Problem z Wordem


(Mar Kowa) #1

Jak i gdzie ustawić autopoprawkę w Wordzie, tak aby podczas pisania automatycznie poprawiał pisownię?

Dzięki za pomoc


(sdar) #2

Do automatycznego poprawiania konkretnych błędów:

Menu Narzędzia ->Autokorekta

lub (jeśli chodzi Ci o uaktywnienie zaznaczania błędów podczas pisania):

Narzędzia->Opcje - zakładka “pisownia i gramatyka” - zaznacz "Sprawdzanie pisowni w trakcie pisania.