Injected\sXe Injected.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\wianmpa.exe

O4 - HKLM…\Run: [F5D9050] C:\Program Files\Belkin\F5D9050\Belkinwcui.exe

O4 - HKLM…\Run: [LifeCam] “C:\Program Files\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [iSTray] “C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe”

O4 - HKLM…\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU…\Run: [NBJ] “C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe”

O4 - HKCU…\Run: [MsnMsgr] “C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [steam] “c:\program files\steam\steam.exe” -silent

O4 - HKCU…\Run: [ares] “C:\Documents and Settings\Admin\Moje dokumenty\Moje obrazy\Ares.exe” -h

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [EPSON Stylus DX4400 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICAE.EXE /FU “C:\DOCUME~1\Admin\USTAWI~1\Temp\E_S13.tmp” /EF “HKCU”

O4 - HKUS\S-1-5-19…\RunOnce: [nlpo_02] rundll32 advpack.dll,DelNodeRunDLL32 “%SystemRoot%\System32\dllcache” (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\RunOnce: [nlpo_03] cmd.exe /c md “%SystemRoot%\System32\dllcache” (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\RunOnce: [nlpo_04] cmd.exe /C move /Y “%SystemRoot%\System32\syssetub.dll” “%SystemRoot%\System32\syssetup.dll” (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\RunOnce: [nlpo_05] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,nLiteReg (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\RunOnce: [nlpo_06] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,S (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\RunOnce: [sSS7] “C:\Program Files\Steganos Security Suite 7\SSS7.exe” -firstboot (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\RunOnce: [nlpo_02] rundll32 advpack.dll,DelNodeRunDLL32 “%SystemRoot%\System32\dllcache” (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\RunOnce: [sSS7] “C:\Program Files\Steganos Security Suite 7\SSS7.exe” -firstboot (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User ‘Default user’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\RunOnce: [sSS7] “C:\Program Files\Steganos Security Suite 7\SSS7.exe” -firstboot (User ‘Default user’)

O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Add to AMV Converter… - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.03\AMVConverter\grab.html

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.03\MediaManager\grab.html

O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe achtergrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-be\msntabres.dll.mui/229?87d5e620555e4b499a882acfea45fe0e

O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe voorgrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-be\msntabres.dll.mui/230?87d5e620555e4b499a882acfea45fe0e

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Belkin Wireless USB Network Adapter (Belkin Wireless USB Network Adapter Service) - Unknown owner - C:\Program Files\Belkin\Belkin Wireless Network Utility\WLService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: Steganos Live Encryption Engine 8.1 [service] (SLEE_81_SERVICE) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SLEE81.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe"


(Laszjwrz) #5

Ledwo co dostałeś informacje o zasadach wklejania logów na forum i dalej mielisz to samo…

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_02] rundll32 advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "%SystemRoot%\System32\dllcache" (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_03] cmd.exe /c md "%SystemRoot%\System32\dllcache" (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_04] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_05] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,nLiteReg (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_06] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,S (User 'USŁUGA LOKALNA'

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nlpo_02] rundll32 advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "%SystemRoot%\System32\dllcache" (User 'USŁUGA SIECIOWA')

To mi jeszcze dziwnie wygląda… Nie usuwaj bez potwierdzenia innych sprawdzających.


(system) #6

przepraszam :oops:

nie znam sie na tych sprawwach i temu wkleilem wszystko.

a Ci laszjwrz dzieki za pomoc juz usunelem bestporno.pl i cala reszte wszytsko jest niby ok tylko jakos wolno chodzi mi komputer :frowning:

// Połączono posty.

wiec tak nie wyskakuje juz mi te “your computer is infected” jest niby wszystko ok tylko mkomputer wolno chodzi przy uruchomieniu musze czekac 20 minut az mi ikony wyskocza wie ktos moze czemu ??


(Laszjwrz) #7

Wygeneruj jeszcze raz log z Hijackthis, wklej go na http://www.wklej.org, a ty na forum podaj link do Twojego logu.


(system) #8

http://www.wklej.org/id/d9a57600be

to jest ten link mam nadzieje ze mozecie mi jakos pomoc :slight_smile: i z gory dziekuje


(Kaka') #9

brzeczek

Rejestrując się na niniejszym forum zobowiązałeś się przestrzegać jego regulaminu. Niestety, w tym momencie łamiesz go ponieważ nie używasz polskich znaczków (ą, ę, ź, ż, ć, ó, ł, ń). Proszę więc o poprawienie wszystkich swoich postów w tym temacie pod kątem polskich znaczków, przy użyciu przycisku zmien.gif

Proszę również o dostosowanie swoich przyszłych wiadomości do tego ogłoszenia: viewtopic.php?f=3t=213590

W przypadku zignorowania prośby, zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje.


(system) #10

panie Kaka’ chcialbym pana poinformowac iz przebywam za granica nie posiadam Polskiej klawiatury i nie posiadam rowniez Polskich liter

a co do pisania postow pod postami to bardzo przepraszam :frowning: :oops:

WIEC JAK MOZE MI KTOS POMOC?? nie wiem co sie stalo nawet nie moge defragmentacji dysku zrobic bo jakies bledy mi wyskakuja