Problem z wirusem


(Tik Tik) #1

Witam.

Nie wiem co się dzieje z kompem ale jest coś nie tak. Gdy uruchamiam załączają mi się strony różnego rodzaju. Avast wykrywa tylko nie można usunąć go. Po pewnym czasie komputer się restartuje.

Logi:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:10:17, on 2007-05-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Programy\avast!\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Programy\avast!\ashServ.exe

D:\Programy\avast!\ashDisp.exe

D:\Programy\Winamp\winampa.exe

D:\Programy\Power DVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Multimedia Keyboard Driver\PS2USBKbdDrv.exe

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

D:\Programy\avast!\ashWebSv.exe

D:\Programy\avast!\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Programy\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\tik-tak\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Acrobat Reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\Programy\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.2.7.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\Programy\avast!\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Programy\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "D:\Programy\Power DVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WireLessKeyboard] C:\Program Files\Multimedia Keyboard Driver\StartAutorun.exe PS2USBKbdDrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://D:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://D:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://D:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Programy\avast!\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Programy\avast!\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Programy\avast!\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Programy\avast!\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.exe

Prosiłbym o szybką odpowiedź


(Monczkin) #2

Popraw tytuł na konkretny.

Wszystko da się opisać, więc zrób to.


(Gutek) #3

Log czysty, daj log z Combofix - http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe