Problem z wirusem

Mam od dzisiaj taki problem, zawsze jak restartuje komputer wyskakuje mi komunikat o wirusie, daję Usuń, ale to nic nie daje, bo chwili znowu się pojawia. Dałem wam loga z Hijacka, może to coś pomoże…

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:52:44, on 2006-06-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

D:\programy\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\programy\Tlen.pl\tlen.exe

D:\programy\Free Download Manager\fdm.exe

D:\programy\Hamachi\hamachi.exe

D:\programy\Azureus\Azureus.exe

D:\programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\HHVcdV5Sys\VC5SecS.exe

D:\programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\programy\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\WINDOWS\system32\ping.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: CControl Object - {3643ABC2-21BF-46B9-B230-F247DB0C6FD6} - D:\Program Files\E2G\IeBHOs.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\programy\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] "D:\programy\Tlen.pl\tlen.exe" 

O4 - HKCU\..\Run: [Free Download Manager] D:\programy\Free Download Manager\fdm.exe -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [BitComet] "D:\programy\BitComet\BitComet.exe"

O4 - Startup: Azureus (3).lnk = D:\programy\Azureus\Azureus.exe

O4 - Global Startup: hamachi.lnk = D:\programy\Hamachi\hamachi.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\programy\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz stronę WEB z Free Download Manager - file://D:\programy\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko z Free Download Manager - file://D:\programy\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z Free Download Manager - file://D:\programy\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczenie z Free Download Manager - file://D:\programy\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Subskrybuj w domyślnym agregatorze - D:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\RssBandit\iecontext_subscribefeed.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - AppInit_DLLs: iniwin32.dll,Runner.dll,Runner.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\programy\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Virtual CD v5 Security service (VC5SecS) - H+H Software GmbH - D:\Program Files\HHVcdV5Sys\VC5SecS.exe

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Wrzuć jeszcze log z Silent Runners

Czy zawsze znajduje ten sam plik?

Podaj jego lokalizację :slight_smile:

Pliki usunąłem programem Ad-Aware SE Personal. Okazało się, że mam kupę syfu! :mrgreen: (m. in TrojanDownloader), ale skoro chcesz loga z Silenta to proszę :stuck_out_tongue: :

"Silent Runners.vbs", revision 45, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Komunikator" = ""D:\programy\Tlen.pl\tlen.exe" " ["o2.pl Sp. z o.o."]

"Free Download Manager" = "D:\programy\Free Download Manager\fdm.exe -autorun" [null data]

"BitComet" = ""D:\programy\BitComet\BitComet.exe"" [file not found]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Cmaudio" = "RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd" [MS]

"avast!" = "D:\programy\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\programy\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

"{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}" = "Portable Media Devices"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell Search Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

"{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}" = "Shell Extensions for RealOne Player"

 -> {HKLM...CLSID} = "RealOne Player Context Menu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\programy\Real Alternative\rpshell.dll" ["RealNetworks, Inc."]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\NVCPL.DLL" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}" = "OpenOffice.org Column Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""D:\programy\OpenOffice.ux.pl 2.0\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{087B3AE3-E237-4467-B8DB-5A38AB959AC9}" = "OpenOffice.org Infotip Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""D:\programy\OpenOffice.ux.pl 2.0\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{63542C48-9552-494A-84F7-73AA6A7C99C1}" = "OpenOffice.org Property Sheet Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""D:\programy\OpenOffice.ux.pl 2.0\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{3B092F0C-7696-40E3-A80F-68D74DA84210}" = "OpenOffice.org Thumbnail Viewer"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""D:\programy\OpenOffice.ux.pl 2.0\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{FEB7DAE0-E111-11D0-BFD7-444553540000}" = "ICEOWS"

 -> {HKLM...CLSID} = "Folder Iceows"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\ShellExt\IceGUI.dll" ["Raphaël MOUNIER"]

"{08267B21-223F-11d3-ACD4-004F4902B913}" = "Desktop Architect"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Architect"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\programy\Desktop Architect\dadesk.dll" [file not found]

"{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}" = "UnlockerShellExtension"

 -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\programy\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

INFECTION WARNING! "{9EF34FF2-3396-4527-9D27-04C8C1C67806}" = "Microsoft AntiSpyware Service Hook"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft.AntiSpyware.ShellExecuteHook.1"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\programy\Microsoft AntiSpyware\shellextension.dll" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\

INFECTION WARNING! "AppInit_DLLs" = "iniwin32.dll" [file not found]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}\(Default) = "OpenOffice.org Column Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""D:\programy\OpenOffice.ux.pl 2.0\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\programy\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

ICEOWS\(Default) = "{FEB7DAE0-E111-11D0-BFD7-444553540000}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Folder Iceows"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\ShellExt\IceGUI.dll" ["Raphaël MOUNIER"]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

ICEOWS\(Default) = "{FEB7DAE0-E111-11D0-BFD7-444553540000}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Folder Iceows"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\ShellExt\IceGUI.dll" ["Raphaël MOUNIER"]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\programy\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

UnlockerShellExtension\(Default) = "{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}"

 -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\programy\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "D:\WINDOWS\BricoPack Wallpaper.bmp"Startup items in "Łukasz" & "All Users" startup folders:

--------------------------------------------------------


D:\Documents and Settings\Łukasz\Menu Start\Programy\Autostart

"Azureus (3)" -> shortcut to: "D:\programy\Azureus\Azureus.exe" ["Aelitis"]


D:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"hamachi" -> shortcut to: "D:\programy\Hamachi\hamachi.exe" ["Applied Networking"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 04, 07 - 14

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 05 - 06Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0001-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_01"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""D:\programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""D:\programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" [null data]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""D:\programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""D:\programy\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Virtual CD v5 Security service, VC5SecS, ""D:\Program Files\HHVcdV5Sys\VC5SecS.exe"" ["H+H Software GmbH"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "D:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]Keyboard Driver Filters:

------------------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\

"UpperFilters" = INFECTION WARNING! "klengine" [null data]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

hpzsnt09\Driver = "hpzsnt09.dll" ["HP"]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

 use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 91 seconds, including 18 seconds for message boxes)

Otwórz notatnik i wklej:

Plik>>>zapisz jako>>zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki>>>zapisz pod nazwą FIX.REG i uruchom w trybie awaryjnym