Problem z wirusem z gg-simplerem- prosze o pomoc


(Kasian135) #1

Czesc. mam problem z simplerem. nie umiem sobie z nim poradzic. bardzo prosze o pomoc, bede wdzieczna.

O to mój log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:06:17, on 2006-11-26

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\PWN\Definicje\Bin\Starter.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INSTAN~1.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\taskbaricon.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\twain_32\CIS600X\WATCH.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files\TextBridge Classic 2.0\Ereg\REMIND32.EXE

C:\Program Files\WordWeb\wweb32.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe

C:\Documents and Settings\Kasia\Ustawienia lokalne\Temp\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Give4Free Plugin Installer - {208E7E77-507A-4649-B0C9-D39E9049C7A2} - C:\Program Files\Give4Free Plugin\ibho1.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [sMSERIAL] sm56hlpr.exe

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

O4 - HKLM..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM..\Run: [Win32 Configuration] videosd32.exe

O4 - HKLM..\Run: [Microsoft Windows Secure Server] rpcxWindows.exe

O4 - HKLM..\Run: [system Startup] voltio.exe

O4 - HKLM..\Run: [MSVSync] videosync.exe

O4 - HKLM..\Run: [DemonStarter] C:\Program Files\PWN\Definicje\Bin\Starter.exe

O4 - HKLM..\Run: [Windows Monitor] winmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [Microsoft Secure Messenger.NET Service] securitychk.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [FireWire Driver] samx.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [Media Gateway] C:\Program Files\Media Gateway\MediaGateway.exe

O4 - HKLM..\Run: [instantAccess] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INSTAN~1.EXE /h

O4 - HKLM..\Run: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\Program Files\Neostrada TP\taskbaricon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Win32 Configuration] videosd32.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Microsoft Windows Secure Server] rpcxWindows.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [system Startup] voltio.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [MSVSync] videosync.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Windows Monitor] winmon.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Microsoft Secure Messenger.NET Service] securitychk.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [FireWire Driver] samx.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Win32 Configuration] videosd32.exe

O4 - HKCU..\Run: [Microsoft Windows Secure Server] rpcxWindows.exe

O4 - HKCU..\Run: [system Startup] voltio.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSVSync] videosync.exe

O4 - HKCU..\Run: [Windows Monitor] winmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Microsoft Secure Messenger.NET Service] securitychk.exe

O4 - HKCU..\Run: [FireWire Driver] samx.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\RunServices: [Windows Monitor] winmon.exe

O4 - Startup: reminder-ScanSoft Product Registration.lnk = C:\Program Files\TextBridge Classic 2.0\Ereg\REMIND32.EXE

O4 - Startup: WordWeb.lnk = C:\Program Files\WordWeb\wweb32.exe

O4 - Startup: ZMatrix.lnk = C:\Program Files\ZMatrix\matrix.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Uninstall.exe

O4 - Global Startup: Watch.lnk = C:\WINDOWS\twain_32\CIS600X\WATCH.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: &WordWeb... - res://C:\WINDOWS\wweb32.dll/lookup.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm (file missing)

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/Media ... dge-c5.cab

O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540000} (CInstall Class) - http://www.spywarestormer.com/files2/Install.cab

O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} - http://sib1.od2.com/common/Member/Clien ... /setup.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda ... 8862428359

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftup ... 9207186609

O16 - DPF: {88D969C0-F192-11D4-A65F-0040963251E5} (XML DOM Document 4.0) - file://C:\TempEI4\EI40_\msxml4.cab

O16 - DPF: {9085316E-42BA-11D4-BAA3-0080C8D7ED4A} (GameDesire JungleHunter) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/hunter_2_0_0_16.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{18957F44-8EDE-425E-8A47-707FAD02D9F1}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\System32\rpcc.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

O23 - Service: Microsoft Secure Messenger.NET Service - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\securitychk.exe" -netsvcs (file missing)

O23 - Service: FireWire Driver (Rain.uS.101-Freedom.Net) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\samx.exe" -netsvcs (file missing)

O23 - Service: Video Sync Manager (vsync) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\videosync.exe (file missing)

O23 - Service: Win32 Configuration (Windows Manage) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\videosd32.exe" -netsvcs (file missing)


(Bbieniol) #2

Start -> wszystkie programy -> autostart -> z prawokliku kasujesz Uninstall.exe

Pobierz i uruchom narzędzie The Avenger. Zaznacz opcję Input script manually i kliknij na Lupkę z prawej strony. W okienku, które się otworzy wklejasz:

Klikasz Done , a następnie zielone światełko i zgadzasz się na restart klikając OK. Po restarcie odpali Ci się HijackThis, robisz skan i zaznaczasz wpisy:

I klikasz na dole Fix Checked :slight_smile:

Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\ backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\ avenger.txt + nowy log z Hijacka + log z Silent Runners


(Kasian135) #3

Logfile of The Avenger version 1, by Swandog46

Running from registry key:

\Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Services\jxkejkop

*******************

Script file located at: \??\C:\Documents and Settings\diwwkmkc.txt

Script file opened successfully.

Script file read successfully

Backups directory opened successfully at C:\Avenger

*******************

Beginning to process script file:

Driver Microsoft Secure Messenger.NET Service unloaded successfully.

Driver Rain.uS.101-Freedom.Net unloaded successfully.

Driver vsync unloaded successfully.

Driver Windows Manage unloaded successfully.

File C:\WINDOWS\System32\videosd32.exe not found!

Deletion of file C:\WINDOWS\System32\videosd32.exe failed!

Could not process line:

C:\WINDOWS\System32\videosd32.exe

Status: 0xc0000034

File C:\WINDOWS\System32\rpcxWindows.exe not found!

Deletion of file C:\WINDOWS\System32\rpcxWindows.exe failed!

Could not process line:

C:\WINDOWS\System32\rpcxWindows.exe

Status: 0xc0000034

File C:\WINDOWS\System32\voltio.exe not found!

Deletion of file C:\WINDOWS\System32\voltio.exe failed!

Could not process line:

C:\WINDOWS\System32\voltio.exe

Status: 0xc0000034

File C:\WINDOWS\System32\videosync.exe not found!

Deletion of file C:\WINDOWS\System32\videosync.exe failed!

Could not process line:

C:\WINDOWS\System32\videosync.exe

Status: 0xc0000034

File C:\WINDOWS\System32\winmon.exe not found!

Deletion of file C:\WINDOWS\System32\winmon.exe failed!

Could not process line:

C:\WINDOWS\System32\winmon.exe

Status: 0xc0000034

File C:\WINDOWS\System32\securitychk.exe not found!

Deletion of file C:\WINDOWS\System32\securitychk.exe failed!

Could not process line:

C:\WINDOWS\System32\securitychk.exe

Status: 0xc0000034

File C:\WINDOWS\System32\samx.exe not found!

Deletion of file C:\WINDOWS\System32\samx.exe failed!

Could not process line:

C:\WINDOWS\System32\samx.exe

Status: 0xc0000034

File C:\WINDOWS\System32\rpcc.dll deleted successfully.

Folder C:\Program Files\Media Gateway deleted successfully.

Folder C:\Program Files\Give4Free Plugin deleted successfully.

Program C:\Documents and Settings\Kasia\Ustawienia lokalne\Temp\HijackThis.exe successfully set up to run once on reboot.

Completed script processing.

*******************

Finished! Terminate.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:16:30, on 2006-11-26

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\PWN\Definicje\Bin\Starter.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INSTAN~1.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\taskbaricon.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\twain_32\CIS600X\WATCH.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files\TextBridge Classic 2.0\Ereg\REMIND32.EXE

C:\Program Files\WordWeb\wweb32.exe

C:\Program Files\ZMatrix\matrix.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Kasia\Pulpit\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [sMSERIAL] sm56hlpr.exe

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

O4 - HKLM..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM..\Run: [Win32 Configuration] videosd32.exe

O4 - HKLM..\Run: [Microsoft Windows Secure Server] rpcxWindows.exe

O4 - HKLM..\Run: [DemonStarter] C:\Program Files\PWN\Definicje\Bin\Starter.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [instantAccess] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INSTAN~1.EXE /h

O4 - HKLM..\Run: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\Program Files\Neostrada TP\taskbaricon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Microsoft Windows Secure Server] rpcxWindows.exe

O4 - HKCU..\Run: [Windows Monitor] winmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Startup: reminder-ScanSoft Product Registration.lnk = C:\Program Files\TextBridge Classic 2.0\Ereg\REMIND32.EXE

O4 - Startup: WordWeb.lnk = C:\Program Files\WordWeb\wweb32.exe

O4 - Startup: ZMatrix.lnk = C:\Program Files\ZMatrix\matrix.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Watch.lnk = C:\WINDOWS\twain_32\CIS600X\WATCH.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: &WordWeb... - res://C:\WINDOWS\wweb32.dll/lookup.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm (file missing)

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} - http://sib1.od2.com/common/Member/Clien ... /setup.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda ... 8862428359

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftup ... 9207186609

O16 - DPF: {88D969C0-F192-11D4-A65F-0040963251E5} (XML DOM Document 4.0) - file://C:\TempEI4\EI40_\msxml4.cab

O16 - DPF: {9085316E-42BA-11D4-BAA3-0080C8D7ED4A} (GameDesire JungleHunter) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/hunter_2_0_0_16.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{18957F44-8EDE-425E-8A47-707FAD02D9F1}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe


(Bbieniol) #4

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (jeżeli jakieś znaczki są żółte, to niech takie zostaną). Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners


(Kasian135) #5

te na czerwono mam znalesc na dysku tak, nie w Hijackiem??


(Bbieniol) #6

Znajdujesz te czerwone pliki na dysku i usuwasz je ręcznie :slight_smile:


(Kasian135) #7

szukałam cały czas tych plików na czerwono, ale za nic ich nie moge znaleźć :frowning:


(Joan Sunshine) #8

Powinny być w C:\Windows\system32 :slight_smile: