Problem z wirusem

Witam! Mam pewien kłopot. Otóż gdy wchodzę w Internet Explorer otwiera Mi się strona http://theuptodatesafety.net

Dodatkowo w pasku na dole mam jakieś ikonki, i jak na nie klikne otwiera się strona http://www.virusburst.com :confused:

O co może chodzić?

Oto logi:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:15:04, on 2006-10-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\SoftCodec\isamonitor.exe

C:\Program Files\SoftCodec\pmsngr.exe

F:\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\SoftCodec\pmmon.exe

C:\Program Files\SoftCodec\isamini.exe

F:\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

F:\AC Milan Alerts\ACMilanAlerts.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

F:\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

F:\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

C:\WINDOWS\Slave.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

F:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Winamp\Winamp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

F:\Adobe\Adobe Photoshop 7.0 CE\Photoshop.exe

F:\Total Commander 6.54\TOTALCMD.EXE

F:\Cream Software\Pajaczek 5 NxG Standard\Pajaczek.exe

C:\DOCUME~1\xxx\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.828\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {202a961f-23ae-42b1-9505-ffe3c818d717} - C:\Program Files\SoftCodec\isaddon.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: Peer2Mail Toolbar Helper - {4FB971C4-99FB-480d-BA3F-55B8263010FB} - C:\Program Files\Peer2Mail Toolbar\v2.0.0.0\Peer2Mail_Toolbar.dll

O2 - BHO: Seekmo Search Assistant Helper - {5929CD6E-2062-44a4-B2C5-2C7E78FBAB38} - c:\program files\seekmo\seekmohook.dll (file missing)

O2 - BHO: RXResultTracker Class - {59879FA4-4790-461c-A1CC-4EC4DE4CA483} - C:\Program Files\RXToolBar\sfcont.dll (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)

O2 - BHO: AlxTB BHO - {F1FABE79-25FC-46de-8C5A-2C6DB9D64333} - C:\WINDOWS\system32\AlxTB1.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Peer2Mail Toolbar - {43F2A7F9-06F6-48a5-B0DC-8530BF29CE66} - C:\Program Files\Peer2Mail Toolbar\v2.0.0.0\Peer2Mail_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: UCmore XP - The Search Accelerator - {44BE0690-5429-47f0-85BB-3FFD8020233E} - C:\Program Files\TheSearchAccelerator\UCMTSAIE.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: Protection Bar - {479fd0cf-5be9-4c63-8cda-b6d371c67bd5} - C:\Program Files\SoftCodec\iesplugin.dll

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “F:\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [iTunesHelper] “F:\iTunes\iTunesHelper.exe”

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “F:\Program\QuickTime 6\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “F:\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [WhenUSave] “C:\Program Files\Save\Save.exe”

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [PowerBar] “F:\CyberLink DVD Solution\Multimedia Launcher\PowerBar.exe” /AtBootTime

O4 - HKCU…\Run: [AC Milan Alerts] “F:\AC Milan Alerts\ACMilanAlerts.exe”

O4 - HKCU…\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] “C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe”

O4 - HKCU…\Run: [RSD_HDDThermo] J:\Program Files\HDD Thermometer\HDD Thermometer.exe

O4 - HKCU…\Run: [Komunikator] “F:\Tlen.pl\tlen.exe” --confdir=home

O4 - HKCU…\Run: [VoipCheap] “J:\program files\voipcheap\voipcheap.exe” -nosplash -minimized

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = F:\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = F:\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - F:\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - F:\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Mail to a Friend… - http://client.alexa.com/holiday/script/ … mailto.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm (file missing)

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - F:\FlashGet\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - F:\FlashGet\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Flash Decompiler SWF Capture tool - {86B4FC19-8FA4-4FD3-B243-9AEDB42FA2D5} - F:\ELTIMA~1\FLASHD~1\iebt.dll (HKCU)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Flash Decompiler SWF Capture tool menu - {86B4FC19-8FA4-4FD3-B243-9AEDB42FA2D5} - F:\ELTIMA~1\FLASHD~1\iebt.dll (HKCU)

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O16 - DPF: {8FCDF9D9-A28B-480F-8C3D-581F119A8AB8} (MediaGatewayX) - http://static.zangocash.com/cab/180solu … 88b1d01a38

O16 - DPF: {DECEAAA2-370A-49BB-9362-68C3A58DDC62} (SAIX) - http://static.zangocash.com/cab/Seekmo/ … ee277dd5fb

O16 - DPF: {FC11A119-C2F7-46F4-9E32-937ABA26816E} (AMI DicomDir TreeView Control 2.1) - file://E:\RA\CdViewer.cab

O18 - Filter: text/html - {2AB289AE-4B90-4281-B2AE-1F4BB034B647} - C:\Program Files\RXToolBar\sfcont.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)

O21 - SSODL: hydrodictyon - {b166be07-30a4-4d38-b781-44528a630706} - C:\WINDOWS\system32\gqagksr.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: RA Server (Slave) - TWD Industries SAS - C:\WINDOWS\Slave.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

Użyj narzędzia -> SmitFraudFix (w trybie awaryjnym z opcji 2 )

Ściągnij i odpal LSP-Fix zaznacz " I know what I’m doing" następnie w okienku Keep zaznacz plik newdotnet*_** i za pomocą strzałki (>>) przenieś go do okienka Remover i kliknij Finish i restart kompa :slight_smile:

Zrób skan EWIDO po update :slight_smile:

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners + raport ze SmitFraudFix :slight_smile:

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE - POPRAW